Rüyada Su Görmek

Rüyada su görmek, mal ile yorumlanır. Pınardan tatlı su içmek, murada ermeye, dirlik düzenlik içinde yaşamaya; suyun içine girmek, bütün kederlerden kurtulmaya, artezyen kuyusu suyu görmek ve içmek, devlet tarafından yardım görmeye, acı su içmek, evlenmeye, kirli ve bulanık su hastalık ve kedere, kuyu suyu içmek ve kuyu suyuyla yıkanmak, hırsızlık malı satın almaya, nehir suyu seyahate, çiçek suyu bir gönül macerasına işarettir. Deniz suyu içmek hayatta ferahlığa, maden suyu geçim sıkıntısına, eliyle su serpmek para israfına, rüyada bulanık ve çamurlu bir suya daldığını görmek, gam ve kedere işaret olarak yorumlanır. Rüyada su borusu görmek, boruda su varsa, iş hayatında birçok güçlüklere rastlamaya boru kuru ise bir davayı kaybetmeye ve mahkumiyete işarettir. Su çarkı görmek, büyük mevkideki bir adamın yardımına yorumlanır. Rüyada bostan sulamaya yarayan su dolabı veya motopomp gör­mek, su oluktan akıyorsa deniz yolundan bir seyahate çıkmaya yorumlanır. Rüyada su hayvanları görmek, zenginliğe, bolluğa işarettir. Su kaplumbağası görmek, beklenmedik bir şekilde zengin olmaya işarettir. Su kovası görmek, büyük ve değerli siyasi fikirlere sahip olup bu yüzden devlete faydalı olmaya, rüyada su küpü görmek, evlilik ile yorumlanır. Su oluğu görmek, mal elde etmeye, su terazisi görmek, yağmur yağacağına işarettir. Rüyada tarla veya bahçe suladığını görmek, bolluk içinde, son derece bereketli bir yıl geçireceğinize işarettir.

Rüyada su görmek, çok çeşitli şekillerde yorumlanır. Evde su görmek, mutluluğa ve evliliğe, mal sahibi olunacağına işarettir. Su rüyası, genel olarak hayra işarettir.

İbn-i Şirin’in Yorumu:

Rüyada su görmek, hayattır, yaşamdır.

Rüyada su görmek, temiz ve berraksa, hayra ve menfaat elde etmeye işarettir. Su bulanık görülürse, kedere ve geçim darlığına işaretle yorumlanır denmiştir.

Bazı yorumcular, rüyada görülen durgun su hapse, tuzlu su kedere, bulanık su rızk (geçim) darlığına işarettir demişlerdir. Kokmuş su görmek, haram mala, sarı su hastalığa yakalanmaya işarettir

Rüyada suyu çok temiz görmek, fiyatların i ve rızıkların ucuzluk ve bolluğuna ve adaletin | yayılmasına işârettir.

Rüyada suyu emmek, geçimce sıkıntı ve | zahmete işâret eder.

Rüyada su içmek, fakirlerin içecekleri ve | cömert kimselerin aralarında alıp verdikleri I şeye işârettir.

Rüyada kendini su içinde görmek kaygı ve kederlerden kurtulacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada su istediğini görmesi, o kimsenin, insanlar arasında yalan söylemek suretiyle dedikoduculuk yapmasına işârettir.

Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verildiğini görmesi, çocuğa işârettir.

Rüyada temiz, safi ve berrak bir suya atladığını ve o su içinde yüzdüğünü görmek, pek çabuk erişilecek bir sevince işârettir.

Bir kimsenin rüyada kendisini su içinde görmesi, fitne, belâ ve kedere işârettir.

Rüyada akarsu görmek, ticaret ve kazanca; durgun su görmek hapsolmayayahut geçimde sıkıntıya düşmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada akıntısı olmayan, durgun bir suya düştüğünü görmesi, o kimsenin hapse, üzüntü ve kedere düşmesine işârettir.

Rüyada fazla sıcak olan suyun gündüzün kullanıldığını görmek, azap ve şiddete işârettir.

Rüyada görülen sarı su, hastalığa işâret eder.

Rüyada yeşil su görmek, devamlı bir hastalığa işâret eder.

Bazen rüyada yeşil su görmek, sıkıntılı ve zahmetli bir geçime işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kuyudan siyah su çıkardığını görmesi, rüya sahibinin hayırsız bir kadınla evlenmesine işârettir.

Bazen rüyada siyah su görmek, rüya sahibinin evinin harap olmasına işâret eder.

Rüyada görülen kokmuş su, sıkıntılı ve zahmetli geçime ve eksikliğe işârettir.

Rüyada görülen acı su, acı bir geçime işârettir.

Rüyada görülen tuzlu su. üzüntü ve kedere işâret eder.

Bazen rüyada görülen tuzlu su, geçimde karşılaşılan güçlüklere işârettir.

 

Bir kimsenin rüyada tatlı suyun tuzlu olduğunu görmesi, o kimsenin, dininden çıkmasına veya sapıklığa düşmesine yahut onun işlerinin müşkül duruma girmesine işâret eder.

Rüyada görülen bulanık ve kokmuş su, haram mala işâret eder.

Yine rüyada görülen bulanık ve çamurlu sular, güçlüğe, çetinlik ve meşakkate, üzüntü ve kedere, geçim darlığına, Pıtne ve karmaşaya işâret eder.

Bulanık suyun rüya sahibinin herhangi bir yerine akması veya bir insanın onu içmesi, içen ve rüyayı gören kimse için; eğer bütün insanlar içmişlerse onların hepsi için, hastalığa yakalanmalarına işârettir.

Bazen rüyada görülen bulanık su, zâlim bir hükümdara işâret eder.

Rüyada bulanık, çamurlu veya sarı sulardan yıkanıp çıkmak, üzüntüden ve hastalıktan kurtulmaya işârettir.

Sıkıntı içinde bulunan bir kimsenin rüyada bulanık suda guslettiğini ve ondan çıktığını görmesi, o kimsenin, sıkıntıdan kurtulmasına işâret eder.

Hasta olan bir kimsenin rüyada bulanık suda guslettiğini ve ondan çıktığını görmesi, o kimsenin, şifâ bulmasına işâret eder.

Hapiste olan bir kimsenin rüyada bulanık suda guslettiğini ve ondan çıktığını görmesi, o kimsenin, hapisten kurtulmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada derin bir suya düşüp içine daldığını ve derinliğine kavuşamadığını görmesi, o kimsenin, çokça dünyalığa erişmesine ve bununla zengin olmasına işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada derin bir suya düşüp içine daldığını ve derinliğine kavuşamadığını görmesi, o kimsenin, büyük bir adamın hizmetinde bulunmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada nehire düştüğünü ve nehirin kendisine galip geldiğini görmek, o kimsenin şiddetli bir hastalığa yakalanmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada suya düştüğünü ve suda boğulduğunu görmesi, o kimsenin yakalandığı hastalıktan ölebileceğine işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada suya düştüğünü görmesi, o kimsenin, sevinç ve nîmete nâil olmasına işâret eder.

Rüyada deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü görmek, takva ve hikmete, imanının kuvvetli olmasına işâret eder.

Bazen bir kimsenin rüyada deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü görmesi, rüyanın sahibinin,yolun tehlikeli olmasyla beraber Allah’a (c.c.) tevekkül ederek yola çıkmasına işâret eder.

Bazen de bir kimsenin su üzerinde yürüdüğünü görmesi, o kimsenin, bir tehlikeye düşmesine işâret eder.

Rüyada dalgalı suda rahat yüzdüğünü görmek, manevi ve maddi ilerlemeye işârettir.

Rüyada karanlıkta, dalgalı bir suyun üzerinde çırpındığını görmek, küfre ve münafıklığa işârettir.

Rüyada safi ve berrak bir suya bakmak ve suya akseden yüzünü görmek, ev halkına, komşusuna, dost ve yakınlarına yilikyapmaya işâret eder.

Rüyada bir kimsenin kap içerisine su döktüğünü görmesi, o kimsenin, bir kadına nafaka vermesine işâret eder.

Rüyada su ile yıkanmak, borcu ödemeye, tövbe etmeye işârettir.

Bir kimsenin rüyada su ile kendisine zarar gelmeyecek bir vakitte guslettiğini görmesi, o kimsenin borcunu ödemesine işâret eder.

Rüyada soğuk su ile guslettiğini görmek, günâhlardan tövbeye, hastalıktan şifâ bulmaya, hapisten çıkmaya, borcunu ödemeye ve korku ve şiddetten emin olmaya, selamete, hayır ve kurtuluşa işârettir.işârettir.

Bir kimsenin rüyada suyu kabıyla yüklendiğini görmesi, o kimsenin, fakirse mal kazanmasına; eğer zengin ve bekâr ise, evlenmesine; eğer evli ise, hanımının ondan hâmile kalmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir kap içine su koyduğunu görmesi, o kimsenin hanımının ölebileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir şehir veya bir köye suyun fazlaca geldiğini ve haddini tecavüz ederek evlere girdiğini ve hane halkının boğulacak bir duruma geldiğini görmesi, o şehir ve köyde fitne ve ihtilâf meydana gelmesine ve şerli kimselerin helâk olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada su çıkardığını ve onunla bahçe ve bostan ve ekin suladığını görmesi, o kimsenin bir kadın tarafından eline mal geçmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir kuyudan su çıkardığını, kırba veya testi gibi şeylere su boşalttığını görmesi, o kimsenin, bir kadınla nikahlan- masına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir kuyudan su çıkardığını görmesi, o kimsenin, hilekârlıkla mal elde etmesine işâret eder.

Rüyada suyun eksik olması gereken zamanda çok görülmesi veya çok olması gereken zamanda noksan görülmesi, zulme, suça, kıtlığa ve ihtilâfa düşmeye işârettir.

Rüyada suya düşmek, sevinç ve nîmete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada elbisesinin su ile ıslanması, yolculukta bir yerde gecelemeye yahut istediği şeyden men edilmeye işârettir.

Rüyada suya dalmak, ilme ve rızka işâret eder.

Rüyada suyun dibinden üzerine çamur bulaştığını görmek, üzüntüye işârettir.

Rüyada her çeşit su taşması, halkı üzen yaramaz ve kötü haberlere işâret eder.

Rüyada elindeki kapla su döken kimseyi görmek, güzel Kur an okumaya, üzüntü ve kederden kurtulmaya, iftira eden kimseye işârettir.

Ağaç ve bitkiden damlatılan özsu, sâlihlerin çocuklarına, ilmin ve hikmetin hasına, şifâ ve ilme, sevinç ve mutluluğa işârettir.

Kendisine bir kadeh içinde su ikram edildiğini gören kişinin çocuğu olur. Su saf ise, çocuğu ve hanımı hayırlı olur.

Akıntısı olmayan su hapse, kokmuş su sıkıntıya ve haram mala, tuzlu su geçimin zorluğuna, siyah su evinin harap olmasına, sarı su hastalığa, yeşil su uzun süren hastalığa işaret eder.

Soğuk suyla gusletmek tövbeye işarettir. Rüyada sucu görmekse, dinen iyilik sahibi olan kişiye yorumlanır. Arkasında su taşıdığını görmek bulunduğu yerden faydalanmaya, hayvanıyla su taşımak yolculuk etmeye, kırba veya testiyle su taşıdığını görmek mal ve emanet üzerindeki emniyete işaret eder.

Rüyada su görmek, hoş bir hayata ve güzel bir rızka yo¬rumlanır.

Bir kimsenin rüyada suyu evinde görmesi, saadete, toplu mala ve ganimete, fazla hayra ve bekarsa evlenmeye yorumlanır.

Suyu çok temiz görmesi, fiatların ve rızıkların ucuzluk ve bo¬lluğuna ve adaletin yayılmasına yorumlanır.

Bir kimsenin kendisine bir kadeh içinde su verildiğini görmesi, çocuğa yorumlanır.

Safi bir suya atladığını gören kimse, çabucak sevince erişir.

Su istediğini gören kimse, insanlar arasında yalan söylemek suretiyle, dedikoduculuk yapar.

Akıntısı olmayan su, hapse yorumlanır.

Bulanık suyun rüya sahibinin herhangi bir yerine akması veya bir insanın onu içmesi, içen ve rüyayı gören kimse için; eğer bütün insanlar içmişlerse onların hepsi için, hastalığa yakalanmalarına yorumlanır. Bazı yorumcular bulanık su, zalim bir sultandır, dediler.

Rüyada bulanık suda guslettiğini ve ondan çıktığını gören kimse, sıkıntı içinde ise halas olur, hasta ise Allah (C.C.) şifa bahşeder, eğer hapis ise, su temizlendikten sonra kurtulur.

Rüyada kuyudan siyah su çıkarılması rüya sahibinin evleneceği hayırsız bir kadına yorumlanır.

Deniz veya nehirde su üzerinde yürüdüğünü gören kimsenin, takva ve hikmete yorumlananan sözü de varsa imanının kuvvetli olmasına yorumlanır. Eğer bu gibi sözler söylemiyorsa, o kimsenin şek ve şüphe ettiği bir şeyde yakın getirmesine yorumlanır, bazı yorumcular bu rüyanın sahibi, yolun tehlikeli olmasıyla beraber Allah (C.C.)’a tevekkül ederek yola çıkar, dediler.

Rüyada derin bir suya düşüp içine daldığını ve derinliğine kavuşamadığına gören kimse, çokça dünyalığa erişir ve bununla zengin olur.

Rüyada saf ve berrak bir suya baktığını ve orada yüzünü güzel bir şekilde gördüğünü gören kimse, ailesi, komşusu ve dostları hakkında iyilik eder.

Kab içerisine su döktüğünü gören kimse, bir kadına nafaka verir. Eğer suyu kendisiyle istifade edilmeyen bir yere dökerse, döktüğü suyun miktarınca mal zayi eder.

Bir kimse rüyada bir şehir veya bir köye suyun fazlaca geldiğini ve haddini tecavüz ederek evlere girdiğini ve hane halkının boğulacak bir duruma geldiğini görse, o şehir ve köyde fitne ve ihtilaf meydana gelir ve şerli kimseler helak olur. Eğer suyu kendi evinin bacası üzerinde görse, o kimseye çabucak bir keder veya sultan tarafından devamlı bir bela isabet eder.

Tatlı su, helal rızka kalb ve ilmin güzelliğine ve, ölüme yaklaşan bir hasta için yeniden hayata yorumlanır.

Bazen su, bekar erkek için, hanıma, bekar kız için de kocaya yorumlanır.

Rüyada bostan ve tarla sulamak, rüya sahibinin hanımıyla cinsi münasebette bulunmasına yorumlanır.

Rüyada Su İçtiğini Görmek

Bir kimsenin rüyada siyah su içtiğini görmesi, o kimsenin kör olmasına işâret eder. Rüyada suyu içtiğini görmek eline helal mal gireceğine işârettir. Rüyasında su içtiğini gören kişi, güzel bir hayata (yaşama) kavuşur şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada tuzlu ve bulanık olarak deniz suyu içtiğini görmek,yönetimden gelecek üzüntüye işâret eder.

Rüyada tuzlu ve bulanık olarak deniz suyu içtiğini görmek,yönetimden gelecek üzüntüye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada deniz suyu içtiğini ve suyun bulanık olduğunu görmesi, o kimseye hükümdar tarafından üzüntü ve keder erişmesine işâret eder. Sıcak su içtiğini gören kişi şiddetli bir üzüntü ile karşılaşır. Temiz suya atladığını gören kişi tez zamanda sevince ulaşır. Rüyasında susadığını ve su içtiğini gören kişinin ekini hayat bulur, zenginleşir.

Kadeh içinde bulunan safi suyu içtiğini gören kimse, çocuk ve hanımından hayra erişir. Çünkü cam kadınların cevherindendir. Onun içindeki su ise, ana kamındaki çocuktur.

Sıcak su içtiğini gören kimseye, şiddetli bir üzüntü isabet eder.

Rüyada akan ve berrak olan bir sudan içmek, amacına ulaşmaya, mal ve nîmetin çok 1 olmasına işârettir.

Rüyada sudan içmek, düşmandan selâmete ermeye ve içen kimse için ucuzluk içerisinde geçecek seneye işârettir.

Bir kimsenin rüyada suyu uyanıkken içtiğinden daha fazla içtiğini görmesi ve o kimsenin rüyada bir kadehten su içtiğini ve doymadığını görmesi, o kimsenin hanımının kendisinden kaçmasına işârettir.

Rüyada içtiği suya kanmak, din ve inanç ! güzelliğine, zorluktan sonra kolaylığa, sevinç ve mutluluğa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kadeh içinde bulunan saf ve temiz suyu içtiğini görmesi, o kimsenin, çocuğu ve hanımı tarafından hayra erişmesine | işâret eder

Rüyada sıcak su içmek, hastalığa, şiddetli üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada soğuk su içmek, dirlik ve rahatı | hoş olup ömrü de uzun olacağına işârettir.

Bekâr olan bir kimsenin rüyada bardak veya kâseden su içtiğini görmesi, o kimsenin evlenmesine işâret eder.

Rüyada bardaktan su içtiğini görmek, ömrü uzun olmaya, berrak su içmek büyüklere izzet ve ikbale işârettir.

Bir kimsenin rüyada susadığını ve su içtiğini görmesi, o kimsenin kalbinin hidayette olmasına; aile ve çoluk çocuğu ile bir araya gelmesine işâret eder.

Suyu emerek içmek sıkıntı ve zahmete, suyun uyanıkken içilmesi ve suya doymadığını gören kişinin hanımının kaçmasına, elini suyun üzerine koyması mal alıp karıştırmasına yorumlanmaktadır.

Bir yanıt yazın