Rüyada Sayı Saydığını Görmek

Rüyada sayı saydığınızı görmek, düşmanlarınızı mağlup etmeye ve zafer kazanmaya işaret eder.

Rüyada sayı saydığını gören kişi düşmanına galip gelir. Rüyasında inci saydığını görmek Kur’an okur. Kıymetli taşları saymak unuttuğu ilmin hatırlanmasına, yükleriyle birlikte develeri saymak çift-çiyse ekilmiş ekini varsa yağmur yağar, manda saydığını görse geçim sıkıntısına düşer.

Rüyada beş bin sayı saydığını gören kimse, düşmanına galip gelir. Yirmi ve yüz aded saymak da, böyledir.

Yedi veya sekiz sayı saydığını gören kimse, üzüntü ve kedere düşer. Dokuz aded saydığını gören kimse, müşkül bir iş için müfsid bir kavimle konuşur. On sayısını saydığını gören kimse, tamamlanmış ve kemale ermiş bir işte bulunur. Bazı yorumcular on adet saymak, hacca gitmeye yorumlanır, dediler.

Herhangi bir şeyden bir adet, ilimle veya mal ile yahut koca ile ya da çocuk ile teklik davasında bulunmaya yorumlanır. Bazan da bir sayısı, şöhretini kaybetmeye ve ortağından ayrılmaya yorumlanır. Tek sayı kendisiyle beraber başka bir şey bulunmayan Cenâb-ı Hakka (C.C.) yorumlanır.

İki adedi düşmana galip gelmeye, üç adedi sözünü yerine getirmeye, dört adedi yeterli delile, beş adedi dinde şüphe etmeye yorumlanır. Altı adedi de böyledir. Bazan altı adedi düşmana galip ve kendisine zıt olanlara karşı delil getirmeye yorumlanır. Yedi adedinde hayır yoktur.

Bir cevap yazın