Rüyada Şehir Görmek

Rüyada görülen şehir, korkudan emin ol­maya ve dostlarla buluşup görüşmeye işârettir.

Rüyada bir şehre girdiğini görmek, korktu­ğu şeyden emin olmaya işâret eder. Rüyada şehire girmek hayır ve hoştur. Şehirden çıkmak ise, hoş değildir.

Rüyada büyük şehir ve kasaba görmek, ne suretle olursa olsun hayra işâret eder.

Rüyada görülen şehir, âlim bir kimse ile de tabir olunur.

Rüyada harap olmuş bir şehri görmek, o şehirde âlimlerin yokluğuna işâret eder.

Bir kişinin rüyada bir şehri imar ettiğini görmesi, o şehirde âlim ve velilerin ve rüya sahibinin evlatlarının çoğalmasına ve evlatları­nın kendi mesleklerine devam etmelerine işârettir.

Bir kimsenin rüyada kendisini önceden harap olmuş ve duvarları yıkılmış eski bir şeh­re girdiğini ve bir çok kimsenin o şehri eski halinden daha sağlam olarak yaptıklarını gör­mesi, o şehirden bir âlimin veya takva ve iba­det ehli birisinin meydana çıkmasına veya doğmasına işârettir.

Rüyada kendisini hiç bilmediği bir şehir içinde görmek, arzu ve murada nâil olmaya işârettir.

Bazen rüyada şehir görmek, tövbe ve mağfirete işârettir.

Rüyada bir şehir halkından olan müminleri ve Müslümanları görmek, maksada nâil olma­ya, müjde ve sevince işârettir.

Rüyada ülke görmek, izzet, yücelik ve zenginliğe işârettir. Bazen de ülke görmek, o ülkenin devlet başkanına veya valisine yahut âlim ya da hakimine işâret eder.

Rüyada valisi olmayan bir şehir görmek, o şehirde fiyatların pahalı olmasına işârettir.

Rüyada tanınmayan bir şehri görmek âhirete; tanınan ve bilinen bir şehri görmek ise rüya sahibinin veya o şehir halkının dinine işâret eder. Bundan dolayı bir kimsenin rüyada bir şehrin tamamıyla yıkıldığını veya bazı yerlerinin yıkıldığını görmesi ve şehrin de tanıdığı ve bildiği bir şehir olması, o şehir halkının dinsiz kalmalarına, bazen onların dinlerinde olan musibet sebebiyle dünyalıklarının gitme­sine işârettir.

Tâbirce şehirlerin en iyisi, en büyüğü ve mâmur olanıdır.

Rüyada kendisini şehrin ortasında görmek, o kimsenin geçiminin darlaşacağına işârettir.

Rüyada kendisini Mekke’de görmek, ferah ve izzete nâil olur.

Rüyada Mekke veya Medine’ye girdiğini görmek, korkudan emin olmaya, murada er­meye ve âkıbetin güzelliğine işârettir.

Rüyada kendisini Avrupa şehirlerinden bi­risinde görmek, o kimsenin kalp gözünün kör ve gönlünün rahat olacağına işârettir.

Rüyada kendisini çöllük bir şehirde gör­mek, rüya sahibinin malına bir zarar isabet edeceğine işârettir.

Rüyada bir şehre malik olduğunu veya o şehirde hüküm ve nüfuzunu kullandığını görmek, rüya sahibinin bir mülke yahut bir valiliğe ya da kendisine uygun bir rütbeye erişeceğine; eğer bekârsa evleneceğine; hasta ise iyileşeceğine; günahkâr ise tövbe edeceğine; sapıklık içinde ise hidayete erişe­ceğine işârettir.

Rüyada daha önceden gitmiş olduğu bir şehre tekrar gittiğini görmek, rüya sahibinin korkusundan emin olacağına; bazen de o şeh­re bir kez daha gitmeden âhirete göçmeyece­ğine işârettir.

Ölmüş bir kimsenin rüyada bir şehir içinde görülmesi, o ölünün cennette, cennet ehli ile beraber olmasına işârettir.

Rüyada bir şehrin kalesinin yıkıldığını gör­mek, o şehrin büyüklerinden birisinin âhirete göçeceğine veya vazifeden azledilmesine işârettir.

Rüyada bir şehrin kalesinin delinerek ora­dan arslan ve kaplan gibi yırtıcı hayvanların girdiğini; hırsız veya sel baskınına uğradığını görmek, Müslüman halka veya ilim talep edenlere ârız olacak zayıflığa ve musibete işârettir.

Rüyada Allah’ın (c.c.) halkını yere batırdığı şehirleri görmek, korkuya, feryat etmeye, ölçü ve tartıda eksiklik yapmaya işârettir.

Rüyada Bedir savaşının vuku bulunduğu sa­hayı görmek, düşmana galip gelmeye ve geniş rızka işârettir.

Rüyada Huneyn Gazvesi’ni (muharebesini) görmek, şiddetten sonra üzüntü ve kederden kurtulmaya işârettir.

Rüyada kendisini bir şehirde görmek, genellikle hayırla yorumlanır. Şehir görmek, emniyet, hayır, bereket, selamet, kurtuluş gibi iyiliklerin simgesidir şeklinde tabir edilir.

Bazı yorumcular, rüyada şehir görmeyi, korkusuzluk, hayır ve berekete ermekle, korunmak ve kurtuluşa ermekle yorumlamışlardır.

İbn-i Şirin’ in yorumu

Rüyada büyük şehir görmeyi, her ne şekilde olursa olsun, hayra ve iyiye işaretle yorumlamıştır.

Bir kimsenin rüyada şehirden köye gittiğini görmesi, iyi sayılmaz. Korku ve endişeye düşeceğine ve elindeki nimetleri kaybedeceğine yorumlanmıştır.

Bir kimsenin rüyada bir şehre girmiş olduğunu görmesi, korkulardan kurtulmuş ve güvenceye kavuşmuş olduğuna işarettir şeklinde yorumlamışlardır. Şehirden çıktığını görmek, zorluklara düşmeye, zahmet çekmeye, kedere, sıkıntıya uğramaya işaretle yorumlamışlardır.

Rüyada şehir görmek, isteklerin gerçekleşeceğine. Bakımlı ve düzenli bir şehir görmek, içinde bulunulan durumun iyi ve dini inançların kuvvetli olacağına, düşmanları mağlup etmeye işarettir. Şehirde hasar görmek, bir zarara ve felakete uğramaya, şehirden çıkmak veya çıkarılmak işinden olmaya, evinin düzenin bozulmasına ve sıkıntıya düşmeye işaret eder.

Bir kimsenin rüyada bir şehire girerek onu harap bir şekilde görmesi, alimlerin yokluğuna yorumlanır.Bir kimsenin rüyada bir şehri imar ettiğini görmesi, o şehirde alim ve evladının çoğalmasına ve evlatlarının kendi meslek ve yoluna devam etmelerine yorumlanır.

Tanınmayan şehir ahiret, tanınan ve bilinen şehir ise, rüya sahibi için veya o şehir halkının dinidir.

Yorumda şehirlerin en iyisi, en büyüğü ve mamur olanıdır. Özellikle o büyük şehir rüya sahibinin iskan ettiği şehir olursa.

Şehre gittiğini gören kişi korktuğu şeyden emin olur. Bir şehir imar ettiğini görmek evlatlarının çoğalmasına, bu şehrin içinde vali yoksa fiyatların pahalı olmasına işarettir. İstanbul’da olduğunu gören kişinin malı zarara uğrar.

Doğuda bulunan şehirlerden birinde olduğunu gören kişi büyük bir hayra ulaşır. Batıda bulunan şehirlerden birinde olduğunu gören kişi izzet, şeref, ilim ve yüceliğe ulaşır.

Bir yanıt yazın