Skip to Content

Rüyada Su Kovası Görmek

Rüyada görülen su kovası, hile ile halkın malını alan bir kimseye yorulur.

Bir kimsenin rüyada kova ile bir kuyudan su çektiğini ve çıkardığı suyu kendisinin başka bir kabına koyduğunu görmesi, o kimsenin hile ile topladığı malı bir yere biriktirmesine işâret eder. Eğer suyu başka bir kaba döktüğünü görse, o mal onun elinden çıkar yahut maldan menfaat göremez.

Bir kimsenin rüyada bir kova ile bostan suladığını görmesi, o kimsenin bir kadınla evlenmesine işâret eder. Eğer suladığı bostan meyve verse, o bostanın meyvelerini gördüğü gibi o kadından bir çocuğa nâil olur.

Bir kimsenin rüyada eski bir kuyuya kovasını sarkıtıp hayvanlan suvardığını görmesi, o kimsenin gösterdiği kuvveti ve çalışması nispetinde din yahut dünya işlerinde bulunmasına işâret eder.

Bir kimse rüyada, kovayı kuyuya sarkıttığını görse, kovayı kuyudan çıkardığında sarf ettiği kuvvet nispetince bulunduğu işte dünyalığa ulaşır.

Kova ile kuyudan su çıkarıp onunla yıkandığını gören kimse, hapis ise hapislikten kurtulur ve halk kendisine gıpta eder.

Hanımı hâmile olan bir kimse kovasını kuyuya sarkıttığını görse, erkek bir çocuğu olur. Hanımı hâmile değilse, rızık talebinde bulunur.

Elinde kova ve kuyudan su çıkarmak istediği halde kuyu üzerinde oturduğunu görmek, hayra ve mala işârettir.

Rüyada görülen su kovası, hile ile halkın malını alan bir kimsedir. Bundan dolayı kova ile bir kuyudan su çektiğini ve çıkardığı suyu kendisinin başka bir kabına koyduğunu görse, hile ile topladığı malı bir yere biriktirir.

Eğer suyu başka bir kaba döktüğünü görse, o mal onun elinden çıkar, yahut maldan menfaat göremez.

Bir kova ile bostan suladığını gören bir kimse bir kadına veya o kadından bir şeye isabet eder. Eğer suladığı bostan meyve verse, o bostanın meyvelerini gördüğü gibi o kadından bir çocuğa kavuşur.

Kova ile kuyudan su çıkarıp onunla yıkandığını gören kimse hapis ise hapislikten kurtulur ve halk kendisine gıpta eder.

Hanımı hamile olan bir kimse kovasını kuyuya sarkıttığını görse, erkek bir çocuğu olur. Hanımı hamile değilse, rızık talebinde bulunur. Eğer kova su ile çıkarsa o kimse de rızka kavuşur. Eğer yolda malı ve sermayesi varsa, o mal o kimsenin yanma getirilir. Hastası varsa iyileşir, hapis ise hapisten kurtulur.

Elinde kova ve kuyudan su çıkarmak istediği halde kuyu üzerinde oturduğunu görmek, hayra yorumlanır.. Ve mala işarettir.