Rüyada Hazine Görmek

Rüyada hazine ve hazine odası görmek, aileye; kahır ve azaba, hazinenin güzel olduğunu görmek, ahlak ve tabiatınızın güzelliğine işarettir.

Rüyada hazine görmek ilim ile tabir olunur.

Rüyada bir talebenin hâzineye rast geldiği­ni görmesi, büyük bir ilme mâlik olmaya işârettir.

Bazen rüyada hazine görmek, insanın bir­çok şehirlerde nâil olacağı iş ve vazifelere işâret eder.

Rüyada hazine görmek, ilimdir. Rüyada bir hâzineye rastladığını gören kimse, eğer talebe ise ilme kavuşur. Eğer esnafsa ticaret yapar. Her sanatkar için bu rüyanın yorumu böyledir.

Rüyada büyük bir mala rastladığını gören kimse, şehit olur.

Bazen de define elbiseye maden de evlenmek isteyen için bakire bir kıza yorumlanır.

Define kâr ve ticaret edecek yerdir.

Bazen da kaybolmuş bir şeyi bulmaya ve unuttuktan sonra bir şeyi hatıra getirmeye işarettir.

Bir kimse rüyada bir hazine bulsa ve oraya girmeye mani bazı şeyler olduğunu görse, o kimsenin cimri ve zekatını vermeyen bir adam olduğuna yorumlanır.

Eğer o kimse alimse, ilminde cimrilik ettiğine, eğer vali ise, hükmü altında bulunan kimseler hakkında adaletsizlik yaptığına yorumlanır.

Define soyu sopu temiz bir çocuğa ve mala yorumlanır.

Rüyada görülen hazine kişinin hanımıdır. Bundan dolayı hâzinesinin yıkıldığını gören kimsenin hanımı ölür.

Rüyada görülen hazine, sırları hıfzetmeye ve işleri gizlemeye ve örtülü zevcelere ve güzel elbiselere yorumlanır.

Bir yanıt yazın