Rüyada Şehit Görmek

Rüyada vatan uğrunda şehit olduğunuzu görmek, öldüğünüz zaman herkesin üstünde bir rütbe ile Allah’ın huzuruna çıkacağınıza işaret sayılır.

Rüyada şehit olduğunuzu görmek, Cenab-ı Hak huzurunda dereceniz büyük demektir.

Rüyasında bir şehidin diri ve hayatta olduğunu görmek, kişinin (rüya sahibinin) Allah’a yakın bir kul olduğuna işarettir.

Kişinin rüyada şehit olanları veya kendisinin şehit olduğunu görmesi, Cenab-ı Hakk’ın rahmet ve merhametine, mağfiret ve affına erişmeye, cennete girmeye, nimetlerine ermeye, bolluk ve bereket içinde yaşamaya, dünya ve ahirette bahtiyarlığa ermeye işarettir denilmiştir.

Rüyada şehit birisini görmek, dünya ve âhiret mutluluğuna, Allah’ın (c.c.) rızasını ka­zanmaya ve görülen şehidin halinin iyi olması­na işâret eder.

Rüyada şehitlerden birisinin diri olduğunu görmek, o şehidin takip ettiği yol ve tutumu­nun insanlar arasında devam ettiğine işarettir.

Rüyada bir şehidin hayatta olduğunu gör­mek, rüya sahibinin Allah’a (c.c.)yaklaştığına işârettir.

Rüyada gaza ederken kendisinin şehit ol­duğunu görmek, dünya ve âhirette feyz-ü felâha, son nefeste iman ile göçmeye ve Allah Teâlâ’nın (c.c.) rahmet ve mağfiretine mazha­riyete işâret eder.

Bir kimse şehitlerden birisinin diri olduğunu görse, o şehidin takip ettiği yol ve tutumunun insanlar arasında devam ettiğine yorumlanır. Bazı yorumcular da, rüyada bir şehidin hayatta olduğunu gören kimse, Allah (C.C.)’a yaklaşır, demişlerdir.

Bir yanıt yazın