Rüyada Sureler Görmek

Genellikle ölüler üzerine okunan Kur’ân-ı Kerim sûrelerini rüyada hastanın üzerine okumak, o hastanın ölebileceğine; hastalığın şifâsı için okunan sûreleri okumak sevince, feraha, rızka ve Kur’ân okuyacak iyi bir çocuğun dünyaya geleceğine işâret eder.

Yine Kur’ân’dan herhangi bir sûre, hanım yahut evlât veya sûre adedince altın ve gümüşe işârettir.

Rüyada Kur’ân-ı Kerimi hatim ettiğini görmek, maksat ve murada erişmeğe alâmettir.

Rüyada Kur’ân-ı Kerîmi doğru olarak okuduğunu görmek, malın artmasına işârettir.

Rüyada Kur’ân-ı Kerîmi güzel sesle okumak, yüce makama işâret eder.

Maide, En’am, Nahl, Hac, Lokman, Secde, Teğabun gibi hem Mekke, hem de Medine’de nazil olan sûreleri rüyada okumak, hacca işâret eder. Çünkü sûreler içerisinde hem Mekke’de, hem de Medine’de nazil olanlar vardır.

Bir kimsenin rüyada Bismillâhirrahınânirrahîm dediğini veya başkası tarafından okunduğunu görmesi, Allah Teâlâ tarafından malına verilecek berekete, rızkında genişliğe, duâsının kabulüne işâret eder.

Rüyada besmeleyi tekrar tekrar okuduğunu yahut okunduğunu görmek, Allah Teâlâ katında makbuluyete ve insanlar arasında seçilmişlerden olmaya işâret eder.

Rüya tabir eden kimsenin sûrenin ifâde ettiği hususlar bilmesi, bu sûrenin içinde rüya görenler için münasip âyetlerle hükmetmesi ve her insana tabirce durumuna uygun olanı söylemesi gerekir. Allah’ın kitabından, fayda temin etmek ve kötü şeyleri def etmek için tecrübe edilmiş sûre ve âyetlerin rüyada görülmesi, bu sûre ve âyetlere muhtaç olunacak hayır veya şerli bir olayın meydana gelmesine delildir. Öyle herkesin aklına estiği gibi tabir etmesi veya böyledir demesi hikmete uygun değildir.

Bir yanıt yazın