Skip to Content

Rüyada Üflediğini Görmek

Rüyanızda ateşe üflemeniz, fitneye yorum­lanır.

Rüyanızda üflemeniz, pişirmek için olma­yıp, çocuğa da yorumlanmazsa, üzüntü ve kedere yorulur.

Rüyada sura üflenmesi, sâlih kişilerin kur­tuluşuna, onu işitmek de rnuzdarip edecek haberleri işitmeye işâret eder.

Ayrıca rüyada üfürmek, kelam ile tabir olunur.

Rüyada ateşe üflemek, fitne gören kimse, (karma karışık) ve fesat çıkarmaya işarettir.

Rüyada yere üflemek, gizli şeyleri öğrenmeye ve bu sır olan şeyleri öğrenip sır saklayamayacak kimselere söyleyecek anlamına işaret olarak yorumlanır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Üflemek veya üfleme rüyası, evlada işarettir demiştir. Bir kadının rüyada ateşe üflediğini görmesi, onun bir kız çocuğu dünyaya getirmesine (doğuraca­ğına) işarettir. Bir kocanın hanımının gözüne üflediğini görmesi, hanımının bir erkek çocuğu doğuracağına işarettir.

Rüyada ateş yakmak üzere üflediğini görmek hayra ve karlı bir işe başlayacağınıza işarettir. Rüyada üfleyerek mumu, lambayı, kandili söndürdüğünüzü görmek, kendinizin işleyeceği bir hata nedeniyle feci bir sıkıntıya düşeceğinize, yere üflediğini görmek, bir keşifte bulunacağınıza veya birden bir şey icat edeceğinize işarettir. Birisinin yüzüne üflediğini görmek, yüzüne üflediğiniz kimseyi herhangi bir iş dolayısıyla aldatmaya yorumlanır. Ellerinizi üfleyerek ısıtmaya çalışmak vaktinizi boş şeylerle geçireceğinize, vakit öldüreceğinize, sizin yüzünüze üflenildiğini görmek, yüzünüzü üfleyen kimseye karşı dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.

Yere üflemek sırları keşfetmeye ve sır saklamayan kimseye sır söylemeye işaret eder.

Rüyada üflemek, pişirmek için olmayıp, çocuğa da yorumlanmazsa, üzüntü ve kedere yorumlanır.

Sura üflenmesi, salih kimselerin kurtuluşuna, onu işitmek de muzdarip edecek haberleri işitmeye yorumlanır.

Busenur seçen

Wednesday 17th of January 2018

Rüyamda birisi arkamdan üflüyordu bu ne anlama gelir.

Ilyas keskin

Monday 16th of October 2017

Rüyada çalıştıgım kuruma gelmek üzere yolda yürüyordum.Muhtemelen sabah saatleriydi.kuruma çok yakın bir uzaklikta gökyüzü dikkatimi çekti,Sağ tarafımda korkunç bir karanlık yaklaşmakta hatta uzak bölgelerde kasırgavari bir görüntü hatta yagmur geliyor diye hızlanmaya başlıyorum ki ıslanmadan içeri gireyim.Fakat önemli bir detay var.Biraz daha sol yanımda bana daha yakın bir bölgede bulutlar daha az karanlık fakat bulutların içinde ışıklar yanıp sönüyor, şimşek gibi degil sarı renkli yanıp sönen herhalde sayıları 15-20 kadar ışık.