Rüyada Tencere Görmek

Rüyada tencere gören kimsenin, resmi makamlarla olan işlerini eninde sonunda iyilikle bitireceğinin işarettir. Rüyasında tencerede et pişirdiğini gören kimse, devletten bir yardım göreceğine, bu yardımdan da iyilik ve menfaat elde edeceğine işaretle tabir olunur. Tencerede et görmek, helal mala sahip olacağınız anlamına da gelmektedir. Rüyada tencere içerisinde pişen eti yediğini görmek, temin ettiği menfaatin helal mal oldu­ğuna, eğer et pişmemiş ise haram olduğuna, teşvikinde gıybetten ibaret olduğuna işârettir.

Rüyasında tencerede başka bir yemek pişirdiğini görmek, yeni bir işe gireceğine, faydalı bir işe başlayacağına işarettir.

Rüyasında tencereyi kaynattığını görse, rüyayı gören kimse, yeni bir işe girişir veya girişeceğine ve bu işten hayırlı bir netice alacağına ve dileklerinin olacağına, muradına kavuşacağına işaretle tabir olunur.

Rüyada bir tencere görmek, rızk kapısı ve geçim vasıtası olan iş ve sanata işarettir. Boş tencere görmek, bir suçtan dolayı kara kola düşeceğinize, yeni bir tencere aldığınızı görmek, hayırlı bir işe başlayacağınıza,yemek pişirmek için tencereyi ateşe koyduğunuzu görmek, mal ve menfaate sahip olacağınıza, tencerede pişmiş yem ek görmek, zahmet çekmeden kazanç temin edeceğinize, tencerenin kırıldığını görmek, işlerinizin yakın zamanda bozulacağına işarettir.

Rüyanızda tencere görmeniz, kürsü üze­rinde oturan âlime, bilgine, helal rızka, fayda­lı mala, menfaat ve hizmetçiye işâret eder.

Bazen tencere görmek, cömert adama, malını bütün insanlara özellikle komşularının istifadesine sunan hayırlı kimseye işâret eder.

Bazen de tencere görmek, kuvvete, düş­man üzerine galibiyete, Allah Teâlâ’nın takdi­rine razı olmaya ve rızka işâret eder.

Rüyada tencere görmek, kürsü üzerinde oturan alime yorumlanır.

içinde et v.s. bulunan tencere, ondan yiyen kimse için fayda¬lara yorumlanır.

Tencere, malını bütün insanlar için özellikle komşularının is-tifadesine sunan bir adamdır. Tencere, ev işlerini gören kimsedir.

Bir kimse rüyada ateş yakarak, içerisinde et veya başka yemek bulunan bir tencereyi üzerine koyduğunu görse, menfaati için bir adamı teşvik eder.

Rüyada görülen tencere, ev işlerini gören kimseye de işâret eder.

Ayrıca rüyada görülen tencere, hastaya, hâkime, bakana, tahsildara, vergiye ve vergi memuruna da işâret eder.

Tencerede bulunan fazlalık ve eksiklik gibi şeyler, ev işlerine bakan kimselere nispet edilir.

Rüyada tencere içinde bulunan çorba ve et gibi şeyleri görmek, münâkaşa ve düşmanlık olmayan şerefli bir rızka işâret eder.

Rüyada tencereden et vs. gibi şeyler yedi­ğini görmek, bol rızka, menfaate, nîmete ve mala işâret eder.

Bir kişi rüyasında ateş yakarak, içerisinde et ya da başka yemek bulunan bir tencereyi üzerine koyduğunu görürse, menfaati için bir kişiyi teşvik eder.

Rüyada tencere ve tava görmek, denizde yolculukyapan kimse için batmaya işâret eder.

Kürsü üzerinde oturan âlim demektir, içinde et bulunan tencereden yiyen kimsenin fayda göreceği belirtilir. Ayaklı tencere, kocasından boşanmış kadına işaret eder. Tencerenin kaynaması, o kadının boşanması demektir.

Başka yorumlara göre rüyada tencere, insanlara, özellikle de kom-şularının istifadesine sunan bir adam ya da ev işlerini gören kimsedir. Rüyada hasta kimsenin evinde kaynayan tencere görülürse, tencerenin bulunduğu ocak hastanın yatağına, ateşin alevlenmesi hastanın sıkıntı çekmesine, tencerenin kaynaması hastanın ıstırabına işaret eder. Eğer ateş tencerenin altından gitse ya da sönse, hastanın hastalığı gider.

Bir kimse rüyasında ateş yakarak içinde et ya da başka bir yemek bulunan tencereyi üzerine koyarsa, menfaati için bir kimseyi herhangi bir şeyi yapmaya teşvik eder. Tencereden bir şey yediyse, kişinin o gibi yiyecekler temin edeceği anlamına gelir.

Tencere, kuvvete ve düşmana galip gelmeye de işaret eder. Tencere içindeki çorba ve et, münakaşa ve düşmanlık olmayan şerefli bir rızıktır.

Bir yanıt yazın