Rüyada Oruç Görmek

Rüyada oruç tutmak, bu yılı bolluk, rahat ve bere­ket içinde geçirmeye, hasta olmamaya işarettir.

Oruçla ilgili rüyalar büyüklük, sıhhat, afiyet, doğruluk, kötü ve yalan sözden kaçınmak, keder ve sıkıntıdan kur­tulmak, elverişli işler (amel-i salih) ile yorumlanır.

Rüyasında bir yıl boyunca oruç tutuyormuş olduğunu gör­mek, rüya sahibinin sağlıklı ve sıhhatli olduğuna ve Hacca gideceğine ve günahlarından tövbe ettiğine veya edeceği­ne işarettir.

Bir kimsenin rüyada Ramazanda bayrama kadar oruç tutu­yormuş olduğunu görmesi, rüyayı gören kişinin, din ve iman ile ilgili kalbindeki şüphe ve tereddüt hastalığından kurtulacağına ve halis bir imana kavuşacağına işarettir.

Bir kişinin rüyada oruçlu iken unutup orucunu bozduğunu görmesi, bol ve helal bir rızka ereceğine işarettir. Çünkü unutarak orucunu bozmak, zararlı olmadığı gibi, Cenab-ı Hakk’ın ikramına ermek gibi iltifata mazhar olmak vardır denilmiştir. Rüyada bir kişinin unutarak orucunu boz­duğunu görmesi, güzel bir rızık ile rızıklanacağına işârettir.

Rüyada oruç tuttuğunu görmek kişinin tövbe edeceğine, yemin kefaretinden kurtulacağına, Hacca gideceğine ve erkek evladı olacağına gibi hususlara işaret eder.

Rüyasında 30 gün oruç tuttuğunu gören kişi, Kur’an oku­masını bilmiyorsa, Kur’an-ı Kerim’i okumasını, öğrenir, işi ve şöhreti (ünü) büyür, hayır ve müjdelere nail olur şeklin­de yorumlanmıştır.

Ramazan ayında herkesle birlikte oruçluymuş olduğunu gören kimsenin bu rüyası, onun gerçek manada bir kamil Müslüman olduğuna işaret eder demişlerdir yorumcular. Rüyasında Ramazan ayı dışında oruç (nafile) tuttuğunu gören kimse, eğer borçlu biri ise, borcundan kurtulur. Yani, borcu­nu ödemesi için Allah bir kolaylık nasip eder. Eğer hasta bi­ri ise veya yakınlarından, ailesinden bir hastası varsa, onlar şifa bulur, sağlıklarına kavuşur şeklinde yorumlanmıştır. Ramazan orucunu açarak iftar ettiğini gör­mek, ibadet maksadıyle yolculuk yapmaya ve güzel İslam fıtratına işâret eder.

Rüyada oruçlu olduğunu görmek, günâh­lardan tövbe etmeye, iyi bir şey adamaya, sabırla elde edilecek başarya, namaza devam ederek rahmetin sürekli olmasına, madden ve manen ilerlemeye, yemin keffareti vermeye haccetmeye, çocuk arzu edenin erkek çocuğu olmasına işâret eder.

Bazen oruçlu olduğunu görmek, hasta birisi için üzüntü ve kedere; bazen susmaya, bazen ferah ve sevince; bazen de söz ve işin­de Allah (c.c.) için ihlâslı olmaya işârettir.

Rüyada kendisinin oruçlu olduğunu görmek, hasta ise şifâ bulmasına işârettir.

Rüyada orucunu açtığını görmek, sevinç ve feraha yorumlanır.

Orucu gündüz vakti açmak da, yolculuğa çıkmaya yorumlanır.

Rüyada oruçlu iken iftar etmek, hastanın şifâ bulmasına ve birbiri ardınca ferahlık ve sevinçlerin meydana çıkmasına işârettir.

Oruç tutulan bir zaman da rüyada orucunu yediğini gören kimsenin, haram olan bir işi, işlediğine veya borçlu olmasına yahut hastalanmasına işârettir. Bazen de oruç tutulan bir zaman da rüyada orucunu yediğini görmek, insanın hatırına gelmeyen bir yerden zuhur edecek bir rızka işâret eder.

Rüyada oruç bozmak, bir din kardeşinin gıybetini yapmaya işâret eder.

Rüyada orucu bozan bir işi işlemek, ahdini bozmaya, sözünde durmamaya, dünya sevgi­sini âhiret sevgisine tercih etmeye, yemin ve diğer şeylerden kefareti icab ettiren bir iş yapmaya işârettir.

Ramazan orucunu kasten bozduğunu gör­mek, bir adamı kasten öldürmeye yorumlanır.

Kefaretten ve Ramazan ayını kaza etme­den dolayı iki ay oruç tuttuğunu görmek, hastalanmaya ve günâhlarından tevbe etmeye işâret eder.

Rüyada hangi orucu tuttuğunu bilmeden oruç tuttuğunu görmek, düşmanlardan korun­maya ve nefsini eza ve cefadan muhafaza et­meye işârettir.

Kaza orucu tutmak, borcunu ödemeye, esaret ve sıkıntıdan kurtulmaya ve günâhlardan tövbe etmeye işâret eder.

Rüyada pazartesi ve Perşembe günleri oruç tuttuğunu görmek, akrabalarını zyaret etmeye ve onlara memnun kalacakları şekilde davranarak kendisini onlara sevdirmeye, ve akrabalarından kendisine nikahı helal olan bi­risiyle evlenmeye işâret eder.

Rüyada her ayın on üç, on dört ve on be­şinci günlerinde oruçlu olduğunu görmek, borçlarını taksitle ödemeye, Kuran yahut ilim öğrenmeye işâret eder.

Arefe günü oruçlu olduğunu görmek, sa­daka almaya işâret eder.

Aşure günü oruçlu olduğunu görmek, hayır işleri işlemeye, fitne, mihnet ve sıkıntı görmeye ve sonra onlardan kurtulmaya, mev­sim ve bayramlara kavuşmaya, rüya sahibinin hanımı hamile ise sâlih bir çocuk doğurmasına ve helal malla rızıklanmasına işâret eder.

Rüyada adak orucu tutmak, ihtiyaçların sona ermesine, ferahlık ve sevince işâret eder.

Bayram günlerinde oruç tuttuğunu gör­mek çirkin ve ayıplanan bir iş yapmaya, sevini­lecek günde ve yerde üzülmek gibi bir ahmak­lığa düşmeye işâret eder.

Yevm-i şek denen şüpheli günlerde oruç tutmak, günâh işlemeye işâret eder.

Her çeşit sünnet ve nafile oruç tutmak, ziyade hayır ve iyiliklere delâlet eder.

Mübarek Aylarda Oruç Tuttuğunu Görmek

Rüyada Recep ayında oruç tuttuğunu gör­mek, yüksek rütbeli kimselere hizmet etmeye işârettir. Bazen de rüyada Recep ayında oruç tuttu­ğunu görmek, denizden veya deniz yolculu­ğundan kazanç sağlamaya işârettir.

Rüyada, şevval ayında altı gün oruç tuttu­ğunu görmek, namazda yaptığı kusurlarını ik­mal etmeye, zekat vermeye ya da yaptığı ku­surlarından pişman olarak tövbe etmesine işâret eder.

Rüyada şaban ayında oruç tuttuğunu gör­mek, ticaret mahallinde bulunmaya ve kazanç temin etmeye işâret eder.

Zilhicce ayının onuncu gününde oruçlu olduğunu görmek, son nefeste kelime-i şehadetle âhirete göçmeye işâret eder. Bazen de Zilhicce ayının onuncu gününde oruçlu olduğunu görmek, vaad ettiği bir şeyi yerine getirmeye işâret eder.

Rüyada muharrem’in onuncu gününde oruçlu olmak, takvaya ve hacca gitmeye işâret eder. Muharrem ayının 10’uncu gününde kendisini oruçlu imiş görmek, rüya sahibinin üzüntü ve kederden, sıkıntılardan kurtulmasına işarettir demişlerdir.

Rüyada Ramazan ayında olduğunu ve oruç tuttuğunu görmek şüphe ettiği bir şeyin a­dınlığa kavuşmasına, Kur’ân ezberlemeye, sevinç ve hayra, şeref ve itibara; hastalıktan kurtulmaya, borçlarını ödemeye, hidayete erişmeye, üzüntüden kurtulmaya işâret eder.

Rüyada Ramazan orucunu tutmak, korku­dan emin olmaya da işârettir.

Sara hastası olan birinin Ramazan da oruçlu olduğunu görmesi, o kimsenin sıhhate kavuşabileceğine işârettir. Bazen de sara hastası olan birinin Rama­zan da oruçlu olduğunu görmesi, borcu öde­meye ve tövbe etmeye işâret eder.

Rüyada oruçlu olduğunu görmek, bir şey adamağa, rüyada bir şey adamak da, oruç tutmağa yorumlanır.

Rüyada oruçlu birisinin iftar ettiğini gören kimse hastalanır, veya yolculuğa çıkar.

Rüyada Ramazan ayında oruçlu olduğunu gören kimsenin şüphe ettiği bir husus aydınlığa kavuşur. Eğer cahilse, Kur’an’ı ezberler. Kadri yüce olur, sevinç ve hayra erişir.

Rüyada hiç bir şeye istinad etmeyerek ve ne için olduğu bilinmeden insanların oruçlu olduklarının görülmesi, kıtlığa ve geçim darlığına yorumlanır.

Rüyada kendisinin oruçlu olduğunu gören kimse, hasta ise, şifa bulmasına yorumlanır.

Rüyada orucu bozan bir işi işlemek ahdini bozmaya, sözünde durmamaya, dünya sevgisini ahiret sevgisine tercih etmeye, yemin’ ve diğer şeylerden keffareti icab ettiren bir iş yapmaya yorumlanır.

Rüyada oruçtan sonra iftar etmek, hastanın şifa bulmasına ve birbiri ardınca ferahlık ve sevinçlerin meydana çıkmasına yorumlanır.

Anlamını merak ettiğiniz rüyalarınızı aşağıdaki listeden kolaylıkla bulabilirsiniz.

Merak ettiğin bir rüyan mı var?

Hemen sor, cevaplayalım!

Yorumlar (1)

Günay

Arefe günü iftar yemeği veriyorum aralarından bir kişiye ne yaptıysam yemek veremiyor um. Cvp lütfen