Rüyada Hz Ömer’i Görmek

Rüyada Hz. Ömer (R.A.)’le musafaha yaptığını görse, dünyada genişliğe, takvaya, anlayışlı olmaya ve himayeye yorumlanır.

Bazen de Hz. Ömer (R.A.)’ı görmek, düşmanlıktan sonra sulh yapmaya, nefretten sonra sevgiye, akrabalıktan dolayı nasibe, dünyaca kudretli ve kuvvetli olmakla beraber zühdü tercih etmeye yorumlanır.

Rüyada Hz. Ömer (Radıyallahü Anhü)yü görmek, iyiye ve hayra işaret eder. Hz. Ömer’i görmek, uzun ömürlü olacağınıza, iyi bir iş, helal bir iş sahibi olacağınıza ve hu­zur içinde korkusuzca yaşayacağınıza işaretle yorumlanır.

Bazen de Hz. Ömer’i görmek Umre’ye, Umre ziyareti için Mekke’ye gideceğinize, Umre hacı yapacağınıza işarettir.

Ayrıca rüyada Hz. Ömer b. Hattab’ı (r.a.) görmek, fazilete, her yerde hakkı söylemeye, hayır ve hasenata, batıldan uzaklaşıp Hakk’a vâsıl olmaya işâret eder.

Bazen rüyada Hz. Ömer b. Hattab’ı (r.a.) görmek, umre haccı edâ etmeye de işâret eder.

Bazen de Hz. Ömer b. Hattab’ı (r.a.) rü­yada görmek, düşmanlıktan sonra barış yap­maya, nefretten sonra sevgiye, akrabalıktan dolayı nasibe, dünyaca kudretli ve kuvvetli olmakla birlikte zühdü tercih etmeye işârettir.

Yine Hz. Ömer b. Hattab’ı (r.a.) rüyada görmek, o şalısın devrinde adalet ve hakka ria­yet edildiğine ‘Emr-i bil mâruf ve nehy-i ani’l- münker’ vazifesi herkes tarafından bilindiğine ve ezanla vakitlerin ilan edilmesine işârettir.

Hz. Ömer b. Hattab’la (r.a.) el sıkıştığını görmek, dünyada genişliğe, Allah’tan hakkıyla korkmaya, takvaya, anlayışlı olmaya ve hima­yeye işârettir.

Rüyada Hz. Ömer b. Hattab’ı (r.a.) dargın görmek, Allah’ın (c.c.) rızasını aramaya, iyilik­le emredip kötülükten nehyetmeye işârettir.

Hz. Ömer b. Hattab’ı (r.a.) kıtlık olan bir şehirde görmek, o şehirde yağmur yağmasına ve o şehre bereket, feyiz ve fetihlerin olacağı­na işârettir. Eğer o şehirde zulüm gibi şeyler varsa, adalet tecelli edeceğine ve zulmün or­tadan kalkacağına işarettir.

Hz. Ömer b. Hattab’ın (r.a.) rüyada kendi­sini kamçı ile dövdüğünü ve cezalandırmakla korkuttuğunu görmek, rüya sahibinin bulun­duğu halden dönmesi gerektiğine işârettir.

Rüyada Hz. Ömer b. Hattab’ın (r.a.) sûretine girdiğini veya onun elbisesini giydiği­ni görmek, rüya sahibine haline uygun bir şey verileceğine işârettir. Bazen de rüya sahibinin şehit olarak öleceğine işârettir.

Hz. Ömer b. Hattab’ı (r.a.) rüyada sevinç­li görmek, rüya sahibinin sünnete riayet ettiği­ne işârettir.

Rüyada Hz. Ömer b. Hattab’ı (r.a.) silahlı olarak asker içerisinde bulunduğunu görmek, rüya sahibinin, muttaki, halktan korkan emin bir kişi olacağına işârettir.

Hz. Ömer b. Hattab’ı (r.a.) rüyada Rasûlullah ile beraber görmek, rüya sahibinin büyük bir hayra nâil olacağına işârettir.

Hz. Ömer b. Hattab’ı (r.a.) rüyada gören devlet başkanı ise, şehirler feth edeceğine işârettir. Rüya sahibi layıkıyla dinî vazifeleri yerine getirir. Kendisiyle mücadele edenlere, emrine muhalefette bulunanlara ve münafıkla­ra heybetli görünür.

Bir cevap yazın