Rüyada Su Yolu Görmek

Rüyada su yolu (ark) görmek, bir kadına veya mala, ya da bir âlime işârettir.

Bir kimsenin rüyada su yolunu akıttığını görmesi, o kimsenin evlenmesine, mal ve geçime nâil olmasına işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada su yolunu akıttığını görmesi, o kimsenin nefsi, özellikle din ve dünyası için, bütün halka bir hizmette bulunmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada su yolu görmesi, o kimseye, hâne halkı tarafından bir zarar erişmesine işârettir.

Yine rüyada görülen su yolu, hizmetçilere yahut bir yere gitmek için hazırlanan hayvanlara işârettir.

Bazen rüyada görülen su yolu lâğıma; bazen de çarşı ve dükkân gibi rızık yollarına işârettir.

Rüyada tarla ya da bostanım sulamak için bir ark açıp su aktığını görmek, evlenip yuva kurmaya; evli ise çocuğu olmasına işâret eder.

Rüyada bir su yolunu bozduğunu görmek, ailevî problemlere işâret eder.

Rüyada bir su yoluna arkasını dönüp gittiğini görmek, eşi ile kavga etmeye ve onunla küs durmaya işâret eder.

Bazen rüyada ziraatını sulamak için bir ark kazdığını görmek, zenginliğe, çoluk çocuğunu yedirip içirmeye işârettir.

Rüyada ziraat ve tarlalara akan arkı kestiğini görmek, çoluk çocuğunun nafakasını kesmeye işâret eder

Evli bir kimsenin tarlalara akan arkı kestiğini görmesi, hanımını boşamasına, hizmetinde bulunan ve faydalı olan bir kimseyi, hizmetinden def etmesine işâret eder.

Üzüntülü bir kimsenin rüyada evinde veya bostanında bir ark aktığını görmesi, o kimsenin üzüntüsünden kurtulmasına veya hayra erişmesine işârettir.

Rüyada arkın önünün kesilip kapandığını görmek, o kimsenin yapacağı işlerine fesatlık karışmasına, üzüntü ve kedere girmesine işârettir.

Rüyada su yolunu özellikle yollarda ve mahalle arasında akan su yolunu görmek, zina yapmaya işâret eder.

Rüyada görülen lâğım, kederden kurtulmaya işârettir.

Rüyada lâğımın tıkanıp kapanması, ev halkı için üzüntü ve kedere işâret eder;

Rüyada lağımın normal şekilde aktığını görmek, ev sahibinin üzüntü ve kederden kurtulmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada evinin lâğımının tıkanmış olduğunu görmesi, o kimsenin hanımının kendisinden nefret edip kaçmasına işâret eder.

Bazen de bir kimsenin rüyada evinin lâğımının tıkanmış olduğunu görmesi, prostat olmak suretiyle o kimseye isabet edecek sıkıntıya işârettir.

Bir kimsenin rüyada bir ark kazdığını ve ondan da su aktığını görmesi, o kimsenin, hile içine girmesine işâret eder.

Bir evde su yolundan kan aktığını görmek, ev kadınının kötü bir haline işâret eder.

Su yolunun taştığını ve herkese zarar verdiğini görmek, o mahalle halkının kötü bir haber alacaklarına işârettir.

Rüyada su yolu görmek, bir kadına veya mala, ya da bir alime yorumlanır. Rüyada su yolunu akıttığını gören kimse, evlenir. Mal ve geçime kavuşur.

Bazı yorumcular, rüyada su yolu gören kimseye, hane halkı tarafından bir zarar erişir, dediler.

Rüyada ziraatını sulamak için bir ark kazdığım görse, zenginliğe, çoluk çocuğunu yedirip içirmeye yorumlanır.

Rüyada evinde veya bostanında bir ark aktığını gören kimse, üzüntülü ise, bundan kurtulur.

Bazen de su yolu, zina yapmaya yorumlanır. Özellikle yollarda ve mahalle arasında akan su yolunun, zina yapmaya yorumlanması, daha fazladır.

Bir yanıt yazın