Yazar arşivleri: Ferhat Demir

Rüyada Sümük Görmek

Rüyada görülen sümük, çocuğa işârettir.

Bir kimsenin rüyada eliyle yere sümkürdüğünü görmesi, o kimsenin hanımının, ömrü uzun olan bir kız çocuğu doğurmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada birisinin evine sümkürdüğünü görmesi, o kimsenin, o evden bir kadınla evlenmesine işârettir.

Bir kimsenin rüyada burnunda sümük olduğunu görmesi, o kimsenin hanımının hâmile olduğuna işârettir.

Bir kimsenin rüyada sümüğünün aktığını görmesi, o kimsenin, çokça evlâdının olmasına işâret eder.

Rüyada sağ tarafına sümkürdüğünü görmek, doğacak çocuğun erkek olacağına; sol tarafına sümkürdüğünü görmek ise, doğacak çocuğun kız olacağına işâret eder.

Bazen rüyada burnunuzdan sümük aktığı vilâyete vali olmasına işârettir; eğer verilen mızrakta bayrak ve sancak gibi bir şey varsa valiliğinde muhafazakârlığı ve şöhretinin halk arasında yayılmasına işârettir.

Rüyada birisinin yatağına sümkürdüğünü görmek, o kimsenin hanımına hyanet etmeye işârettir.

Bir kimsenin rüyada sümkürdüğünü görmesi, o kimsenin, birisine olan borcunu ödemesine veya borcunun ödenmesini istemesine işârettir.

Zahmetli bir şekilde sümkürdüğünü görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya işârettir.

Bazen sümük ve su gibi burnundan akan şeyler, hastalık veya nezleye işâret eder.

Rüyada sümük yediğini görmek, borca muhtaç olmaya veya şüpheli şeylere düşmeye işârettir.

Rüyasında sünnet ettiğini gören kişi pisliklerden temizlenir, sevince ve ferahlığa erişir.

Eğer sünnet olduğunu görmüşse işleyeceği hayırlı bir amelden dolayı Allah günahlarını affeder.

Rüyada görülen sümük, çocuktur. Bundan dolayı eliyle yere sümkürdüğünü gören kimsenin hanımı, ömrü uzun olan bir kız doğurur.

Bir kimse birisinin evine sümkürdüğünü görse, o evden bir kadınla evlenir.

Zahmetli bir şekilde sümküren kimse, üzüntü ve kederden kurtulur.

Rüyada burnunda sümük olduğunu gören kimsenin, hanımının hamile olduğuna yorumlanır.

Bir adamın elbisesine sümkürdüğünü gören kimse, o adamla akraba olarak yakın ilişki kurar.