Rüyada Sultan Görmek

Rüyada sultan görmek, hayır ve bereketle yorum­lanır. Sultan güler yüzlü ise o yılın bereketli olacağına işarettir. Sultandan bir şey almak,büyük para,mal, refah ve saadete işarettir. Sultanla sohbet etmek yakında bir iş hakkında bir görüşme yapma ya sultana bir şey vermek, zenginliğe işarettir.

Rüyada sultan görmek, Allah Teâlâ Hazretleri ile tabir edilir.

Rüyada sultanı güler yüzlü ve sevinçli olarak görmek, ondan emin olduğu miktarda din ve dünyaca erişeceği hayır ve yüksekliğe, ucuzluk ve bolluğa ve halinin düzgün olduğuna işârettir.

Rüyada sultanı gazaplı görmek, namaz ve diğer emirlerdeki eksikliğe ve masiyet işlemeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada sultanı sebepsiz olarak dargın görmesi, rüyayı görenin namaz ve ibadetinde yaptığı bidata veya gördüğü dargınlık kadar dininin bozukluğuna işârettir.

Rüyada sultan veya padişah görmek, imamet, ilim, hitabet, şan şöhret, hüküm, hükme boyun eğmek, güzel yüz, izzet ve devlet, şeref, yükseklik, nîmet, kuvvet ile tabir olunur.

Ayrıca rüyada sultanı görmek, zenginleşip kazancı bol olmaya, düşmanlıktan kurtulmaya ve halinin iyi olmasına da işâret eder.

Bir kimsenin rüyada normal olarak kendisinin olamayacağı bir mevkide bulunduğunu görmesi, o kimsenin ölebileceğine işârettir.

Bir kimsenin rüyada sultan olduğunu görmesi, o kimsenin halkın nazarında büyütülmesine ve muradına kavuşmasına işârettir.

Yine rüyada sultan olduğunu görmek, ailesi için mülke ve saltanata ermeye; ailesi olmayan için, onun bulunduğu toplumda, âlim ve takva ehlinin dışındakilere zarar verecek olan fitne ve karmaşaya yahut başka bir musibete işârettir.

Bazen de bir kimsenin rüyada sultanın kendisiyle konuştuğunu görmesi, eğer o kimse lâyıksa uyanıkken sultanla konuşur ya da o kimse şöhret ve nîmete kavuşur; eğer hapis ise, hapislikten kurtulur; fakir ise zenginleşir; tüccar ise kazancı çok olur; düşmanlık halinde ise düşmanlıktan kurtulur.

Bir kimsenin rüyada sultanla yemek yediğini görmesi, o kimsenin şereflenmesine ve yediği yemek miktarı kurtuluş ve zafere ermesine işârettir.

Bazen de bir kimsenin rüyada sultanla yemek yediğini görmesi, o kimseye, yediği yemek miktarı sultan tarafından bir üzüntü ve keder erişmesine işârettir.

Rüyada sultanın kendisine dünya eşyalarından bir şey verdiğini görmek, o verdiği eşyanın kıymetince şerefe nâil olmaya işâret eder.

Rüyada sultanın hasta olarak görülmesi, dinindeki hastalığına, insanlara zulmetmesine ve o sene içerisinde vücudunun sıhhatli olmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada sultan ile kucaklaştığını veya onunla tokalaştığını ve aralarında iyiliğe dair bir söz söylendiğini görmesi, o kimsenin sultan veya servet sahibi birisinin yanında halinin iyi olmasına işârettir.

Rüyada sultanın başından sarığını veya elbisesinden bir şeyi aldığını görmek, malının elinden gitmesine, memuriyetten azline ve kazancın durgunluğuna işâret eder.

Rüyada sultanı (hükümdarı, devlet başkamın, meliki) öldürdüğünü görmek, büyük bir iş talep etmeye ve bunu başarmaya işârettir.

Hasta olan bir kimsenin rüyada sultan olduğunu görmesi, o kimsenin ölebileceğine işârettir.

Sultanı hoşnut görmek Allah’ın azap ve gazabıyla rüyayı göreni korkutan bir kişiye işaret eder. Sultanın kendisiyle konuştuğunu gören kişi şerefe ve yüksek bir mertebeye sahip olur. Adil bir sultanın sofradan yemek yemesi din ve dünya işlerinde hayırdır.

Tanınmayan sultanı görmek ateşe, denize, insanı perişan eden uykuya yorumlanır. Elinin sultanın eline döndüğünü gören kişi devlet ve servete sahip olur.

Bir yanıt yazın