Rüyada Tandır Görmek

Rüyada tandır görmek, hayırla yorumlanır. Rüyasında tandır görmek, menfaat, kolaylık ve başarıya ulaşmaya işarettir denilmiştir. Rüyasında tandır yaptığını görmek, düşmandan kurtuluşa, esnaf ve tüccar için kazancının, karının artmasına, başka bir yoruma göre bekar ise, evlenmeye işarettir denmiştir. Rüyasında evindeki tandırın içinde kül olmadığını görmek, hayırsız bir kadınla evlenmeye işarettir demişlerdir.

Rüyasında evine bir tandır yaptığını gören kişi, işsizse, bir işe girer, tüccardan ve esnaftan biri ise, karı ve kazancı ar­tar, bekar ise, evlenir, fakir ise, maişeti ve geçimi (rızkı) bollaşır, zengin ise, malı ve mülkü daha da artar. Tandır görmek, her ne şekilde olursa olsun hayır ve berekettir demişlerdir.

Rüyasında kışın evindeki tandırı yakıp ısındığını gören ki­şi, mal ve mülke erer, servet sahibi olur ve olacağına işa­rettir. Bu tandır rüyasını yazın görmek iyi değildir. Keder ve sıkıntıya işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

(Tandırın birçok çeşitleri vardır. Bunların yorumu da farklıdır, hepsi ayrı ayrı yoruma işaret eder demişlerdir yorum ustaları. Kebap tandırı, çarşı-pazar tandırı bunlardandır.)

Rüyada tandırda ekmek pişirmek veya ha­nesini yükselmiş görmek, maaş veya maişeti­nin artmasına işârettir.

Rüyada ekmek pişirilen tandırı görmek, kâr ve menfaate, rızık ve mala, kolaylık ve muvaf­fakiyete işâret eder.

Rüyada tandır ya da fırın kızdırdığını gören, malında ticaret, nefsinde menfaate kavuşur.

Kış günü tandırın yanında olduğunu ve ondan ısındığını görmek, elbise ve rahatı, mevsimsiz meyve alıp yemeğe yorumlanır. Yaz gününde bu rüyayı görmek, sıcaklıktan hastalığa ve kan deveranındaki basıncın yükselmesine, üzüntü ve kedere girmesine yorumlanır.

Bir yanıt yazın