Skip to Content

Rüyada Karaciğer Görmek

Rüyada karaciğer görmek mal, evlat, ilim ve bolluğa yorumlanır. Karaciğerin kopması çocuğunun ölümüne, karaciğerin yarılması çocuğunun hasta olacağına, tanıdığından karaciğer almak,alman kimsenin malından, ilminden fayda görüleceğine, karaciğer pişirmek pişirenin çocuğu olacağına ve kendisinin de kazançlı bir işe başlayacağına işarettir. Rüyada görülen karaciğer, mal, evlat ve ilim (bilgi) çokluğuna işaretle yorumlanmıştır.

Rüyada karaciğer, yiğitliktir. Bundan dolayı bir kimsenin ciğerinin büyük olduğunu görmesi, o kimsenin merhametli yiğit ve kahraman bir kimse olduğuna yorumlanır.

Bir kimse bir insanın ciğerini yediğini görse, ona birikmiş bir mal isabet eder veya toplu bir malı yer.

Ciğer evlat ve hayata da işaret eder.

Ciğerin üzerinde yağ olursa, kadınlar tarafından erişilecek maldır.

Rüyada ciğer yiyen kimse, çocuğundan dolayı mal ve kuvvete erişir.

Bir kimse ciğerinin kendisine ıstırap verdiğini görse, o kimsenin çocuğu veya sevdiği bir kimseden kendisine bir üzüntü ve keder isabet eder.

Ciğer üzerinde görülen yara, fasıllıktır.

Bir kimse rüyada kendi ciğerini yediğini görse, o kimsenin eline mal geçer ve ondan veya çocuğunun malından yer.

Rüyada karaciğer görmek, mal, evlat ve bilgi çokluğu ile yorumlanır. Rüyada birçok karaciğer görmek çeşitli ilimlere yorumlanır. Evinden veya odasından bir karaciğerin çıkarak havada uçtuğunu gören, ilim adamı ise, bilgisini unutur, memur ise işten çıkarılır, fakir bir kimse ise, bir zarara uğrar. Bu rüyayı görmek hiç de iyi değildir. Rüyasında karaciğer yediğini görmek, evladının malından ve kirasından yemeye, karaciğerinin koptuğunu görmek, evladının ölümüne, karaciğerinin yaralandığını görmek, oğlunun hasta olacağına, karaciğerindeki yaranın iyileştiğini görmek, evde hastası varsa, iyileşeceğine işaret eder.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu:

Rüyada karaciğerde görülen iyi veya kötü haller, malda, ilimde veya evlatta ortaya çıkacak iyi veya kötü şeylere işaret eder demiştir. Rüyasında karaciğerinin dışarıya çıktığını görmek, onun (rüya sahibinin) bir zulme uğrayacağına veya evladının gurbete gideceğine veya malının veyahut itibarının kaybolacağına işarettir ki, iyi bir rüya değildir şeklinde yorumlamıştır.
Rüyasında başka biri tarafından karaciğerinin çıkarıldığını görmek, rüya sahibi kişi, o ciğerini çıkardığını gördüğü kişi tarafından bir zulme, bir zarara uğrayacağına işarettir şeklinde yorumlamıştır Ebu Said.
Bir kimsenin rüyada karaciğerinin koptuğunu ve bundan da büyük bir acı duyduğunu görmesi, iyi değildir. Onun bu rüyası, evladının ölümüne veya malını kaybedeceğine ve bundan dolayı büyük bir üzüntü ve sıkıntı yaşayacağına işaret eder. Eğer karaciğeri koptuğu halde bir acı ve sızı duymadığını görse, o zaman yorum, onun evladının şehit düşeceğine, şehit olacağına işaretle yorumlanır denilmiştir. Veya rüya sahibi kişi, kendilerine bakmakla yükümlü olduğu kişiler için paralar sarf eder, mal harcar ve bu sebeple malı eksilir ve eksileceğine işaret eder denilmiştir.
Rüyada birçok karaciğer görmek, çeşitli ilimlere sahip olmaya işaret eder şeklinde yorumlanır. Karaciğerin evinden veya odasından uçarak çıkıp gittiğini görmek, ilminin uçtuğunu (unuttuğunu), çocuklarından birisini kaybedeceğine maaşlı, ücretli biri ise, işinden çıkarılacağına, fakir biri ise, bir zarara uğrayacağına işarettir. Bu rüya iyi bir rüya değildir demişlerdir rüya tabiri ve yorumcuları.
Rüyasında karaciğer yediğini görmek, iyi sayılmıştır. Mal ve zenginliktir. Karaciğerin pişmişini yediğini görmek, helal maldır, çiğ ise, haram mala işarettir denilmiştir.

Salimi’nin yorumu:

Rüyasında karaciğer yediğini görmek, rüya sahibinin, evladının malından veya mirasından yiyeceğine işarettir şeklinde yorumlamıştır. Rüyasında karaciğerinin koptuğunu gören kişi, evladını kaybeder. Karaciğerinin yaralandığını gören kişinin, oğlu hastalanır, yaranın iyileştiğini de görürse, çocuk iyileşir ve sağlığına kavuşur şeklinde yorumlanmıştır.
Bir kimsenin rüya da bildiği ve tanıdığı bir şahsın kendisine bir karaciğer verdiğini ve o karaciğerden yediğini görmesi, iyidir. Rüyayı gören kişi, ciğer veren kişinin malından veya ilminden, evladından veya akrabasından iyilik ve hayır göreceğine, onlardan faydalanacağına işaret eder. Şayet bu verilen ciğerden yemezse, bu yorumda sayılan şeylerden istifade edemez şeklinde yorumlanır denilmiştir.
Rüyasında karaciğerin üzerinde yağ bulunduğunu görmek, kadın vasıtasıyla elde edilecek mal ve zenginliğe işarettir.
Rüyasında ciğeri üzerinde yara görmek, günahkarlığa işaret eder denilmiştir.
Rüyasında karaciğerini kestiğini gören kimse, kendisinin veya sevdiği birisinin ölümüne (öleceğine) işaret eder.

Rüyada ciğerinin büyük olduğunu görmek, rüya sahibinin merhametli, yiğit ve kahraman bir adam olduğuna işaret eder.

Ciğer rüyası, evlat ve hayata da işarettir.

Bazı kere de ciğer rüyası, sultan, emir veya çok zengin bir kimsenin mutfağına ve aşçısına işaret eder.

Her çeşit karaciğeri yediğini görmek, eş ve çocuklardan dolayı mal ve kuvvete nâil olmaya, görülecek maddi desteğe işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kızartılmış, çiğ ya da pişirilmiş birçok ciğerler görmesi, açılacak ve erişilecek nice hazinelere işaret eder.

Ciğer üzerinde görülen yara, hayra yorulmaz.

Rüyada ciğer üzerinde yara görmek, günah ve fasıllık ile tabir edilir.

Rüyada kendi ciğerini kestiğini görmek, kendisinin veya sevdiklerinden birinin ölebileceğine işaret eder.

Rüyada bir başka insanın ciğerini yediğini görmek, ona isabet edecek mala ve rızka işarettir.

Yine rüyada kendi ciğerini yediğini görmek, ele geçecek mala işaret eder ve o kimse çocuğunun malından da faydalanır.

Rüyada ciğere nazar etse ve onda aynada olduğu gibi kendisini görse, o kimsenin vefat edebileceğine işaret eder.

Bir kişi ciğerinin kendisine ızdırap verdiğini görürse, o kişinin çocuğu ya da sevdiği birinden kendisine bir üzüntü ve keder ulaşır.