Rüyada Selamlaştığını Görmek

Rüyada görülen selam vermek, güzel söz, güzel amel ve onun mislince gelecek hayra işarettir denilmiştir.

Rüyasında birisi tarafından selamlandığını gören kimsenin rahata ve selamete çıkacağına işaret eder denilmiştir.

Rüyasında birine selam verdiğini görmek, sevince ermeye, saadet ve selamete kavuşmaya işarettir denilmiştir.

Bazı yorumcular, rüyada selam vermeyi, düşmandan emin olmaya Hz. Peygamber Efendimizin sünnetine uy­maya ve rüya sahibinin işlerindeki doğruluğa işarettir şeklinde yorumlamışlardır.

Bir kimsenin rüyada düşmanına selam verdiğini ve selamlaştığını ve birbiriyle sarıldıklarını görmesi, aralarındaki düşmanlığın gitmesine ve dost olmalarına işarettir.

Rüyada selâm vermek, güzel söz işitmeye ve güzel söz söylemeye işârettir.

Bazen de rüyada selâm vermek, Müslüman olmaya işârettir.

Rüyada arasında düşmanlık olmayan bir kimseye selâm verdiğini gören kimseye, selâm verdiği adam tarafından ferahlık, emniyet, iyilik ve yardım erişir. Eğer aralarında bir düşmanlık varsa, o kimse selâm verdiği adama galip gelir, onun düşmanlığından ve şerrinden emin olur ve aralarındaki düşmanlık biter.

Rüyada selâm verdiği adam ihtiyar ve tanınmyorsa, o kimse Allah’ın (c.c.) azabında kurtulur.

Rüyada selâm verdiği adam ihtiyar ve kendisini de tanıyorsa, o kimse dikilmiş ağaçlara ve çok meyvelere nâil olur.

Rüyada selâm veren kimse genç ve tanınmıyorsa, o kimse düşmanından emin olur.

Eğer selâm veren kimse selâmını alan adamdan evlenmek için bir kadın istiyorsa, o adam ondan istenilen kadını evlendirir. Eğer selâmını almazsa, istediği hanımı nikâhlamaz.

İki kişi arasında bir ticaret olsa, birisi tarafından diğerine verilen selâmı diğeri alsa, o ticaret onların arasında meydana gelir. Eğer selâmın cevapını vermezse, aralarındaki ticaret tamamlanmaz.

Bir kimseye rüyada düşman selâm verse ve düşmanyla beraber bir hediye de olsa, düşmanının ondan sulh talep etmesine ve ona olan borcunu ödemesine veya zimmeti kabul etmesine işârettir.

Bir kimse kendisini bir erkeğe selâm veriyor görse, o kimse üzüntüye düşer.

Bir kimsenin rüyada adeti üzere birisyle el sıkıştığını, selâm vererek onunla kucaklaştığını görmesi, hayra işâret eder.

Bir kimsenin rüyada düşmanyla selâmlaşıp sarılması, aralarındaki düşmanlığın ortadan kalkmasına işârettir.

Bir kimse meliklerin veya devlet başkanının kendisine selâm verdiğini görse, Allah Teâlâ Hazretleri (c.c.) o kimseye basiret ve hayırlı gelecekler ihsan eder.

Eğer birisi tarafından verdiği selâmı alınırsa, o kimsenin arzu ettiği şeyde kazanç ve faydası ve ticareti meydana gelir; eğer selâmı alınmazsa, o kimsenin malı geçmez yahut halk arasında sözü dinlenmez olur.

Bir kimsenin rüyada, bir cemaate selâm vermeden konuşmasının görülmesi, o kimsenin sünnet-i seniyyeye muhalefet etmesine ve bidat şeyleri işlemesine işârettir.

Yine birisi kendisine selâm verse, o da selâmını almasa,yahut selâmını işâretle alsa, o kimsenin sünnet-i seniyyeye muhalefet etmesine ve bidat şeyleri işlemesine işârettir.

 


Bir cevap yazın