Rüyada Tavuk Görmek

Rüyada tavuk görmek, güzel bir kadınla yorumlanır. Bekarların görmesi, evleneceğine evlilerin ise, kadın hiz­metçilere sahip olacağına işaretle tabir olunur.

Rüyasında tavuk eti yediğini gören, bol rızıkla rızıklanır, ta­vuk eti ve tüyü görmek, mal sahibi olmak, nimete ermek ve para eline geçmek ile tabir olunur.

Rüyasında bir tavuğunu kestiğini gören kimse, bekar bir kadınla (bakire kızla) evleneceğine işarettir. Rüyasında birçok tavuğu olduğunu gören kimse, bir topluluğa başkan veya bir yere amir olur, şeklinde tabir olunur.

Rüyada tavuk görmek, bekar için güzel ve sempatik bir kadınla evlenmeye, evliler için de bir kadın hizmetçi almaya işarettir. Yumurtlayan bir tavuk görmek, hayatta ilerlemeye birçok tavuğunuz olduğunu görmek, bir topluluğa lider olacağınıza tavuk kestiğinizi görmek, eşinizden ayrılacağınıza, tavuk eti ve tüyü görmek, mal ile yorumlanır.

Rüyada tavuk görmek, ahmak ve güzel bir hanıma veya güzel bir kadın hizmetçye veya sadık hizmetkâra işâret eder.

Bazen rüyada tavuk görmek, evin hizmet­çilerine; piliçleri de hizmetçilerin evlatlarına işâret eder.

Bazen de tavuk görmek, yetimleri terbiye eden ve onlara sadaka toplamak için gayret gösteren menfaatli bir kadına işâret eder.

Bazen de tavuk görmek, asil ve neşeli ya­hut çocuk sahibi bir kadına işâret eder.

Rüyada görülen siyah tavuk bekâr bir kadına; beyaz tavuk hayırlı bir kadına işâret eder.

Toplu gezinen yahut çöplükte eşinen ta­vuklar görmek, asaletsiz, düşük ahlâklı ve al­çak kadınlara; tavuğun piliçleri de, zinadan meydana gelen çocuklara işâret eder.

Rüyada bir çok tavuğu olduğunu görmek, bir cemaate reis olmaya işârettir.

Rüyada görülen tavuk eti, tüyü ve yelesi, mala, nîmete, rızk ve menfaate işâret eder.

Bir tavuk boğazladığını görmek, evlenme­ye işârettir.

Tavuğun yumurtladığını görmek, bir çocu­ğunun olmasına işâret eder.

Tavuk eti yediğini görmek mal elde etmeye ve şifâya; kanadı ve yelesini menfaatli mala işâret eder.

Rüyada bir çok tavukları olduğunu ve on­ları bir yere topladığını görmek, hayır ve nîmete işâret eder.

Bir kimse rüyada tavuğu evinde ötüyor görse, o kimsenin belâlı, isyankâr ve yalan söyleyen birisi olduğuna işâret eder.

Bir tavuk avladığını görmek, hazmı kolay olan helal rızka işâret eder.

Evine bir tavuk girdiğini ve orada yumurt­ladığını görmek, güzel bir kadından gelecek mala işâret eder.

Hasta bir adamın yanına tavuğun girdiğini görmek, şifâ bulmasına; sağlıklı birinin yanına tavuğun girmesi hastalanmasına işârettir.

Rüyada piliçler görmek, rahatlatıcı elbise­ye, şiddet ve üzüntüden kurtulmaya işârettir.

Evinde sayılmayacak kadar çok tavuk gör­mek, zenginliğe, insanların başına reis olma­ya, korku ve kederden kurtulmaya işâret eder.

Rüyada tavuk kanı akıtmak, bir cariyeyle cinsî münasebette bulunmaya işârettir.

Bir kadının tavuk kanı akıtması, misafir gelmesine işârettir.

Tavuğun ezan okuması, hayırsızlık ve şerre yahut ayak takımının söz sahibi olmasına işârettir.

Faydalı mal anlamına da gelir. Tavuk avladığını gören kimse hazmı kolay olan yiyecekler edinir. Bazen tavuk, yetimleri terbiye eden, onlara bakan ve onlara sadaka toplamaya çalışan bir kadına işaret eder. Çöplükte eşinen tavuk, basit ve sevilmeyen kadın anlamına gelir.

Rüyada tavuğun hasta olan bir kimsenin yanma girmesi, sağlık ve afiyettir. Tavuğun piliçleri için de aynı yorum sunulur. Bir kimsenin yanına tavuğun girmesi, o kişinin tavuğa muhtaç olacağı bir hastalığa yakalanması anlamına gelir. Bazen de bu kişinin üzüntüsünden kurtulacağına, mutlu ve bolluk içinde olacağına işaret eder.

Piliçler, rahatlatıcı elbise, şiddet içinde bulunan kimse için şiddetten kurtulma anlamına gelir. Evinde sayılamayacak kadar çok tavuk olduğunu gören kişi bir yerde liderlik eder, zengin olur ya da korkusunu yener.

Bir kimse rüyada tavuğu veya tavusu evinde ötüyor görse, o kimse belalı ve isyankar ve yalan söyleyen birisi olduğuna yorumlanır. Bazıları da, tavuk ve onun yele ve kanadı menfaatlı maldır, dediler.

Rüyada görülen tavuk, neşeli ve asil bir kadındır.

Bir yanıt yazın