Rüyada Terazi Görmek

Rüyada terazi görmek, adalete işaret eder. 

Rüyada terazi görmek, adalete işaretle yorumlanır. Rüyada terazi görmek, adalet, eşitlik (müsavat) hakim, mahkeme başkanı (reis), Kur’an-ı Kerim ve mühendisi temsil eder, şeklinde tabir olunur.

Doğru ayarlı terazi görmek adil olacağınıza yorumlanır. Rüyasında doğru bir terazi görmek, adaletli hakime, adalet sahibi bir reise (başkana) işaretle tabir olunur.

Rüyasında eğri bir terazi görmek, adaletsizlik, hükümet iş­lerinde ihanet ve hainlik olduğuna işaretle yorumlanır.

Rüyada terazi görmek, fakir bir kimse için zenginliğe, bol rızka işarettir, şeklinde tabir olunur.

Rüyada görülen terazi (ölçek-ölçü) görmek, bazen de içinde bulunan, gönlünde olan şeyi veya şeyleri muhafaza ettiğinden dolayı eşe (zevceye) işaret olarak tabir olunur.

Bir kimse rüyasında elinde terazi bulunduğunu görse, bu rüyası o kimsenin dine uygun, peygamberimizin sünnetine uygun, doğru dürüst bir kimse olduğuna işarettir.

Rüyada görülen terazi, imana, sözünde ve işinde adalet etmeye işârettir.

Fakir bir kimsenin rüyada terazi görmesi, zenginliğe işârettir.

Bazen rüyada görülen terazi, ölçeğe işâret eder.

Rüyada terazi görmek, hakim, âlim, fıkıh âlimi, mühendis, eğri ve doğru hüküm ile tabir olunur.

Rüyada terazi görmek, Kur’ân-ı Kerim ile de tabir olunur.

Rüyada görülen terazi ve ölçek, imana, sö­zünde ve işinde adalet üzere olmaya delâlet eder.

Rüyada görülen ölçek, bazen de içinde bulunan şeyi muhafaza ettiğinden dolayı insa­nın hanımına delâlet eder.

Rüyada görülen terazi, ölçü ve tartı âleti olduğundan kadıyani hakim ile de tabir edilir.

Rüyada yeni terazi görmek, o şehrin hakimi­nin kanun ve hukuku yi bildiğine delâlet eder.

Rüyada iki tarafı düz ve doğru tartar terazi görmek, o şehrin hâkiminin, adaletine işâret eder.

Rüyada terazinin bir köşesinin kırıldığını görmek, hâkimin adaletsiz hükmüne işâret eder.

Rüyada terazinin tamamıyla kırıldığını gör­mek, hâkimin vefatına işârettir.

Rüyada değirmen terazisi görmek, kendisi temiz, kazanç, hareket ve himmetçe bayağı bir kimseye işâret eder.

Rüyada altın terazisi görmek, kötürüm veya dilsiz bir çocuğa işâret eder.

Rüyada kendi elinde bir terazi olduğunu görmek, rüya sahibinin sünnete uygun bir şe­kilde hareket ettiğine işâret eder.

Rüyada kıyamet terazisi görmek, sırların meydana çıkmasına, delil getirmeye, ferahlık ve sevincin çokluğuna, düşman üzerine galip gelmeye, adalet ve insafa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada Allah Teâlâ’nın ken­disini hesaba çekerek amellerini teraziye bı­raktığını ve iyiliklerinin kötülüklerini galip geldiğini görmesi, nefsini ve amelini hesaba çekmeye, ölüm gelmezden evvel onun için hazırlanmaya ve Allah katında büyük ecir ve sevaba işâret eder.

Rüyada görülen terazi, ölçeğe yorumlanır. Terazi ve ölçek ise, imana, sözünde ve işinde adalet etmeye yorumlanır.

Ölçek ve terazi, borcu ödemeye ve adağı yerine getirmeye yorumlanır.

Bir kimse elinde terazi olduğunu görse, o kimsenin sünnete uygun bir şekilde hareket ettiğine yorumlanır.

Rüyada Allah (C.C.)’ın, kendisini hesaba çekerek amellerini teraziye bıraktığını ve iyiliklerinin kötülüklerine galip geldiğini gören kimse, dünya işlerinde, nefsini ve amelini hesaba çeker ve onun için Allah (C.C.) katında büyük bir ecir ve sevap vardır.

Kıyamet terazisi sırların meydana çıkmasına, delil getirmesi-ne, ferahlık ve sevincin meydana gelmesine, düşmana galip gelmeye, adalet ve insafa yorumlanır.

Alaftar terazisi, hâzinenin bekçisi ve yetkili memurdur.

Bir yanıt yazın