Rüyada Mest Görmek

Rüyada ayağa giyilen mest görmek, iyi bir evlilik yapa­cağınıza, mutlu olacağınıza işaretle tabir olunur.

Rüyasında kış başlangıcında ayağında mest olduğunu görmek, iyilik ve hayra, kışın sonunda ve yazın görmek, üzüntü ve kedere işaretle tabir olunur.

Rüyasında ayağındaki mestlerin sıkı olduğunu gören kim­se, üzüntüye ve sıkıntıya düşeceğine veya borçlanacağına işaretle tabir olunur. Mestlerini çıkardığını görse, kendi­sinden üzüntü ve kederin, sıkıntının gideceğine işarettir.

Rüyada abdest için ayağa giyilen mesti görmek, hizmetçiye, mala, kötü şeylerden korunmaya, ve düşmandan korunmaya işârettir.

Rüyada yeni mest görmek, devamlı üzüntüye işârettir.

Rüyada eski mest görmek, muhafaza ve korunmasının zayıflığına işâret eder.

Bazen rüyada eski mest görmek, borç ve hapse işâret eder.

Rüyada görülen mest, yabancı mal yahut yolculuğa da işâret eder.

Bazen rüyada mest görmek, hanıma işâret eder.

Bir kimsenin rüyada yalın ayak mest giydiğini görmesi, o kimsenin uzak yahut yakın bir yereyolculukyapmasınaya da bir kızla evlenmesine işâret eder.

Rüyada ayağına iki mest giydiğini görmek, denizde veya bir binek üzerinde yolculuğa işâret eder.

Rüyada atkı ile beraber mest giydiğini görmek, rütbenin üstünlüğüne ve geniş rızka işâret eder.

Bir kimsenin rüyada hiç giymediği halde mest görmesi, o kimsenin yabancı kavimler- den mala nâil olmasına işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada mest görmesi, sâliha bir kadınla evlenmesine işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada altı yırtılmış mest aldığını görmesi, o kimsenin dul bir kadınla evlenmeye işâret eder.

Rüyada altı yamalı bir mest giydiğini görmek, yanında çocuğu olan bir kadınla evlenmeye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada tek bir mest bulduğunu görmesi, o kimsenin, âhiretini terk ederek dünyaya meyletmesine ve farzları terk edip nafile ile meşgul olmasına yahut geçiminin az olmasına işâret eder.

Rüyada iki mestinin çalındığını görmek, iki türlü üzüntüye müptelâ olmaya işâret eder.

Rüyada mestini sattığını görmek, hanımının ölebileceğine işâret eder.

Rüyada görülen mest, hayvanlarla da tabir edilir. Mestte meydana gelen şey, hayvanında da meydana gelir.

Rüyada elinden mestinin birinin gittiğini görmek, malının yarısının gitmesine işâret eder.

Rüyada iki mestin birden elinden gittiğini görmek, malının hepsinin gitmesine işâret eder.

Bir kimsenin rüyada mestinin kuyuya düştüğünü yahut yandığını görmesi, o kimsenin eğer evli ise hanımının ölebileceğine işâret eder.

Sıkı mest giymek üzüntü, sıkıntı ve borçlanmaya işaret eder. Bazı yorumcular mesti kış öncesinde görmek hayra, kış sonunda veya yazın görmek üzüntüye yorarlar. Mestinin yandığını veya kuyuya düştüğünü gören kişinin hanımı ölür. Eğer iki mesti çalınsa iki türlü sıkıntıya maruz kalır. Mestinin üzerine bir kurt veya tilki sıçradığını gören kişinin hanımının peşine düşen iki erkeğe işaret eder.

Altına nal vurulmuş bir mest giyen erkek, hanımı tarafından sıkıntıya düşürülür. Altı yamalı bir mest giyen erkek yanında çocuğu olan bir hanımla evlenir. Bu yamalı ve eski mestinin kaybolduğunu gören kişi borca ve üzüntüye girer. Elinden mestinin biri gidenin malının yarısı, ikisi birden gidenin malının hepsinin gideceğine işaret eder.

Sıkı mest giymek üzüntü ve sıkıntıya ve borç ile aranmaya yorumlanır.

Bir kimse mestini çıkardığını görse ondan üzüntü ve sıkıntı gider.

Bir kimse giyemediği halde mest görse, yabancı kavimlerden mala kavuşur. Rüyada yalın ayak mest giydiğini gören uzak yahut yakın bir yere yolculuk yapar. Ya da bir kızla evlenir. Eğer mest ayağı altından yırtılmış olursa, alacağı kadın dul olur. Mest bir kuyuya düşse yahut zayi olsa o kimse hanımını boşar.

Mest hayvanlarla da yorumlanır. Mestte meydana gelen şey, hayvanında meydana gelir. Elinden mestinin birinin gittiğini görse, malının yarısı gider. İki mesti birden gitse malının hepsi gider. Ayağını meste soktuğunu gören kimse, bir kadınla cinsi münasebette bulunur. Bazıları da, eski mest, borç ve hapistir, dediler.

Bir cevap yazın