Rüyada Rahman Suresi Görmek

Rüyasında Rahman suresini okuduğunu ve­ya okunduğunu görmek, rüya sahibinin, doğru sözlü, güzel ahlaklı bir kişi olduğuna işaretle yorumlanır demişlerdir.

Rahman Suresi’ni rüyasında okuyan veya dinleyen kimse, yalan söylemekten korkar ve çekinir. Sözüne sadık olur. Doğru yolu seçer ve o yolda yürümeye devam eder, Kuranı ezberler, herkese iyiliği dokunur. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Rahman Suresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, Allah ın affına ve rahmetine ermeye, ilme, şer ve kötülükten uzak durmaya işarettir.

İbn-i Sirin’in yorumu:

Rüyasında Rahman sure-i şerifesini okuduğunu veya okunduğunu görmek, rüya sahibinin, ya­lan söylemekten sakınan, sözünde sadık ve güzel ahlak sahibi biri olduğuna işaret olarak yorumlanır demiştir.

Rüyada Rahman Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görmek, Allah’ın (c.c.) affına ve rahmetine ermeye, ilme, şer ve kötülükten uzak durmaya işârettir.

Rüyada Rahman Sûresi’ni veya ondan bir parçayı okuduğunu veya üzerine okunduğunu gören kimse, Haremeyn’den birine (Mekkeye, Medine^ye, İskenderiyeye) gidip orada vefat eder ve Allah’ın (c.c.) rahmetine mazhar olur. Allah Teâlâ o kimseye rahmeti ile muâmele eder. O kimse Kur’ân’ı ezberler, fıkıh ilmini tahsil eder. Çok ilim sahibi olur. Eğer düşmanı varsa, ona hiç bir surette şer ve kötülük getirmeye muktedir olamazlar.

Bir yanıt yazın