Rüyada Gebe Görmek

Rüyada gebe (hamile) olan bir kadın görmek, üzüntü ve ke­dere işaret veya gizli olan bir takım işlere işarettir.

Dul bir kadın veya genç bir kız, rüyasında gebe (hamile) ol­duğunu görse, bu onların evleneceğine işaretle tabir edilir.

Rüyada gebelik ile ilgili rüyalar, gerek kadın, gerekse er­kek için hayırla iyiye yorumlanır.

Rüyada kadının kendini veya başka birini gebe görmesi gebe olacağına eğer mide bulantısı duyarsa kız çocuk, duymazsa erkek çocuk doğuracağına, bir kadının kendini gebe olma­mış görmesi mal ve mülke,bir erkeğin gebe görmesi endişe ve ke­dere işaret eder.

Rüyasında hamile (gebe) olduğunu gören kimsenin mal ve dünyasındaki şeylerin fazlalığına işaret eder.

Kirmani’nin yorumu

Bir kimsenin rüyada gebe (hamile) olduğunu görmesi, onun mal ve servetinin artacağına işa­ret olarak yorumlanır.

Bir kadının rüyada gebe olduğunu görme­si, o kadının malının artmasına, övülmesine, izzet ve şerefe nâil olmasına işâret eder.

Rüyada görülen gebelik, gerek erkek gerek dişi olsun, rüyayı gören kimse için dünyaca olan fazlalığa işâret eder.

Rüyada gebe kadını görmek, üzüntü ve kedere ve gizli işlere işâret eder.

Meslek sahibi bir kimsenin rüyada gebe olduğunu görmesi, o kimsenin, hiç kimsenin yapamayacağı bir şeyi yapmasına işâret eder.

Bazen de gebelik, aşk ve muhabbete işâret eder.

Yine rüyada görülen gebelik, erkekle kadın arasını biryerde birleştiren kimseye yahut has­talığa ya da evine hırsız girmesine veya çaldığı bir şeyi sahibinden gizlemesine işâret eder.

Rüyada kendisini hamile olarak görmek, mal ve dünyadaki fazlalığa da işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kendi hanımının hami­le olduğunu görmesi, o kimsenin dünya ma­lından bir şey arzu etmesine işâret eder.

Bekar Birinin Hamile Olduğunu Görmesi

Bekâr kızın kendisini hamile olarak görme­si, kendisi yüzünden ailesine gelecek sıkıntı ve şiddete işâret eder.

Bazen bekâr bir kızın kendisini hamile olarak görmesi, o kızın bulunduğu yerde hır­sız ve yangın gibi meydana gelecek kötülüğe işâret eder.

Bazen de bekâr bir kızın kendisini hamile olarak görmesi, o kıza cin dokunmasına veya­hut kendisine münasip ve lâyık olmayan birisi­ne nikâhlanmasına ya da uzun müddet evde kalmasına işâret eder.

Erkeğin Hamile Olduğunu Görmesi

Erkeğin rüyada gebe oldu­ğunu görmesi, bozuk iman ve itikadını gizle­mesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kısır kadının veya er­kek hayvanlardan birisinin gebe kaldığını görmesi, senenin kıtlığına, hayrın azlığına, hırsız­lar tarafından gelecek fitneye ve şerrin çok olmasına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kısır kadının yahut erkek hayvanlardan birisinin bir hayvan doğur­masını görmesi, şer ve şiddetin gitmesine ve bir korku ve üzüntünün meydana çıkmasına işâret eder.

Erkeğin gebeliği, onun üzüntü ve kedere düşmesine işâret eder.

Alim bir erkeğin rüyada gebe olduğunu görmesi, ilminin fazlalığına işâret eder. Erkeğin rüyada kendisinin gebe olduğunu görmesi, insanlardan gizlediği ve ortaya çık­masından korkulan ağır bir üzüntü ve kedere işâret eder.

Bir erkeğin rüyada gebe olduğunu görmesi, o kimsenin yanında yabancı ölülerden sevdiği bir kimsenin defnedilmesine işâret eder.

Bazen de bir erkeğin rüyada gebe olduğunu görmesi, o kimsenin mümkün olmayan şeylere yardım etmekle yalancı olmasına işâret eder.

Bir cevap yazın