Rüyada Ölüm ve Ölü Görmek

Bir kimsenin rüyada ölmüş babasını güler yüzlü görmesi, babasının ahiretteki durumunun iyi olduğuna ve mutlu bir ahiret yaşamı olduğuna işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Vefat etmiş babasının yüzünde asıklık ve korku belirtisi bulunduğunu görmek, onun ahi­retteki durumunun iyi olmadığına ve azap içinde olduğu­na işarettir denmiştir.

Rüyasında ölmüş olan annesini sağmış olduğunu görmek, iyi değildir. Bu rüya, rüyayı gören kişinin fakirliğe düşece­ğine, fakirleşeceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında ölmüş olan oğlunun yaşamaktaymış olduğunu görmek, rüya sahibinin düşmanını ve hasımlarını affet­meye, affedip bağışlayacağına işarettir denmiştir.

Rüyasında annesinin ölümünü görmek, rüya sahibinin mu­radına eremeyeceğine ve dileğine kavuşamayacağına işa­rettir şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyasında bir valinin ölümünü görmek, rüyayı görenin işinden çıkarılmasına, işten atılmasına işarettir denmiştir.

Rüyasında oğlunun öldüğünü görmek, rüya sahibinin düş­manından ve sıkıntılardan kurtulmaya ve kurtulacağına işaret eder denmiştir.

Rüya da bekar bir kimsenin öldüğünü görmek evlenmeye işarettir.

Rüyasında kızının öldüğünü görmek, rüya sahibinin ümit­sizliğe düşmesine ve muradına eremeyeceğine işaret eder.

Rüyasında ölmüş ve kabirde olan bir kimseyi rahat bir du­rumda görmek, onun (ölünün) ahiret hayatında da rahat ve iyi bir durumda olduğuna işarettir denmiştir.

Rüyasında ölmüş bir insanın yerde süründüğünü ve sürük­lendiğini görmek, rüya sahibinin günahkar olduğuna ve günah işlediğine işarettir denmiştir.

Rüyasında ölmüş bir insanı kabre kadar götürdüğünü gör­mek rüya sahibinin iyilik yapan ve sevap işleyen bir insan olduğuna işarettir.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu: Uyku halinde görülen ölüm rüyası, rüya sahibinin imanındaki eksikliğe, ahiret hayatı için zarara, dünya hayatı için ise, rahatlığa ve saygınlık el­de etmeye işarettir demiştir. Rüyasında öldüğünü gördüğü halde, ölümle ilgili hiçbir hazırlığının olmadığını ve bun­dan üzüntü duymadığını gören kimsenin evinin yıkılma­sına ve o çevrede bir yerin yıkılmasına işarettir demiştir. Başka bir yoruma göre ise, bu rüyayı görenin ömrünün uzunluğuna, uzun bir yaşam süreceğine ancak rüya sahi­binin din yönünden bozuk bir kişi olduğuna da işarettir.

Bir yanıt yazın