Rüyada Tavşan Görmek

Rüyada tavşan görmek, iyi talihtir. Kadına ve evliliğe işaret sayılır. Kırda tavşana rastlamak bir kadınla dostluk kurmaya, şayet tavşan, koşuyor ise ve arkasından silah atarsanız birçok kimse tarafından aldatılacağınıza işarettir.

Rüyada bir tavşan tuttuğunu görmek, ev­lenmeye işâret eder.

Tavşanı tutup kestiğini görmek, eşinden ayrılmaya veya alacağı hanımın ömrünün kısa olabileceğine işâret eder.

Rüyada tavşan görmek, kadın ve evlilikle tabir edilir. Tavşan görmek, iyi bir talihle karşılaşacağınıza işarettir.

Bir kimse rüyasında bir tavşan tuttuğunu görse, bu rüyası o kimsenin evleneceğine işaretle tabir olunur.

Rüyasında kendisine ait bir tavşanı kestiğini gören kimse­nin, bu rüyası iyi değildir. Çünkü bu rüya eşinden ayrıla­cağına işarettir, şeklinde yorumlanır.

Kendi tavşanının öldüğünü gören kimse, eşinden sebep, bir üzüntü ve kedere düşer, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında bir tavşan yavrusu eline geçiren kimse, üzüntü, keder ve sıkıntıya düşer, şeklinde tabir edilir. Yani, tavşan yavrusu üzüntü ve sıkıntıya işarettir.

Rüyasında tavşan eti yediğini görmek, küçük bir hastalığa düşeceğine, hafif bir hastalığa yakalanacağına işaret eder.

Rüyasında tavşanın etinden derisinden bir şeyler aldığını gören kimse, hanımından az bir menfaat ve az bir para veya mala kavuşur, şeklinde tabir olunur.

Rüyada görülen tavşan, kadına işâret eder.

Rüyada görülen beyaz tavşan, ağırbaşlı ve sakin bir kadına; siyah ve çirkin tavşan kötü huylu kadına işâret eder.

 

Rüyada sahip olduğu tavşanın ölmesi, ço­cuklardan gelecek sıkıntya yorumlanır.

Tavşanın kendisiyle konuştuğunu görmek, halkın hoş iyi görmediği bir kadınla arkadaşlı­ğa işâret eder.

Rüyada bir tavşan yavrusunu tuttuğunu görmek, üzüntü, keder ve musibete işâret eder.

Rüyada eline tavşan geçtiğini görmek, kö­tü ahlâklı bir kadınla evlenmeye işâret eder.

Rüyada tavşanın etinden, derisinden bir şey aldığını görmek, rüya sahibine hanımı ta­rafından erişecek az bir hayıra işâret eder.

Kadın demektir. Tavşan tuttuğunu gören evlenir. Bazı tabirciler tavşanın korkak bir insana, bazıları da kötü huylu bir kadına işaret ettiğini söylerler.

Tavşan etinden, derisinden bir şey aldığını gören kimseye eşi tarafından küçük bir iyilik gelir. Eline tavşan yavrusu geçtiğini gören kimse üzüntü, keder ve sıkıntıyla karşılaşır.

Tavşan kestiğini görmek, alacağı hanımın ömrünün az olacağına yorumlanır. Bazı yorumcular, «tavşan görmek, korkak bir insana», bazı yorumcular ise «tavşan, kötü huylu bir ka¬dına yorumlanır», dediler.

Bir yanıt yazın