Rüyada Sayfa Görmek

Bir kimsenin rüyada elinde bir sayfalık bir şeyi olduğunu (yani elinde herhangi bir sayfa bulunduğunu) görmesi, sevinç ve feraha ermesine işarettir. Rüyasında bir kadının kendisine (rüya sahibine) bir sayfa bir şey verdiğini görmesi, müjdeli ve sevindirici bir haber almaya işarettir denilmiştir.

Bir kimsenin rüyasında elindeki sayfayı ters tarafından okuduğunu görmesi, rüya sahibinin borca düşmesine, borçlanmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyada sol tarafında bir sayfa bulunduğunu görmesi, yaptığı işten pişmanlık duymasına, duyacağına işarettir denilmiştir.

Rüyasında kıyamet gününde dağıtılmış sayfaları görmek, rüya sahibi kişinin itikadının, inancının düzgün olduğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada bir adamın bir sayfa alması, o kimse için müjde ve ferahlıktır.

Bir kimsenin rüyada elinde dürülmüş bir sayfa görmesi, o kimsenin ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sol eliyle bir sayfa yazdığını görmesi, o kimsenin, şâir değilse bile şiiryazmasına veya çirkin bir iş işlemesine ya da zinadan bir çocuğu olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada elinde Farsça yazılı bir sayfa bulunduğunu görmesi, o kimsenin, zillet ve sıkıntıya düşmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir sayfaya baktığını ve onu okuyamadığını görmesi, o kimsenin, bir mirasa nâil olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir sayfaya baktığını ve onu okuduğunu görmesi, o kimsenin, bir mirasa varis olmasına işâret eder.

Örtülü bir kadının açık bir sayfa verdiğini görmek sakınması gerekilen habere, dürülmüş sayfa o kişinin öleceğine, sol tarafında gördüğü sayfa yaptığı işten pişmanlığa işaret eder.

Eğer kadın örtülü, sayfa da açık ise, rüya sahibinin sakınması icap eden meşhur bir habere yorumlanır.

Bir sayfaya baktığını ve onu okuyamadığım gören kimse, bir mirasa kavuşur. Bir sayfayı okuduğunu gören kimse, bir mirasa varis olur. Sayfayı ters tarafından okuyan kimse üzerine borç birikir.

Kıyamette dağıtılmış sayfaları görmek, rüya sahibinin itikadının düzgünlüğüne ve Peygamber (A.S.)’ın lisanı ile Allah (C.C) tarafından gelen şeyleri tasdik edip, şek ve şüpheyi reddetmesine yorumlanır.

Bir yanıt yazın