Rüyada Sayı Görmek

Rüyada sayı saymak sayıların konumu itibari ile farklı yorumlara işaret eder. Bazı yorumcular, tek ra­kamlı sayıları üzüntü ve kedere, çift rakamı sayıları da hayra, berekete işaret eder şeklinde yorumlamışlardır.

Bazı yorumcular, bir sayısını hayra, berekete, iki sayısını musibetten, belalardan kurtuluşa ve düşmanını yenmeye (galibiyete) işaret eder şeklinde yorumlamışlardır. Üç sayı­sını iyi saymamışlardır.

Dört sayısına gelince, iyi ve hayra berekete işaretle yorum­lamışlardır. Beş sayını görmek ve saymak, iyiye ve hayırla yorumlamışlardır.

Rüyada altı sayısı saymak ve görmek, yararlı olan bir iş yapmaya işaretle yorumlamışlardır. Bazıları da, rüyayı gören kişinin iyi bir haber ve söz işiteceğine ve takip ettiği işlerinin hayırla neticelenip tamamlanmış olacağına yorumlamışlardır.

Yedi sayısını saymak ve görmek, iyi değildir. Yedi sayısında (adedinde) hayır yoktur demişlerdir.

Sekiz adedi de böyledir, hayır değildir. Bazı yorumcular, rüyada yedi veya sekiz sayısını saydığını görmek, üzüntü ve kedere düşmeye işarettir demişlerdir.

Rüyada dokuz sayısını saydığını görmek, iyi değildir. Bir yoruma göre ise, rüya sahibi düşman üzerine gider, çözülmesi, hallolması gereken bir iş için düşmanla konuşur şeklinde yorumlamışlardır.

On adedini saymak veya görmek, iyidir. Hayırlı bir rüya olup rüya sahibinin din ve dünya ile ilgili muradının olmasına, başka bir yoruma göre ise, rüya sahibinin işlerinin hayırla tamamlanıp yoluna girmiş olduğuna ve gireceğine işaret eder demişlerdir. Bazı yorumcular da, on adet saydığını gören kimsenin hacca gitmesine ve gideceğine işarettir demişlerdir.

Bir rakamı (sayısı) Allah Teâlâ’ya; ilim, mal, koca ve çocuğa ya da iş ve mesleğinde bir numara olmaya yorumlanır.

İkiye kadar saymak, düşmana galibiyete; üçe kadar saymak sözünü yerine getirmeye; dört yeterli delile; beş dinde şüphe ekmeye; altı inanç esaslarında kuşkuya yahut düşmana galip gelmeye ve muarızlarını susturmaya; yediye kadar saymak terslik ve aksiliğe; sekiz ve oıı’a kadar saymak keffarete işâret eder.

Rüyada yirmi, yüz yahut beş bin adet sayı saymak, düşmana galip gelmeye; yedi ve sekiz sayı saymak üzüntü ve kedere; dokuz adet saymak zor bir iş için fesatçı bir toplulukla konuşmaya; ona kadar saymak kemâle ermiş bir işte bulunmaya yahut hacca gitmeye işâret eder.

Rüyada kırka kadar saymak, söz verilen bilişin peşinde koşmaya; otuza kadar saymak yalan bir vaade kapılmaya; otuz üzerine on daha saymak o vaadin gerçekleşmesine işâret eder.

Bir yanıt yazın