Rüyada Tırnak Görmek

Rüyada tırnak görmek, cesaret ve zafere işarettir. Tırnaklarda görülen iyi, kötü her durum bunlara göre yorumlanır.

Rüyada tırnak görmek, kuvvetli bir silah, düşmanı yenmeye, yardım ve menfaat, ziynet gibi özelliklere işarettir. Rüyada tırnak gören kimse, düşmanına galip (üstün) gelir, düşmanını yener, düşmanına karşı zafer kazanır, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında tırnağının uzadığını, tırnaklarının uzamış oldu­ğunu gören kimsenin bu rüyası, bol rızık, rızkının bol ola­cağına, zenginliğe işaret olarak yorumlanır. Bazen tırnağı­nı uzamış görmek, Peygamberimizin sünnetini terk etmeye (uymamaya) işaret olarak yorumlanır.

Rüyada görülen tırnak kişinin kuvvet ve kudretini, güçlülüğünü ortaya koyan bir işarettir. Bunun için bir kimse tırnaklarının kırılacak kadar uzamış olduğunu görmesi, kuvvet ve kudretinin ve malının, parasının artmasına ve düşmanına karşı kullanacağı silahı ve kendisini düşmanından koruyacak bir silah aletine işaret olarak tabir olunur.

Rüyada tırnak görmek, rüya sahibi için güç, kuvvet ve kudrete, düşmana galip gelme­ye işâret eder.

Rüyada tırnağının kırılacak kadar uzadığını görmek, kuvvet ve malın artmasına işâret eder.

Rüyada tırnağının uzadığını görmek, ayıp ve kusura, sünneti terk etmeye işâret eder.

Tırnak kesmek, sünnete uymaya, borç vermeye, sadaka-i fitre vermeye işâret eder.

Rüyada tırnaklarının güzel olduğunu gör­mek, mala, elbiselere, düşmana karşı koymak için silaha, hasmına karşı müdafaa yapabilmek için delil ve cevap hazırlamaya işâret eder.

Tırnakların normal halde görülmesi, din ve dünyaca yiliğe işâret eder.

Bir kimsenin rüyada tırnağının tamamen yok olduğunu görmesi, iflasa, kuvvet ve kud­retinin gitmesine, güç ve iktidardan düşmeye delâlet eder.

Rüyada tırnaklarını kopmuş ve kırılmış, eksik ve noksan görmek, malın gitmesine, kuvvet ve kudretin zaafına işâret eder.

Rüyada tırnak görmek, düşmanı yenmeye yorumlanır.Silah kullanan kimse için tırnak uzunluğu silah ve kuvvetlerinin fazla olmasına işarettir.

Tırnağın haddinden fazla uzunluğu, ayıp ve kusurdur.

Tırnaklarının düştüğünü gören kimse, malından zarar eder ve amacına ulaşamaz.

Rüyada tırnağının yok olduğunu görse, iflas eder. Kuvvet ve kudreti azalır.

Düşmana karşı başarı elde etmek demektir. Bir kimse tırnağının kırılacak kadar uzadığını görürse kuvvet ve malının artacağı anlamına gelir. Tırnağının kalmadığını gören kimsenin gücü azalır. Tırnağının düştüğünü görmek, malından zarar etmektir.

Rüyada tırnak kesmek, borç para vermek suretiyle malın kişinin kendisinden çıkmasıdır. Tırnaklığın beyazlığı hafıza ve anlayışa işaret eder. Tırnaklarıyla uğraşmak, bazı işlerinde hileye başvurmak demektir.

Rüyada tırnağın yok olduğunu görmek ise iflas etmeyi sembolize eder.

Bir yanıt yazın