Rüyada Sel Görmek

Rüyada yağmur yağmasından meydana gelen sel görmek, iyiye ve hayra yorulmaz. Sel rüyası görmek iyi değildir.

Rüyada her yere sel bastığını görmek, halka, bütün insanlara gelecek olan bir belaya veya üzerine gelen ve gelecek olan bir düşmana veya halka gelecek olan salgın bir hastalığa işaretle tabir olunur.

Bazı yorumcular, rüyada sel görmeyi, halka gelecek şiddetli bir belaya, uğranılacak büyük bir zulme, düşmanın kuvvetli olmasına veya kolera, tifüs gibi salgın hastalıklara işaret olarak yorumlamışlardır.

Rüyasında bir sele yakalanıp, selden yüzerek karaya çıktığını ve selden kurtulduğunu görmek, zulümden kurtulmaya işaret eder. Yüzdüğü halde selden karaya çıkamadığını görmek, zalim bir devlet büyüğünden gelecek zulümden sakınmalıdır şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında sel ile uğraştığını görmek, rüya sahibinin bir düşmanı ile uğraşacağına işaretle yorumlanmıştır.

Rüyasında selin önüne set çekerek yönünü değiştirdiğini gören kimse, düşmanına üstün gelir ve onu yener, şerrinden kurtulur şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında gitmek istediği bir yere sel yüzünden gidemediğini gören kimse, işlerinde aksiliğe uğrar, kedere düşer ve arzusuna kavuşamaz. Selden kurtulup çıktığını gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada sel görmek, hayra yorulmaz. Seli akar görmek, o bölgede bir afet, bulaşıcı hastalık olacağma yorumlanır. Selin içinde kalmak, hastalanmaya, selin dükkanlara girdiğini görmek sel baskınına yahut üzüntüye işaret sayılır. Selin nehirleri bastığını görmek, güçlü bir adamdan yardım isteyerek düşmanın zararından kurtulmaya işaret olarak yorumlanır.

Rüyada düşmanın hücum etmesi, selin gelmesine işâret ettiği gibi, selin gelmesi de düşmanın hücumuna işârettir.

Bazen de rüyada sel görmek, bal, süt, zeytinyağı gibi akıcı şeylere işârettir.

Bazı kere de rüyada sel görmek, savaşçı, arslan, ejderha veya yılan gibi şeyler tarafından yolun kesilmesine işârettir.

Bazen de mevsimsiz gelen sel, selin geldiği taraftan bir bidatin çıkacağına işârettir.

Rüyada görülen sel, bâtıl ve yalan söze de işârettir.

Rüyada evleri yıkan, ağaçları zayi eden, hayvanatı öldüren, yahut insanları boğan bir selin görülmesi, düşmana işârettir.

Selin temiz ve tatlı olmasından dolayı halkın ondan istifade ettiği görülürse, birbirini takip eden hayırlı kervanların gelmesine ve halkın bunlardan istifade etmesine işârettir.

Rüyada selin kan ve pislikle aktığını görmek, Allah Teâlâ’nın (c.c.) gazabına işârettir.

Rüyada yeryüzünün su ile kaplanmasının görülmesi, âfet ve belâya, halka vurulacak vergiye, onlara hücum edecek düşmana veya tutulacaktan taun ve veba hastalığına işârettir.

Bir kimsenin rüyada selin bir takım insanların evlerine girdiğini, mal ve hayvanatı götürdüğünü görmesi, onlarıyağma edecek bir düşmana veya onlara inecek bir belâya işârettir.

Kış gününde görülen sel, marifetsiz ve anarşi çıkaran kötü bir topluluğa işâret eder.

Bir kimsenin rüyada seli evine dolmaktan men ettiğini görmesi, o kimsenin, diişmanyla anlaşmasına ve kendisine gelecek zarardan düşmanını men etmesine işâret eder.

Rüyada selin bir şehre girdiğini görmek, eğer halkta taun ve veba hastalığı varsa veya selin rengi kan renginde yahut bulanık ise, hastalığın oraya girmesine işârettir.

Düşman hücumuna işaret eder. Yağmur nedeniyle gelen sel eziyet ve hastalığa, zahmetli yolculuğa, selin dükkânlara girmesi sultanın zulmüne işarettir. Selin dükkanlann üzerine çıkması o sene suların taşmasına, selin nehri bastığının görülmesi kuvvetli birinden yardım alarak düşmanını yenmesine, selin evine girmemesi için çalıştığını gören kişinin ailesine yapacağı düşmanlığa, selin insanlara, hayvanlara ve doğaya zarar verdiğinin görülmesi düşmanlığa, selin temiz ve tatlı olması ve insanların bundan yararlandığının görülmesi hayırlı bir rüya olmasına yorumlanır.

Rüyada düşmanın hücum etmesi, selin gelmesine işaret ettiği gibi, selin gelmesi de düşmanın hücumuna yorumlanır.

Rüyada yağmurdan meydana gelen seli gören kimseye, eziyet yahut hastalık isabet eder. Veya zahmetli ve meşakkatli bir yolculuğa çıkar.

Rüyada selin evine girmemesi için çalıştığım gören şahıs, ailesine ve akrabalarına yapacağı zarardan düşmanını men eder.

Sel batıl ve yalan söze yorumlanır. Selin kan ve pislikle akması, Cenab-ı Hakkın (C.C.) gazabına yorumlanır.

Taşkın olan her suda hayır yoktur. Kuyu, ırmak yahut nehirden bilenen veya bilinmeyen bir yere çokça akan su gerek bulanık, çok veya az olsun bunların hepsi üzüntü ve kederdir.

Bir yanıt yazın