Rüyada Ölçmek

Rüyada kol (kulaç) ile bir şeyin uzunluğu­nu ölçtüğünü görmek, yolculuğa çıkacağınıza işarettir.

Bir kimse, rüyasında karışla bir elbiseyi veya bir duvarı ve­ya bir yeri ölçtüğünü görmesi, yolculuğuna, yani bu rüyayı gören kimse bir yolculuğa çıkar, şeklinde tabir olunur.

Rüyasında bir çölü ölçtüğünü gören kimse, üzüntü, keder ve sıkıntıdan kurtulur ve ferahlar, gönül ferahlığına erer şeklinde tabir olunur.

Rüyasında yeşil bir ovayı ölçtüğünü gören kimse, ibadetle­rine önem veren dindar bir kimse olacağına işarettir.

Rüyada kol ve karış gibi şeylerle ölçmek yolculuğa işârettir.

Rüyada karışla bir elbiseyi yahut bir duvarı ya da bir yeri ölçtüğünü görmek, rüya sahibi­nin yolculuk yapacağına işârettir.

Rüyada bir yeri kulaç ile ölçtüğünü gör­mek, hacca gitmeye yahut Allah (c.c.)yolunda savaşmaya veya uzak bir yere yolculuk yapmaya işârettir.

Rüyada bulunmayı arzu ettiği bir mahalli yahut bir evi ya da biryeri ölçtüğünü görmek, o kimsenin bir mahalleye naklinin yapılmasına işârettir.

Rüyada çok ölçüp biçen bir kişiyi görmek, insanların hallerini araştırıp soruşturan ve in­sanların sırlarına vakıf olmayı arzu eden bir kişiye işârettir.

Rüyada çöl ölçtüğünü görmek, rüya sahi­binin üzüntü ve kederden kurtulmasına işârettir.

Rüyada ekili bir tarlayı ölçtüğünü görmek, rüya sahibinin iyi ve hayırlı kişilerin hallerini araştırmasına işârettir.

Rüyada bir bağ ölçtüğünü görmek, bir kadının işini ve halini araştırmaya işârettir.

Rüyada ağaç ölçtüğünü görmek, kendile­rinde alacağı bulunan bir takım insanların hallerini soruşturmaya işârettir.

Rüyada yol ölçtüğünü görmek, ölçtüğü yol kadar yolculuk yapmaya işârettir. Rüyada yol ölçtüğünü gören kimse, hac yolculuğunda ise, hacca gideceğine işârettir.

Rüyada sahibini tanımadığı halde, yeşillik bir yeri ölçtüğünü görmek, rüya sahibinin ibadet ehli birisi olduğuna işârettir.

Ölçüp biçen bir kişiyi görmek, insanların durumunu araştıran, insanların her halinden haberdar olmayı isteyen kişiye işaret eder.Bağ ölçtüğünü gören kişi bir kadının işini araştırır. Ağaç ölçtüğünü gören kişi kendisine borcu olanları araştırır. Yol ölçtüğünü gören kişi ölçtüğü yol kadar yolculuk yapar. Çöl ölçtüğünü gören kişi sıkıntılarından kurtulur.

Rüyada çok ölçüp biçen bir kimseyi görmek, insanların ahvalini araştırıp soruşturan ve insanların ahvaline vakıf olmayı arzu eden kimseye yorumlanır

Sahibini tanımadığı halde yeşillik bir yeri ölçtüğünü gören kimsenin ibadet sahibi birisi olduğuna; eğer birisinin evini ölçtüğünü görse o kimse o adamın halini sormasına yorumlanır.

Bir yanıt yazın