Etiket arşivi: rüyada ellerini üfleyerek ısıtmak

Rüyada Üflediğini Görmek

Rüyanızda ateşe üflemeniz, fitneye yorum­lanır.

Rüyanızda üflemeniz, pişirmek için olma­yıp, çocuğa da yorumlanmazsa, üzüntü ve kedere yorulur.

Rüyada sura üflenmesi, sâlih kişilerin kur­tuluşuna, onu işitmek de rnuzdarip edecek haberleri işitmeye işâret eder.

Ayrıca rüyada üfürmek, kelam ile tabir olunur.

Rüyada ateşe üflemek, fitne gören kimse, (karma karışık) ve fesat çıkarmaya işarettir.

Rüyada yere üflemek, gizli şeyleri öğrenmeye ve bu sır olan şeyleri öğrenip sır saklayamayacak kimselere söyleyecek anlamına işaret olarak yorumlanır.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Üflemek veya üfleme rüyası, evlada işarettir demiştir. Bir kadının rüyada ateşe üflediğini görmesi, onun bir kız çocuğu dünyaya getirmesine (doğuraca­ğına) işarettir. Bir kocanın hanımının gözüne üflediğini görmesi, hanımının bir erkek çocuğu doğuracağına işarettir.

Rüyada ateş yakmak üzere üflediğini görmek hayra ve karlı bir işe başlayacağınıza işarettir. Rüyada üfleyerek mumu, lambayı, kandili söndürdüğünüzü görmek, kendinizin işleyeceği bir hata nedeniyle feci bir sıkıntıya düşeceğinize, yere üflediğini görmek, bir keşifte bulunacağınıza veya birden bir şey icat edeceğinize işarettir. Birisinin yüzüne üflediğini görmek, yüzüne üflediğiniz kimseyi herhangi bir iş dolayısıyla aldatmaya yorumlanır. Ellerinizi üfleyerek ısıtmaya çalışmak vaktinizi boş şeylerle geçireceğinize, vakit öldüreceğinize, sizin yüzünüze üflenildiğini görmek, yüzünüzü üfleyen kimseye karşı dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.

Yere üflemek sırları keşfetmeye ve sır saklamayan kimseye sır söylemeye işaret eder.

Rüyada üflemek, pişirmek için olmayıp, çocuğa da yorumlanmazsa, üzüntü ve kedere yorumlanır.

Sura üflenmesi, salih kimselerin kurtuluşuna, onu işitmek de muzdarip edecek haberleri işitmeye yorumlanır.