Etiket arşivi: rüyada mest görmek

Rüyada Ayakkabı Görmek

Kişinin rüyada ayak görmesi; ana, baba rızık, servet ve yolculuk ile tabir edilir. Rüyada görülen ayak; servetin devamına, iyi ve güzel amele, işlerin sağlam tutulmasına ve itimada delalet eder. Asi ve günahkâr birinin ayağını güzel görmesi, tevbe etmesine ve yüce Allah’a yönelmesine delalet eder.

Rüyada ayakkabı görmek, rüya tabircilerine göre, değişik yorumlara işaretler bulunmaktadır.

Cafer-i Sadık (R.A.)’ın Yorumu:

Rüyada ayağın rahat ettiği, rahat ve yumuşak bir ayakkabı görmek, şu cihetlere işarete yorumlanır: Zevce (hanım eş) hizmetçi ve yardımcısı, güç-kuvvet, başarı, fayda-menfaat, keyifli ve safalı bir ya­şam, gibi cihetlere işaret eder şeklinde yorumlanır.

Cabir-il Mağribi’nin Yorumu:

Rüyasında ayakkabılarının kuyuya ve benzeri bir yere düşmüş olduğunu görmek, iyi değildir. Bu rüya onun (rüyayı görenin) hanımını boşayaca­ğına işaret eder şeklinde yorumlanır.

İbn-i Sirin’in Yorumu:

Rüyasında dar bir ayakkabı görmek, üzüntü ve sıkıntıya düşeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında deriden yapılmış bir ayakkabı görmek, rüya sahibi kişinin evleneceğine işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında ayakkabısını ters giydiğini görmek, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında ayakkabılarının delik (yırtık) olduğunu ve ayak­larının deliklerden (yırtıklardan) göründüğünü görmek, rü­ya sahibi kişinin, herkesin gıpta edeceği (imreneceği) kadar büyük bir servete ve mülke kavuşup zengin olacağı­na ve kederlerden kurtulacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında koyun derisinden yapılmış birçok ayakkabı satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini veya her ne şe­kilde olursa olsun bu ayakkabılara sahip olduğunu görmek, birçok nimet ve mala kavuşacağına işarettir.

Rüyasında yeni ve güzel bir mest giydiğini görmek, rüya sahibinin bakire bir kızla evleneceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında ayakkabılarını ayağından çıkarmış olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin evineceğine ve muradına ereceğine işarettir. Veya rüya sahibi kişi hapiste ise, hapis­ten kurtulur şeklinde yorumlanır.

Rüyasında ayakkabılarını kalıba koyduğunu görmek, pek yakında bir kadınla evleneceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında ayakkabılarını kaybedip bulamadığını görmek, üzüntü ve kederden, sıkıntılardan kurtuluşa işarettir.

Danyel (A.S.)’ın Yorumu:

Rüyada ayakkabı, (Mest ve benzer kundura, potin, iskarpin, çizme ve benzeri isimler verilmiştir.) görmek, kış mevsiminde hayır ve berekete, yaz mevsimin­de ise, üzüntü ve kedere işaret eder şeklinde yorumlanır.

Diğer rüya tabir ve yorumcuları, mest ve ayakkabı tabir ve yorumlarında aynı görüşte değildir. Onların görüş ve yo­rumları ayrıdır.

Ebu Said’il Vaiz’in Yorumu:

Rüyasında ayakkabı giydiğini görmek, ticaret için bir yolculuğa çıkacağına işaret eder.

Rüyasında dar bir ayakkabı giydiğini görmek, üzüntü ve sı­kıntıya veya borçlanacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında yeni bir ayakkabı giydiğini görmek, kendisine ait mallarını iyi bir şekilde koruyup muhafaza edeceğine işaret olarak yorumlanır. Bu rüyayı devlet büyükleri görse, çok büyük bir servete sahip olacağına veya büyük makam ve mevkie çıkacağına işaret olarak yorumlanır.

Bazı yorumculara göre de; rüyada görülen ayakkabı özet­le şöyle tabir edilmiştir:

Rüyada görülen yeşil ayakkabı, hayırlı bir ümit var olma­ya, muradına kavuşmak için tedbirli, ihtiyatlı davranaca­ğına işarettir.

Rüyada görülen beyaz ayakkabı, hayırlı olacak bir yolculu­ğa, ferahlık getirecek bir harekete işaretle yorumlanır.

Rüyasında kırmızı ayakkabı görmek, zararlı bir yolculuğa veya işçilerle yolculuğa çıkacağına veya memurluk isteyip de memur olamamaya bir ümit, bir bekleyiş içinde olma­ya işaret eder şeklinde yorumlanır.

Sarı ayakkabı giydiğini rüyasında gören kişi, kedere düşe­ceği bir yolculuğa çıkar, yolculukta büyük sıkıntılar çeke­ceğine işarettir.

Rüyasında ayakkabısını sattığını görmek, rüya sahibi kişi­nin hanımının öleceğine, zevcesinin vefatına işarettir.

Rüyada görülen bol ayakkabı, ferahlık veya yolculuğa işa­retle yorumlanır.

Rüyada yeni bir ayakkabı (pabuç) giydiğini görmek (ayakkabı rahatsa), huzur ve rahatlığa, bekarlar için evliliğe işarettir.

Dar ayakkabı giydiğini gören, sıkıntıya düşeceğine ve borçlanacağına işaretle yorumlanır.

Rüyasında ayağındaki ayakkabının eski olduğunu görmek, rüyayı gören için fakirlik, keder ve üzüntüye işarettir.

Rüyasında sarı ayakkabı giydiğini görmek, kedere işarettir.

Rüyasında yeşil ayakkabı görmek, hayırlı bir ümit, muradı­nın ele geçmesi, tedbirli olmaya işarettir.

Ayakkabısını ters giydiğini gören, kederden kurtulup se­vince ulaşır, diye tabir olunur.

Ayağındaki ayakkabının deriden bir ayakkabı olduğunu görmek, rüyayı gören kimsenin evleneceğine işarettir.

Rüyada yeni bir ayakkabı giymek, kazancın artmasına ve menfaate işâret eder.

Rüyada rahat ve güzel bir ayakkabı giy­mek, hayır ve berekete, güzel geçime, huzur ve dünya rahatlığına işâret eder.

Rüyada rahat ve güzel bir ayakkabı giy­mek, evlenmek isteyen gençler için evliliğe işâret eder.

Ayağında dar bir ayakkabı olduğunu gör­mek, gam ve kedere, sıkıntı ve zorluklara delâlet eder.

Çağında deriden bir ayakkabı olduğunu görmek, rüya sahibinin evleneceğine işârettir.

Rüyada ayakkabısını ters giydiğini görmek, rüya sahibinin kederden kurtulup, feraha eri­şeceğine yorulur.