Rüyada Gem Görmek

Rüyanızda gem görmeniz, işlerinizde güçlü olacağınıza işarettir, şeklinde yorumlanır.

Rüyada gem görmek, sanatkar için tedbirli olmağa ve malca kuvvete yorumlanır. Gem, melikin emrine muhalefet etmeyen seyisine yorumlanır.

Rüyada gem görmek, bazen de şan ve şerefinizin (saygınlı­ğınızın) artacağına işaret ile tabir olunur.

Rüyasında atının geminin kesildiğini ve koptuğunu gören kimsenin atının bakıcısı olan seyisi ölür şeklinde tabir edilir.

Yine rüyada kendi atının geminin düştüğü­nü veya elinden gittiğini görmek, izzet ve namustan yoksun bir kadının onun nikahı al­tında bulunmasına işâret eder.

Rüyada kendi atının geminin düştüğünü veya elinden gittiğini görmek, rüya sahibinin işlerinin perişan olmasına ve durumunun bo­zulmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada atının geminin kesildi­ğini görmesi, o kimsenin atına bakan seyisinin ölebileceğine işâret eder.

Rüyada görülen gem, atın işâret ettiği kim­senin namusuna; bazen de onun malını muha­faza eden zekatına işâret eder.

Rüyasında bir kimse, kendisine gem vurulduğunu görse, rüyayı gören kimse, günah işlemekten men edileceğine veya oruç tutacağına işarettir, şeklinde tabir olunur.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu

Rüyada gem görmek üç şe­ye işaretle tabir olunur:

Şeref, makam ve itibara işaretle,

Oruca işaretle,

Sükut ve vakar işaretiyle tabir olunur demiştir.

Rüyada gem görmek, meslek sahibi olan­lar için tedbirli olmaya ve malca kuvvete yo­rumlanır.

Bir kimsenin rüyada semer vurulan ata gem ile bindiğini görmesi, o kimsenin bir vilayete vali olmasına yahut idareci olmaya işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bezeksiz gem ve göğüslüğü görmesi, o kimsenin mütevazı olmasına ve içinin dışından hayırlı olduğuna işâret eder.

Kendi Ağzına Gem Vurulduğunu Görmek

Bir kimsenin rüyada kendi ağzına gem vurulduğunu görmesi, o kimsenin boş şeyler­den dilini muhafaza ederek selâmete ulaşma­sına işâret eder. Rüyada kendi ağzına gem vurulduğunu gören kimsenin, eğer diğer bir kimse ile mah­kemesi varsa, getirdiği deliller boşa gider. Bir kimsenin rüyada kendisine gem vurdu­ğunu görmesi, o kimsenin günâh işlemekten men edilmesine işâret eder. Bazen bir kimsenin rüyada kendisine gem vurduğunu görmesi, o kimsenin oruç tutması­na işâret eder.

Bir yanıt yazın