Rüya ve Uyku Hakkında

Uyku Nedir ?

Uyku, hislerin hareketsiz hale geçip insanın düşünce karmaşasından arındığı zaman dilimidir. Uyku geçici olarak bilincin ortadan kalkması olarak da tanımlanabilir.

İnsanoğlu hayatının yaklaşık üçte birini uykuda geçirmektedir. Yani ortalama olarak 60 yıl yaşayan bir insan ömrünün 20 yılını uyuyarak geçirmektedir.

Uyku Evreleri

Uykunun Non-REM ve REM olmak üzere iki değişim dönemi bulunmaktadır.  Uyumak için gözlerin kapanmasıyla tam uykuya geçilmesi sırasında geçen süreye lantent dönemi adı verilmektedir. Lantent döneminden sonra değişim dönemleri başlamaktadır.

Non-REM Uykusu

Non-REM yavaş uyku anlamına gelmektedir. Bu uykuda görülen rüyalar uyandıktan sonra hatırlanmaz. Bu uykunun 4 evresi vardır. Bu şekilde Evre 0′ da tamamıyla uyanıklık değişmiştir. Evre 1′ de kişi aslında uyanıktır fakat uyumaya çok yakındır. Evre 2′ de kişi uyandırıldığında uykuda olduğunu fark edebilecek kadar uykuda kalmıştır. Evre 3 ve Evre 4 sırasında kişinin beyin dalgaları yavaştır.

REM Uykusu

Bu uyku hızlı göz hareketi anlamına gelmektedir. Bu uykuda görülen rüyalar uyandıktan sonra hatırlanabilir özelliktedir. REM uykusunda rüya görülür ve hızlı göz hareketleri vardır. Diğer uyku evrelerinin aralarında kalır.

Uykuya dalan bir insan Non-REM uykusunun 4 evresinden hızlı bir şekilde geçmektedir. Uyuyan bir insanın uykusundaki ilk doksan dakikasının büyük bir çoğunluğu on dakikalık REM evresinin takip ettiği Evre 4’te geçer. Bu döngüde REM uykusunda daha fazla zaman harcanmaktadır. Bu şekilde döngü gece boyunca dört beş defa devam etmektedir.

Rüya Nedir ?

Rüya, uykunun REM evresi denilen hızlı göz hareketi evresi ile bağlantılı hem görsel hem de işitsel algı ve duygular bütünüdür. Rüyanın anlamını biraz daha açacak olursak ruhun bedenden ayrıldığı zamanda yaşanan olaylar bütünü de demek mümkündür.

Rüya, Arapça’da görme anlamına gelen rü’yet ile aynı kökenden gelmektedir. Uyku ya da bayılma gibi durumlarda görülenlere rüya, uyanıklık halinde görülenlere ise rü’yet adı verilmektedir.

Her insan mutlaka rüya görür. Bazı kişiler daha sık rüya görürler. Fakat herkes istediği rüyayı göremez. Sadece Allah’ ın lütfuna ermiş kişiler güzel ve manevi rüyalar görebilmektedirler.

Rüyalarda yaşananlar tahmin edemeyeceğimiz kadar hızlı gerçekleşir. Çok kısa bir kaç saniyelik rüyalar sırasında bile çok uzun ve değişik olaylar görmekteyiz. Bu nedenle rüyada zaman kavramı oluşmamaktadır. Zaman kavramını uyandıktan sonra alışkanlıklarımız doğrultusunda belirleriz.

Neden Rüya Görürüz ?

Bazı araştırmacılara rüya uyku esnasında beyindeki etkinliklerin yan ürünü olarak, bazıları ise kişilerin bilinçaltının geri planda kalmış yönleri ile ilgili özel bir durum olarak yorumlamaktadırlar.

Ünlü rüya yorumcusu Sigmund Freud rüyaların amacını günlük hayatta bastırılarak bilinçaltına atılmış isteklerin dışa vurması olarak yorumlamıştır. Rüyada geçen ögelerin büyük bir kısmı bastırılmış istekleri göstermektedir. Bu nedenle rüyada görülen sembollerin farklı anlamlarını bulmak ve yorumlamak çok önemlidir.

Rüya Türleri

Yapılan araştırmalara göre rüyanın bir çok farklı türü bulunmaktadır. Kimi insanlar gün içinde yaşadığı olaylardan etkilenerek bazı rüyalar görürler. Kimileri de görmüş olduğu rüyanın aynısını yaşadığını ifade etmektedir. Bu şekilde rüyaları çok farklı gruplara ayırmak mümkündür.

1. Basit Rüyalar

Bazı insanlar gün içerisinde ya da yatmadan önce yaşanan olaylardan etkilenerek rüya görmektedirler. Gün boyunca kafası meşgul olan insanlar karmaşık şeyler ya da ilgilendikleri konuyla ilgili rüya görebilirler. Böyle rüyalar basit rüyalardır ve bu tip rüyalar yorumlanmazlar.

2. Gerçek Rüyalar

Bazı kişilerin gördükleri rüyalar olduğu gibi çıkmaktadır. Böyle kişilerin rüyaları yorumlanırken oldukça dikkat edilmelidir. Gördükleri şeyler iyi değerlendirilmelidir.

3. Güzel Rüyalar

Rüyada uçmak ya da yüzmek güzel rüyalara örnek olarak verilebilir. Bu tip rüyalar genellikle sabahın erken saatlerinde vücudun sıhhatte olduğu zamanda görülmektedir.

4. Tekrarlanan Rüyalar

Bu tip rüyalarda insan zaman zaman aynı rüyayı görmektedir. Rüyada sık sık aynı insanla konuştuğunu aynı yere gittiğini görmek de mümkündür. Genellikle böyle rüyalarda görülen kişiler ya da yerler tanınmamaktadır. Fakat rüya anında kişiye yabancı değilmiş hissi vermektedir. Tekrarlanan rüyalarda, genellikle kişilerin mutlu anları ve yaşadıkları olumlu olaylar zihinde döndüğü için görülmektedir.

5. Rüya İçinde Rüya Görmek

Bazı durumlarda rüya içinde rüya görülmektedir. Bu tür rüyaların yorumlanmasında çok dikkatli olunması gerekmektedir. Çünkü bu tip rüyalarda yapılan yorumun gerçekleşme ihtimali vardır.

6. Kabuslar

İnsan zaman zaman korktuğu rüyalar da görebilir. Böyle rüyalar kabus ya da karabasan olarak nitelendirilir ve pek fazla yorumlanmaz. Bu tip rüyaların artması halinde bir doktora danışılması faydalı olacaktır.

Bu rüyalarda kişiler güzel bir olayı görür ve sonra gördüğü rüya birden korkutucu olmaya başlar. Güzel rüya değişerek insana dehşet vermeye başlar.

Rüya Süresi

Rüyaların süreleri ile ilgili kesin bir bilgiye varılamamaktadır. Fakat yapılan araştırmalara göre en uzun rüyanın 90 saniye sürdüğü ortaya koyulmuştur.

Rüyaların Bir Anlamı Var Mıdır ?

Rüyalarda, göze, maddeye ve ışığa ihtiyaç duyulmaz ve rüyada görülen şeyler basiret ve ruhun id­raki ile sezilmektedir. Bu nedenle insan rüyada tasavvur edemeyeceği kadar güzel ve geniş şeyler görebilmektedirler. Bazen görülen rüyalar insana çok farklı anlamlar ifade edebilmektedir. Bu nedenle rüya tabiri yapmak çok önemlidir.

Hemen hemen tüm herkes rüya görmektedir. Eski zamanlardan beri insanlar gördükleri rüyaları ilim ve irfan sahibi kişilerden rüyalarının tabirlerini istemişler­dir. Peygamber efendimiz döneminde de Ashab-ı Kiram rüya görüyor ve görmüş oldukları bu rüyaları Allah Rasulü ile paylaşıyorlardı. Hatta Efendimiz sabah namazını kıldırdıktan sonra sahabeye “Bu gece içinizden rüya gören var mı?” diyerek onlardan rüyalarını anlatmasını istiyor ve bu rüyaları tabir ediyordu.

Rüya Tabirleri Nasıl Yapılır ?

Rüyada görülen şeylerin tabirlerinin, mutlaka rüyayı gören kişi üzerinde gerçekleşeceğini düşünmek yanlış bir fikirdir. Çünkü kişinin gördüğü rüyada işaret edilen hususlar başkası için de söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla rüya tabirlerinde okunacak her husus kişi üzerinde gerçekleşeceğini sanıp tabirin durumuna göre sevinmek, ürper­mek veya felâket tellallığı yapmak da yanlıştır. Rüyalarda görülen olay ve nesnelerin karşılığının mutlaka olmasını beklememek gereklidir. Böyle bir beklentiye girip günlük işlerin rüyada gördüğümüz olayla sonuçlanacağını düşünmek bazen zararlı sonuçlar meydana getire­bilir. Bu açıdan rüyaları, hareketlerimizi daha doğruya kanalize etme adına birer tedbir vasıtası olarak görüp öyle değerlendirmek çok doğru olacaktır.

Kimler Rüya Tabiri Yapabilir ?

Allah “Sevdiği akıllı kimseye, sevdiği kimseye, yahut itibarlı birisine söylesin.” gibi ifadelerle rüyaların rastgele anlatılmamasını belirtmiştir. Sevmediği insana anla­tılan rüyada, yapılacak olan yorumun rüya sahibini üzeceği de başka bir hadiste ifade edilmiştir.

Herkes rüya tabir edemez. Rüya merhametli ve öğüt verebilecek durumda olanlara anlatılmalı, güzel bir şekilde yorumlayamayacak kişilere söylenmemelidir. Rüyalarda ve rüya görenlerde bulunması gereken bazı özellikleri sıralamak gerekirse;

  • Rüya yorumlamalarında acele edilmemelidir.
  • Rüya gören kişi kötü niyetli insanlara rüya yorumu yaptırmamaya çalışmalıdır.
  • Rüya gören kişi hoşlanmadığı rüyaları başkasına anlatmamalı ya da tabir ettirmemeye özen göstermelidir.