Skip to Content

Rüyada Osurmak

Rüyada osurmak, olumsuz davranışlarda bulunmak, gıybet yapmak, tanıdıkların arkasından iş çevirmek ve haram yemek şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi, haksız bir gelir elde edecek ve doğru yoldan ayrılacak demektir. Rüyada osurmak birçok değişik şekillerde tabir edilmiştir. Ayrıca, rüya sahibinin dertleri, sıkıntıları ve sorunları aşıp, bazı tatsız olayları çözüme kavuşturması şeklinde de tabir edilir. Bazı rüya yorumcularına göreyse, rüyada osurmak uzun süren bir hastalıktan kurtulup iyileşmek manasına gelir.

Rüyada Osurduğunu Görmek

Rüyada osurduğunu gören rüya sahibi herkesten gizli bir işi kotarmaya çalışıyor demektir. Yani, bu rüyayı gören kişi için genellikle saman altından su yürütüyor denir. Bazen de dertlerin ve zorlukların sona ermesi şeklinde yorumlanır.

Rüyada Birinin Osurduğunu Görmek

Rüyada birinin osurduğunu görmek, üzüntülere ve hayal kırıklıklarına işaret eder. Bu rüyayı gören kişi, güvendiği bir arkadaşının ihanetine uğrayacak ve bu dost kazığını ömrü boyunca unutamayacak manasına gelir.

Rüyada Sesli Osurmak

Rüyasında sesli osurduğunu gören kişi, toplum içinde hor görülecek, çevresinde rezil olacağı bir davranışta bulunacak şeklinde diye tabir edilir. Bu rüyayı gören kişinin bu hoş olmayan davranışının ardından, toplum kendisini dışlayacaktır.

Rüyada Sessiz Osurmak

Rüyasında sessiz sessiz osurduğunu gören rüya sahibi büyük bir hataya düşerek, bilahare bu hata nedeniyle üzüntü çekebilir şeklinde tabir edilen bu rüya, bir taraftan da maddi olarak bir rahatlığa kavuşacak demektir.