Rüyada Şefaat Görmek

Bir kimsenin rüyada şefaat görmesi, şu cihetlerden birine veya bir kaçma işaretle yorumlanır. İyi halli olmaya, yüz yüze gelmeye, bi­rinin kusurunu veya bir sırrını örtmeye, zenginliğe, binle­rini affedip bağışlamaya, kıyamet günü bütün insanların bir peygamberin huzurunda şefaat istemesi ve dilemesine gibi hususlara işaret olarak yorumlanabilir demişlerdir.

Bir kimsenin rüyada peygamberimizden şefaat dilediğini görmesi, yüce peygamberimizin kıyamet günü ona şefaat etmesine ve edeceğine işaret eder demişlerdir.

Rüyasında kendisinin bir insana şefaatçi olduğuna (bir işi­nin olması için aracılık ettiğini ve affedilmesi için araya girdiği­ni) görmesi, rüyayı gören kişinin iyi meziyetleri olduğuna, iyi bir insan olduğuna ve sevap kazandığına işaret eder.

Rüyasında kendisi hakkında birilerinin şefaat ettiğini (kendisi için şefaatçi aracı olduklarını) görmek, pek iyi sayıl­maz. Bu rüyası onun, günah işleyip hata edeceğine ve zul­me, haksızlığa uğrayacağına işaretle yorumlanmıştır.

Bazı yorumcular, şefaat eden kişinin, şefaat edilen kişiye hayır ve menfaati dokunacağına işaret eder demişlerdir. Mesela, kendisine, bir komşusunun şefaat ettiğini (şefaatçi aracı olduğunu) gören kişi, o komşusundan faydalanır ve ondan menfaat elde eder ve rahata erer şeklinde yorum yapmışlardır.

Bir kimsenin rüyada herhangi bir kişiye şefaatçi olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin, yaptığı bir iyilikten dolayı bir sevap, ecir ve mükafat kazandığına ve mertebesinin yükseldiğine işaret eder demişlerdir.

Rüyasında peygamberlerden birisinin kendisine şefaat et­tiğini gören kişi, ahiret nimetlerine erişeceğine ve merte­besinin yükseleceğine işarettir şeklinde yorumlanır demişlerdir. Bu rüyayı, sıkıntılardan kurtulmaya, borcu olan rüya sahibinin borcunu ödemesine, eğer hastası varsa iyi­leşmesine, şifa bulacağına işaret eder demişlerdir.

Bir kimsenin rüyada Kur’an-ı Kerim’in kendisine şefaat etti­ğini görmesi, ilim sayesinde ilim sebebiyle kavuşulacak büyük hayır ve menfaate ve yüksek mertebeye işaret eder.

Rüyada birisine şefaat ettiğini görmek, mürüvvetin ve ahlâkın ziyadeliğine işâret eder.

Rüyada her hangi bir kimseye şefaat ettiği­ni görmek, ecir ve sevaba ve mertebenin yüksekliğine işârettir.

Rüyada şefaat edildiğini görmek, izzet ve şerefe işârettir.

Rüyada başka bir kimsenin kendisine şe­faat ettiğini görmek, şefaat edenden şefaat olunanın hayır ve menfaat göreceğine işâret eder.

Rüyada Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) şefaat ettiğini görmek, durumların düzelece­ğine, itibar ve şerefin artacağına işâret eder.

Rüyada komşusunun kendisi hakkında şe­faat ettiğini görmek, komşusundan bir fayda göreceğine ve rahata kavuşacağına işârettir.

Bir yanıt yazın