Rüyada Süleyman Peygamberi Görmek

Rüyasında Hz. Süleyman peygamberi gör­mek, yüksek bir makama geçeceğine ve kötülerin şerrin­den emin olacağına işaretle tabir olunur.

Rüyada Süleyman aleyhisselâm’ı görmek, dünyada aziz olmaya ve bir makam sahibi olup geçici olarak makamının elinden gidip yine eline geleceğine ve cinlerin şerrinden emin olmağa işârettir.

Bazen rüyada Süleyman aleyhisselâm’ı görmek, rüya sahibinin müşkil işlere uğrama- sına ve sonunda âhirette akibetinin güzelliği ve dünyada Allah’ın yardımı ile yüksek mevkilere çıkmasına işârettir.

Bazen de rüyada Süleyman aleyhisselâm’ı görmek, özellikle Süleyman aleyhisselâm ta- cıyle yönelmiş yahut yüzüğünü ona takmış veya onu tahtına oturtmuşsa, lâyık olan kimse için mülke, fetva vermeye lâyık olan kimse için de hakimliğe ve fetvaya işârettir.

Bazı kere de rüyada Süleyman aleyhisselâm’ı görmek, kadınlar tarafından sıkıntı ve güçlük çekmeye işârettir.

Vali veya âmir konumundaki bir kimsenin rüyada Süleyman aleyhisselâm’ı görmesi, o valinin veya âmirin işinden azledilmesine, sonradan yine aynı valiliğine veya âınirliğine dönmesine işârettir.

Bazen rüyada Süleyman aleyhisselâm’ı gören kimsenin, çok nefis bir malının kaybolmasına ve ümidini kestikten sonra onu yine bulmasına işârettir.

Bazen de rüyada Süleyman aleyhisselâm’ı gören kimsenin, düşmanı kendisine galip geldikten sonra tekrar o düşmanına galip gelir ve düşmandan intikamını alır.

Rüyada Süleyman aleyhisselâm’ı gören kimse eğer kuşlarla ve camcılık ile rızkını temin ediyorsa, onlardan çok fayda görür ve çok rızka nâil olur.

Bazen rüyada Süleyman aleyhisselâm’ı görmek, rüzgarın esmesine işârettir.

Bazen de rüyada Süleyman aleyhisselâm’ı görmek, hile ile, zengin ve şerefli bir kadınla evlenmeye işâret eder.

Bazı kere de rüyada Süleyman aleyhisselâm’ı görmek, yabancı dilleri veya arapçayı bilmeye işârettir.

Hasta bir kimsenin rüyada Süleyman aley- hisselâm’ı görmesi, o kimsenin selâmete kavuşmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada Süleyman aleyhis- selâm’ı görmesi, o kimsenin tıp ilmini öğrenmesine işârettir.

Bazen bir kimsenin rüyada Süleyman aleyhisselâm’ı görmesi, o kimsenin çok seyahat yapmasına işâret eder.

Bir kadının rüyada Süleyman aleyhisselâm’ı görmesi, o kadının kocaya gitmesine işârettir.

Yine bir kimsenin rüyada Süleyman aleyhis- selâm’ı görmesi, eğer lâyıksa dost ve düşmanların itaat edeceği bir memuriyete nâil olmasına işârettir.

Bir kimsenin rüyada Süleyman aleyhis- selâm’ın asasına sahip olduğunu görmesi, o kimsenin, gybet eden ve söz götürüp getiren bir kimse olduğuna işârettir.

Rüyada Süleyman aleyhisselâm’ın mührünü görüp ona mâlik olan kimsenin velayeti yenilenir yahut halkın taaccüp edeceği derecede sancağının olmasına işârettir.

Rüyada Süleyman aleyhisselâm’ı minber veya taht üzerinde ölü olarak görmek, bir reisin ölebileceğine; ancak onun ölümünün bir müddet geçtikten sonra bilinmesine işarettir.

Rüyada Süleyman (A.S.)’ı görmek, özellikle, Süleyman (A.S) taciyle yönelmiş yahut yüzüğünü ona takmış veya onu tahtına oturtmuşsa, layık olan kimse için mülke, fetva vermeye layık olmayan kimse için de kaza ve fetvaya yoramlanır.

Bazen de Hz. Süleyman’ı görmek, kadınlar tarafından sıkıntı ve güçlük çekmeye yorumlanır.

Süleyman (A.S.)’ı gören kimse vali ise işinden azledilir, sonradan yine aynı valiliğine döner. Bazan da hile ile zengin ve şerefli bir kadınla evlenir.

Süleyman (A.S.)’ı gören kimse eğer kuşlarla ve camcılık ile rızkını temin ediyorsa onlardan çok fayda görür ve çok rızka kavuşur.

Süleyman (A.S.)’ı görmek, yabancı dilleri veya arapçayı bilmeye yorumlanır. Süleyman (A.S.)’ı gören kimse hasta ise selamete kavuşur.

Rüyada Hz. Süleyman’ın asasına sahip olduğunu gören kimse, gıybet eden ve söz götürüp getiren kimsedir.

Rüyada Süleyman (A.S.)’ı gören kimse çok seyahat yapar.

Bir yanıt yazın