Rüyada Nuh Görmek

Rüyasında Hz. Nuh peygamberi görmek, iyiye ve hayra yorulur. Rüyasında Hz. Nuh peygamberi gören kim­se, uzun ömürlü bir hayat sürer, çoluk çocuğu çok olur. İn­sanlara hayırlı ve yararlı işler yapar ve uzun seyahate çı­kar şeklinde yorumlanır.

Rüyada Nuh aleyhisselâm’ı görmek, Allah’a itaatle geçecek uzun ömre, aile fertlerinden ve halktan gelecek sıkıntılara ve bu sıkıntılara galip gelmeye işâret eder.

Bazen rüyada Nuh aleyhisselâm’ı görmek bilgili, halim, Allah’a itaat uğrunda çalışan ve düşmanı çok olan birisine işâret eder.

Nuh aleyhisselâm’ı görmek, çok yağmış yağmasına, kâfirlerin helâk olmasına, Müslümanların kurtuluşlarına ve sevincine, kuraklıktan kurtulmaya, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya, çocuklarının kendisine karşı muhalif harekette bulunmalarından dolayı sıkıntı ve zahmet çekmeye, sanata, ticarete, ziraate ve yolculuğa da işâret eder.

Yine rüyada Nuh aleyhisselâm’ı görmek, bidat ehlinin ve günahkârların güç bulmasına, Müslümanların ise zayıflamasına işâret eder.

Nuh aleyhisselâm’ı görmek, hayvan ve kuşların soylarını bilen herkese işârettir.

Bazen de Nuh aleyhisselâm’ı görmek, sorulan soruyu reddetmeye ve ailesi hakkında yaptığı kusurlara pişman olmasına işârettir.

Nuh aleyhisselâm’ın tandırını görmek, yoksul için zenginliğe; şiddet halinde olan kimse için mülke; bir şeyden korkan kimse için emniyete delâlet eder.

Bazı yorumcular, rüyada Nuh (A.S.)’ı gören kimse, bilgili, halim, Allah (C.C.)’a itaat uğrunda çalışan ve düşmanı çok olan birisi olur. Ancak onlara galip gelir ve büyük bir memuriyete kavuşur. Arkadaşları ona itaatsızlıkta bulunurlar, sonra Allah (C.C.)’ın izni ile onlara galip gelir.

Bazı yorumcular, rüyada Nuh (A.S.)’ı görmek, o sene çokça yağmur yağmasına yorumlanır. Çünkü Nuh (A.S.) zamanında sular taşmıştır, dediler.

NUR, AYDINLIK: Rüyada nur görmek, hidayete yorumlanır. Nurdan ve aydınlıktan hidayete, isyandan sonra tevbeye ve körlükten sonra basirete kavuşmaya yorumlanır. Bunların aksi yani insanın nurdan zulmete çıkması, zenginlikten sonra fakirliğe, izzetten sonra zillete, hidayetten sonra sapıklığa ve kör olmasına yorumlanır. Nur, salih amellere, ilme, Kur’an’a, salih bir evlada ve alime yorumlanır.

Nurdan bir elbiseye büründüğünü veya nurdan bir gömlek giydiğini gören kimse, faydalanacağı bir ilim elde eder. Yahut Allah (C.C.)’a ibadet etmeye yönelir.

Rüyada tenasül uzvundan veya bazı azalarından nur çıktığını gören kimsenin, -ilmiyle veya duasıyla faydalanılan bilgili- bir çocuğu olur.

Rüyasında Hz. Nuh’u gören kişinin ömrü uzun olur. Büyük bir sıkıntı ve halkına eziyetten sonra ferahlığa erişir. Düşmanlarını yener ve şükreder. Bazı yorumculara göre rüyasında Hz. Nuh’u gören kişinin alim, Allah yolunda çalışan, düşmanı çok olan kişi olduğu söylenir. Ancak düşmanlarını yenerek iyi bir işe sahip olur. Hz. Nuh zamanında yağmurların çok olmasından dolayı o sene yağmurların çok olacağına da yorumlanır. Bir kadının rüyasında Hz. Nuh’u görmesi sadece kocasına ait olmasına, mahrem akrabalarına itaat etmesine yorumlanır.

Bir yanıt yazın