Rüyada Ökçe Görmek

Rüyada ökçe (ayakkabı ökçesi) görmek, evlat (çocuk) ile tabir olunur. Rüyada güzel bir ökçesi olduğunu görmek, iyi bir evlada sahip olduğuna işarettir.

Rüyasında ayak ökçesinin bulunmadığını (yok olduğunu) görmesi, neslinin kesileceğine, (kendisinden sonra evladı kalmayacağına) işaretle tabir olunur.

Rüyada görülen ökçeler mükemmel ve sağlıklı ise, bu rüya, rüya sahibi kimsenin mal mülk ve arkada bırakacağı evladı ile tabir olunur.

Rüyada görülen ayakkabı ökçesi (topuğu), evlat ile tabir olunur.

Bazen rüyada görülen ayakkabı ökçesi, insanın din ve dünyaca ulaşacağı âkıbetine de işâret eder.

Bazen de riyada ayakkabı ökçesi görmek, kişinin kendisinden sonra bırakacağı mal veya evlâdına işârettir.

Rüyada ökçesinin güzel ve sağlam olduğu­nu görmek, insanın ibadetlerindeki düzgünlü­ğe, sâlih ve güzel amellerine ve bunlarla ula­şılacak iyi, hoş ve güzel hallere işârettir.

Rüyada ökçenin siyahlığı ve onda görülen olumsuz değişiklikler sapıklığa, günâh işlemeye, Allah’a itaati bırakıp isyan etmesine işâret eder.

Rüyada topuğunun (ökçesinin) kırık oldu­ğunu görmek, pişman olacağı bir iş yapmaya işârettir.

Yine rüyada ökçenin kırıldığını yahut kesil­diğini görmek, eğer varsa çocuğunun âhirete göçebileceğine işârettir.

Rüyada görülen sağ ayak ökçesi erkeklere, sol ayak ökçesi de kızlara işâret eder.

Riyada görülen ökçe, abdesti ve guslü tam olarak almayan, suyu azalarının her tara-fına yaymadan abdest alan ve gusleden kimse­ye de işâret eder.

Rüyada görülen ayak ökçesi evlat ile yorumlanır.

Ökçe insanın din ve dünyasınca akıbetine yorumlanır.

Ökçe, insanın malı veya kendisinden sonra bırakacağı evladına yorumlanır.

Rüyada ökçenin güzelliği insanın salih amellerine ve o iyi amellerden onu karşılayacak güzel hallere yorumlanır.

Rüyada ayağının ökçesi, kırık olduğunu gören kimse, pişman olacağı bir işi yapmaya çalışır.

Bir yanıt yazın