Rüyada Şair Görmek

Rüyada şair görmek, pek iyiye yorulmaz.

Bir kimsenin rüyada şair görmesi, işi sözüne uymayan, içi, dışına uymayan, içi başka görünüşü başka, içi fena bir kimseye işaretle yorumlanır denilmiştir.

Rüyada tanınmış bir şairle konuştuğunu görmek, kendini kadın ve içkiye vererek esas işlerinizi ihmal edeceğinize yorumlanır. Bir şairden şiirler dinlediğinizi görmek, gelecekte aydınlık günler göreceğinize ve büyük bir mevkiye sahip olacağınıza; aşka dair şiirler yazdığınızı görmek, gittikçe kendini beğenen ve öven bir kimse olmaya işarettir.

Rüyada Cenâb-ı Hakk’ı ve Peygamberimizi (s.a.s.) medh ü senâ eden şiirler yazan bir şâiri görmek veya Cenâb-ı Hakki ve Peygamberi­mizi (s.a.s.) medh ü senâ eden şiirleri ezber­lediğini görmek, ilme hidayete, izzete, şerefe ve büyük bir makam ve rütbeye işâret eder.

Rüyada şâir görmek, yilikten sakındırıp kötülüğü tavsiye etmeye ve davasında yalancı olan bir kişjye işârettir.

Bazen rüyada şâir görmek, sözleri birbiri­ne ilave ederek bir araya getirmeye ve hadise­yi ince bir nükte ile anlatmaya işâret eder.

Rüyada görülen şair, yapmadığı bir şeyi söyleyen bir kimseye de işâret eder.

Bazen de rüyada şâir görmek, zina etme­ye, içki içmeye ve ödemesi gereken borca yorumlanır.

Rüyada şair görmek, sözleri birbirine ilave ederek bir araya getirmeye, davasında yalancı olan bir adama yorumlanır. Bazen de, zina etmeye, içki içmeye ve ödemesi lazım gelen borca yorumlanır.

Bir yanıt yazın