Rüyada Tepe Görmek

Rüyada tepe görmek, erkek için ferahlığa, genişliğe ermeye işarettir. Kadın görürse, bir erkek çocuğu olacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada düz bir tepe görmesi, itibarlı, saygın ve sözü geçen bir adamla dost olup ondan fayda ve yardım göreceğine işarettir denilmiştir.

Rüyada tepe görmek, erkek için ferahlık, kadın için bir erkek çocuk doğurmaya işarettir. Düz bir yerde tepe görmek önemli birinden hayır görmeye, bir tepeye çıktığınızı görmek, itibar ve makam yükselmesine, tepe ortasında oturduğunuzu veya durduğunuzu görmek, şeref, mal ve itibar artmasına işarettir.

 

Rüyada tepenin etrafında gördüğü yeşillik, kuvvetine, dinine veyahut güzel muameleleri­ne işâret eder.

Küçük Tepe Görmek

Rüyada yüksek ve düz bir yerde küçük bir tepe görmek, gördüğü düz yerin büyüklüğü miktarınca, dünya genişliğine erişmeye işârettir.

Rüyada görülen küçük tepe, saygın, hür­metkar kimseye işâret eder.

Rüyada kendisini küçük bir tepe üzerinde görmek, kaygı ve acılardan kurtulmaya işâret eder.

 

Küçük tepe üzerinde oturduğunu gören için bu rüya, rütbeye işâret eder.

Rüyada görülen tep, bazen kadına, çocu­ğa ve hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada küçük tepe görmek, izzet, hürmet, rifat ve şan sahibi olmak ile de tabir edilir.

Yine rüyada çamurdan küçük bir tepe üze­rinde olduğunu görmek, mülk ve saltanata işâret eder.

Yüksek Tepe Görmek

Rüyada yüksek bir yer üzerinde olduğunu görmek, yüceliğe, saltanat ve reisliğe, malının artmasına, rütbe ve şerefli olmasına işâret eder.

Rüyada yüksek bir yerden indiğini görmek, üzüntü ve sıkıntılara girmeye işârettir.

Evlenmeyi isteyen birisi kendisini yüksek bir tepe ve yüksek yerde bir şey üzerinde olduğunu görse, gördüğü yerin yüksekliği, top­rağın çokluğu ve genişliği nispetinde, zengin ve şerefli bir kadınla ilgilenir.

Bir kimsenin rüyada yüksek bir tepe gör­mesi ya da ona çıkması veya üstünde oturma­sı, mal ve kuvvet bulacağına işârettir.

Rüyada görülen yüksek tepe ve yerler, nesep, ilim, mal ve saltanat cihetiyle, yüce olan kimselere işârettir.

Bazen rüyada görülen yüksek yerler, güzel meskene, yüksek mertebeye ve güzel bineğe işâret eder.

Yüksek bir tepeden halka hitap ettiğini veya ezan okuduğunu görmek, mülke nâil ol­maya ve insanların şereflilerinin bulundukları bir makama nâil olmaya işaret eder. Yine bu rüya, hâkimlik, fetva, ezan ve hitabet gibi şöh­ret veren ve halkın şereflilerinin ve keremlilerinin bulundukları bir makama işâret eder.

Yüksek bir tepeye çıkıp oturduğunu görmek, mal mülk sahibi olmaya işarettir.

Rüyada düz, yeşillik, temiz ve yüksek bir tepe ve tepecikler görmek, herkes için hayra işaretle yorumlanır. Görülen tepelerin yorumu hep böyle hayırdır, ölçü budur, buna kıyasla tabir olunurlar demişlerdir.

İnsan kendisini yüksek bir tepe ve yüksek yerde bir şey üzerinde olduğunu görse, o şey o kimsenin kabri ve tabutuna işâret eder.

Bir kimse kendisinde yüksek ve düz arazisi olan bir tepeyi görse, o düzlük arazinin geniş­liği nispetinde insanlar arasında şöhreti yaygın bir kimseye işâret eder.

Rüyada bir tepe veya yüksek bir yer üze­rinde durup oraya raptedildiğini görmek, makamınyüksekliğine ve işin güzelliğine işâret eder.

Bazen yüksek yerler, güzel eve, yüksek mertebeye ve güzel bineğe işârettir.

Hasta adamın rüyada yüksek bir tepe üze­rinde olduğunu ve altında da insanlar bulun­duğunu görmesi, onun tabutuna ve mezarına işârettir.

Bir yanıt yazın