Rüyada Pamuk Görmek

Rüyada pamuk görmek, sadakatsizliğe, nankörlü­ğe işarettir. Pamuk işlemek birine kötülük etmeye, temiz, atılmış pamuk görmek, ferahlığa işaret eder. Tarlada pamuk topladığını görmek, ele geçecek fazla miktarda helal mala işaret sayılır. Yatağa yastığa, herhangi bir kılıfa pamuk doldurduğunu görmek, bekar ise yakında evleneceğine işaret eder. Rüyada pamuk atmak birisi veya birkaç kişi ile kavga etmeye yorumlanır. Pamukçu görmek, zahmetle kazanılacak bir mala dair işe başvurmaya yorumlanır. Pamukçu ile alışveriş etmek dostları tarafından bir ihanete maruz kalınacağına işarettir. Rüyada pamuk görmek, helalinden para kazanılacağına işarettir. Tertemiz bir pamuk feraha çıkacağınıza işarettir.

Kişinin rüyada pamuk tarlasındaki pamukları, pamuk mahsulünü görmesi, bolluğa, berekete işaret eder. Ayıklan­mış temiz pamuklan görmek, feraha çıkmaya, darlıktan kurtulup genişliğe, maişet bolluğuna işarettir denmiştir.

 Rüyasında pamuk topladığını görmek, rüya sahibinin eline helal rızık geçeceğine, helalinden rızık ve maişet kazana­cağına işarettir şeklinde yorumlanır denmiştir. Kazandığı bu helal parayı biriktiriyormuş olduğunu gör­mesi ise, çocukları ve evladı için para topladığına işaret eder denmiştir.

Rüyasında yastık ve benzeri şeylere pamuk doldurduğunu görmek, kendisi bekar ise evlenir. Evli ise, evinden birisi­nin evleneceğine işarettir.

Rüyasında pamuk attığını, hallaç yaptığını görmek, binle­riyle tartışmaya ve onların arkasından aleyhinde konuş­maya işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Kişinin rüyada pamuk kullandığını görmesi, dini konularda güzeli ve iyiyi yaşamak için gayret ettiğine, dinin emir ve tavsiyelerine uyduğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada görülen pamuk, heybet ve ağır­başlılığa, utanma duygusu ve örtünmeye, mal ve menfaate, din ve amel güzelliğine, hayırlı ve makbul işlere işâret eder.

Rüyada pamuk ağacı görmek, mütevazı bir adama işâret eder.

Rüyada her sene mahsul veren pamuk ağacını görmek, hayırlı, herkese faydası doku­nan, herkesin iyiliğini isteyen, hâkim, halim ve güzel ahlâk sahibi bir kimseye işâret eder.

Rüyada pamuk atmak, yani pamuğu çekirde­ğinden ayırmak ve kabartmak, biriyle münâkaşa etmeye ve aleyhde söz söylemeyeyahut zorluk ve sıkıntı veren şeyi gidermeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada pamuğu didip attığını görmesi, günâhları hafifletecek işler yapmaya,

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) sünnetine işârettir.

Rüyada herhangi bir hastalıktan dolayı pamuk kullandığını görmek, dinini güzelleşti­recek işe ve dinî emirleri güzelce yerine getir­meye işârettir.

Yine rüyada herhangi bir hastalık olmaksı­zın pamuk kullandığını görmek, verilen sözü yerine getirmeye, vaaz ve nasihatla hidayete ermeye, adağını yapmaya, işâret eder.

Rüyada pamuğu âdeti hilafına kullandığını görmek, rüya sahibinin kendi noksan ve ayıp­larına haberdar olmasına veya evinin soyulma­sına işâret eder.

Rüyada pamuğu bir maksatla kullanmak, dini emirleri güzelce yerine getirmeye, sö­zünde durmaya ve diğer hayırlı işlere işlere işâret eder.

Rüyada pamuk topladığını görmek, ele geçecek helal mala işâret eder.

Rüyada pamuk biriktirmek yahut saklamak aile fertleri için para biriktirmeye işâret eder.

Rüyada yastık, minder veya başka bir şeye pamuk doldurduğunu görmek, bekâr için evlen­meye; evliler için varlık ve esenliğe işâret eder.

Bazen rüyada pamuk görmek, kuvvet bul­maya işâret eder.

Rüyada pamuk görmek, yün cinsinden olmayan inaldır. Rüyada pamuğu didip atmak, günahlarının eksilmesine, Resulullah (S.A.V.)’in sünnetine, pamuk ağacı ise, mütevazi bir adama yorumlanır.

Adet edilen şekilde rüyada pamuk kullandığını gören kimsenin, revaçta olmayışından veya herhangi bir sebepten dolayı satılmayan ve deposuna üstüne yığmış olduğu mal ve kumaşlarının yeniden piyasaya çıkıp revaç bulmasıyla rüya sahibinin sevinip müsterih olmasına yorumlanır.

Bir hastalıktan dolayı pamuk kullandığını gören kimse dinini güzel yapacak bir işe döner ve bu suretle de dini emirleri güzelce yerine getirir. Herhangi bir hastalık olmaksızın pamuk kullandığını gören kimse, birisine verdiği sözü yerine getirmeye, adadığı adağını yapmaya, kendisinin yapmış olduğu vaaz ve nasihatla kendisinin de ıslah olacağına v.s. gibi şeylere yorumlanır. Bazen de rüya sahibinin müptela olacağı şiddetli kızgınlığa yorumlanır.

Pamuk görmek yün cinsinden olmayan maldır. Pamuk ağacı mütevazı bir adama işaret eder. Pamuk kullandığını gören kişi herhangi bir sebepten dolayı satılmayan malının piyasada revaçta olmasıyla sahibinin sevinmesine işarettir. Hastalıktan dolayı pamuk kullanmak, dinen güzel bir iş yapacağına, hastalık olmaksızın pamuk kullanılması verilen sözün yerine getirilmesine yorumlanır. Pamuk satıcı görmek mal ve iş sahibi birine işaret eder. Bu rüyalar genellikle iyi sayılır. Bembeyaz bir pamuk tarlası gören kimsenin istekleri yerine gelir. Pamuk topladığını görenin kısmeti açılır. Pamuk kozası hayırlı ve bol paradır.

Bu yazı Genel kategorisine tarihinde tarafından gönderildi.

Bir yanıt yazın