Rüyada Tilki Görmek

Rüyada tilki görmek, hileci, düzenci bir erkek veya kadınla yorumlanır. Bir tilki tuttuğunuzu görmek, tilki huylu birisiyle münasebette bulunulacağına, tilkiyle uğraştığınızı görmek, hilekar birine düşmanlık etmeye, tilki ile oynamak bir yalancıya aldanmaya, tilki derisi görmek, hileli yoldan kazanca işarettir. Tilki sütü içmek, hasta ise şifaya, sıkıntıda ise feraha, hapiste ise kurtulmaya işaret eder.

Rüyada tilki görmek, hilekar ve hainlik yapan bir düşmana işaretle tabir olunur. Rüyada görülen tilki, yalancı, hilekar, kurnazlık yapan bir adamı temsil eder veya fena huylu yaramaz bir kadın, doktor ve zarar gelmek gibi şeylere işarettir, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında bir tilki ile mücadele ettiğini görmek, akrabalarından biriyle aralarında düşmanlık meydana gelir veya tilkiyle uğraşmak, hilekar biriyle kavga etmeye ve düşman olmaya işaretle tabir olunur. Rüyasında evinde tilki olduğunu gören kimse, çok hile ve dalavere çeviren bir kadınla evlenir, şeklinde yorumlanır.

Rüyasında tilkiyi yakalamak ve tutmak istediğini görmek, bir kadının kendisine sevgi gösterileri yapmasına ve onun kadına sevgi gösterisinde bulunmak ile tabir olunur.

Rüyada tilki görmek, menfaate, elbiseye, hanıma, hastalıktan şifâya ve bekâr için evlen­meye delâlet eder.

Riiyada tilki görmek, gaddar, zâlim, hilekâr, yalancı bir düşman ile de tabir edilir.

Bazen rüyada tilki görmek, yalancı ve gad­dar bir hanıma işâret eder.

Bazen de rüyada tilki görmek, hileli kadın­lara işâret eder.

Rüyada görülen tilkinin derisi, mala; süttü şifâya yahut üzüntü ve kederinden kurtulmaya işâret eder.

Rüyada tilki eti yemek, hasta ise çabucak sıhhat ve afyete kavuşmaya işâret eder.

Rüyada tilki öldürdüğünü görmek, şeref ve varlık sahibi bir kadına sahip olmaya işâret eder.

Rüyada tilkiye hile yaptığını görmek, rüya sahibinin yalancı olduğuna işâret eder.

Rüyada hanesinde bir tilki görmek, sevdiği bir kadınla evlenmeye işâret eder.

Rüyada elinden tilkinin kaçtığını görmek, borcunu ödemeye işâret eder.

Yalancı, anlaşmazlık çıkaran ve hilekâr bir düşman demektir. Tilki; doktor ya da idareci kimse şeklinde de tabir edilir. Bu tilkiyi öldürdüğünü gören kimse iyi kalpli bir kadınla evlenir. Tilki derisinden yapılan bir şey tutmak, kuvvet ve zafer demektir. Bazı yorumlara göre tilki; menfaate, elbiseye, hanıma ve bekâr için evliliğe işaret eder.

Rüyada tilki, katil, yalancı, ihtilaf çıkaran ve muamelelerinde hilekar bir düşmana yorumlanır.

Tilki ile oynaştığını gören kimse, birbirlerini sevecekleri bir kadınla evlenir ve Allah onları birbirleriyle mutlu eder.

Tilki, müneccim, doktor, idareci ve hakir insanla yorumlanır. Bu tilkiyi öldürdüğünü gören kimse, şerefli ve izzetli bir hanıma sahip olur.

Tilki, çok hileli, bilinmeyen bir düşmana yorumlanır. O düşman zamansız olarak o kimseye tilki gibi hile yapar.

Tilki, hileli kadınlara yorumlanır.

Tilki derisinden eline bir şey geçtiğini görenin, kuvvet ve zaferi ile yorumlanır. Bazen de hanımı tarafından eline geçecek mirasa yorumlanır.

Tilki görmek, menfaata, elbiseye, hanıma ve bekar için evlenmeye yorumlanır.

Bir yanıt yazın