Rüyada Sivrisinek Görmek

Rüyada sivrisinek görmek, pek iyi sayılmaz. Bunun da tabiri diğer sineklerin rüyası gibidir. Kişinin rüyada sivrisinek görmesi, alçak zayıf, cimrilik hastalığına tutulmuş, hakir (aşağılık) bir düşmana işarettir. Çünkü sivrisinek yaradılış itibariyle çok zayıf fa­kat, insana çok rahatsızlık veren bir mahluktur.

Bir kimsenin rüyada evine sivrisineklerin girdiğini görmesi, üzüntüye, kedere ve sıkıntıya işaretle yorumlanır. Zira, sivrisinekler insana rahatsızlık vererek sıkıntıya sokar, in­sanın keyfini ve neşesini kaçırarak kederlenmesini, üzül­mesini meydana çıkarır şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında burnuna bir sivrisineğin girdiğini ve çıkmadığını gören kimse, büyük bir bela ve meşakkate düşer ve düşe­ceğine işaretle yorumlanır denilmiştir. Eğer sivrisineğin çıktığını görürse, o zaman yorum, bela ve sıkıntıdan kurtulmaya yorumlanmıştır.

Rüyada sivrisinek görmek, hain bir düşman işaret eder. Sivrisinek tarafından ısırılmak bir zalimin eline geçip zulüm ve işkence görmeye yorumlanır.

Bazen rüyada sivrisinek görmek, namus ve hürmete işâret eder.

Bazen rüyada sivrisinek görmek, kişinin saygınlığına ve namusuna dair üzüntülü bir durumun meydana gelmesine işâret eder.

Bazı kere de rüyada sivrisinek görmek, makam sahibi olan birinin ümitsizliğe düşmesine ve şiddete maruz kalmasına işârettir.

Rüyada görülen sivrisinek kan döken ve bedeni çirkinleştiren düşmandır.Rüyada sivrisinek, vicdanı ve acıması olmayan düşmanla yorumlanır.

Bir yanıt yazın