Rüyada Mezbaha Görmek

Rüyada mezbaha görmek, sevinçle yorumlanır. Başka bir yoruma göre de yakınlarınızla aranızın açılaca­ğına yorulur.

Rüyada mezbaha görmek bazılarına göre her ne kadar se­vince ve ihtiyaçları görmeye yorumlanırsa da, bazı yo­rumculara göre, mezbaha görmek pek iyiye yorumlan­maz. Çünkü orası ölüm sahnelerini andırır bir haldedir. Ölümün gerçek yüzü, derilerin yüzülmesi, kanların oluk oluk akması gibi, korkunç sahneler hep mezbaha denen yerde görülmektedir.

Riyada mezbaha görmekte hayır yoktur.

Bazen rüyada mezbaha görmek, ihtiyaçları görmeye ve sevince işâret eder.

Bazen de rüyada mezbaha görmek, zâlim ve zina yapan kimselerin evlerine işâret eder.

Yine rüyada mezbaha, görmek, zulüm, işkence ve hapishaneye işâret eder.

Rüyada görülen mezbaha, kan, pislik ve kötü koku bulunduğundan, aşüfte kadına da işâret eder.

Bir hastanın rüyada mezbahaya girdiğini görmesi, o hastanın ölebileceğine ve malının vereselerine taksim edileceğine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada mezbahanın pisliklerinden bir şeyin kendisine bulaştığını görmesi, o kimsenin, üzüntü, keder, sıkıntıya düşmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada yenmesi helal olmayan hayvanların kesildiğini görmesi, zâlim ve bidat sahiplerinin helâk olacağına işâret eder.

Hasta olan kişinin rüyasında mezbaha görmesi öleceğine ve mallarının paylaştırılacağına yorumlanır. Sağlıklı kişinin mezbaha görmesi o kişinin yakın zamanda üzüntü ve sıkıntıya düşeceğine, haram hayvanların kesildiğini görmek zalimlerin yok olacağına işaret eder.

Mezbaha, zulüm, işkence ve hapishaneye yorumlanır. Bundan dolayı rüyada mezbahaya girdiğini gören kimse, hapsolunmaktan veya polisin huzuruna çıkmaktan sakınsın.

Bir cevap yazın