Rüyada Ra’d Suresi Görmek

Bir kimsenin rüyada Ra’d Suresini okuduğunu ve başkası tarafından okunduğunu görmesi, büyük hayra ermesine ve kendisini ibadete vermesine işaret eder şek­linde yorumlanmıştır.

Hz. Ebu Bekir’e göre rüyada Rad Suresi’ni veya bir kısmını okuduğunu veya bir başkası tarafından okunduğunu gören kimsenin eceli yaklaşmıştır.

İbn-i Şirin’ in Yorumu

Rüyayı gören ilim tahsilinde ve Kur’an okumada birinci olur. Ehil değilse, ibadete ve dua etmeye devam eder. Rüya sahibinin ibadet etmede ve duada bilgisi fazla olur. Korkudan emin olur ve Allah tarafından sakınılır. Müslümanlara karşı sözünde sebat eder, buyuruyor. Cafer-i Sadık ise; rüya sahibinin eceli yaklaşmıştır, imanla dünyadan göçer, diye yorumluyor.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Rüyasında Ra’d Sure-i Şerifesini tam olarak veya bir kısmını, ya da birkaç ayetini okuduğunu veya okuyan birini dinlediğini görmek, O’ nun (rüyayı görenin) ecelinin yakın olduğuna ve ölürken iman ile öleceğine işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Rüyada Ra’d Sûresi’ni okuduğunu görmek, çok sevap kazanmaya, düşmandan emin olmaya, Allah (c.c.) katında makbul olmaya işârettir.

Rad Sûresi’ni rüyada okuduğunu veya üzerine okunduğunu görmek, âlim olmaya ve Kur’ân kıraatinde üstad olmaya, Allah’ı (c.c.) zikretmeye işâret eder.

Bir kimse rüyada Ra’d Sûresi’ni okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görse, o kimsenin arzu ve isteği yakın olur.

Bazen bir kimse rüyada Ra’d Sûresi’ni okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görse, Allah Teâlâya boyun eğip itaati çok olur, İnşallah kyamet günü bulutların ağırlığı miktarı kendisine sevap verilir ve Allah Teâlâ^ya karşı sözünü yerine getirenlerden olur.

Yine bir kimse rüyada Ra’d Sûresi’ni okuduğunu veya kendi üzerine okunduğunu görse, o kimse çabuk ihtiyarlar ve Yüce Allah’a (c.c.) duâ ve ilticaya devam eder.

Bir cevap yazın