Rüyada Kuzu Görmek

Rüyada görülen kuzu, ana ve babasına itaat eden bir çocuktur. Hanımı gebe olan kimse rüyada bir kuzu bağışlandığını görse, itaatli bir erkek çocuğu ile müjdelenir. Hayvanların bütün küçük yavruları rüyada onlara sahip olanlar için üzüntüdür. Ancak insanların küçük kız çocukları bu tabirden başka olarak, dünyalığa işarettir. Bir kuzu kestiğini gören kimsenin kendi çocuğu veya ailesinden bazılarının çocuğu ölür.

Rüyada görülen kuzu, ana ve babasına itaat eden bir çocuktur. Hanımı gebe olan kimse rüyada bir kuzu bağışlandığını görse, itaatli bir erkek çocuğu ile müjdelenir.

Hayvanların bütün küçük yavruları rüyada onlara sahip olanlar için üzüntüdür. Çünkü onların terbiye ve büyümelerinde güçlük ve zahmet vardır. Ancak insanların küçük kız çocukları bu yorumdan başka olarak, dünyalığa yorumlanır.

Rüyada kuzu ve oğlak keserek etini yediğini gören kimsenin, kendisinin veya akrabasının bir çocuğu ölür. Rüyada kendisine bir kuzu veya bir oğlak bağışlandığını görse, onun iyi bir çocuğu olur. Kuzu veya oğlak eti yediğini gören kimseye bir çocuğundan dolayı cüz’i bir mal isabet eder.

Rüyada kuzu görmek, hayırlı bir evlat sahibi olaca­ğınıza işarettir. Bir kuzuyu otlatırken görmek,yakında sizi memnun edecek bir haber alacağınıza işarettir. Kuzu ve oğlak bulduğunuzu görmek, çocuğunuz olacağına ve çocuklarınıza düşkün olacağınıza işaret eder. Kuzu kestiğinizi görmek, yakında zengin olacağınıza işarettir. Kuzu eti yediğinizi görmek, oğlunuzdan veya kızınızdan fayda göreceğinize işaret sayılır.

Rüyada kuzu görmek, evlada, hayır ve berekete veya rü­yayı gören kişinin bir muradı, dileği varsa, ona kavuşması­na muradına ermeye ve dileğinin gerçekleşmesine işarettir.

Bilinmektedir ki, koyun, bereketli, uysal ve faydalı bir hay­vandır. Bu hikmet ve incelikten olacak ki, rüya da kuzu gö­ren kimsenin bu rüyası, ana ve babaya itaat edecek bir ço­cuğa işaretle yorumlamıştır rüya tabircileri (yorumcuları).

Hanımı hamile olan bir adam, rüyasında kendisine bir ku­zu bağışlandığını (hediye edildiğini) görse, onun bu rüyası, kendisinin bir erkek çocuğunun dünyaya geleceğine işaret eden bir müjdedir, bir sevinç haberidir şeklinde yorumla­nır denmiştir. Bunun yanında doğacak olan bu erkek ço­cuğun, hayırlı ve bereketli, itaatkar olacağı da kuzu yoru­munun içinde vardır.

Rüyasında bir kuzuyu kestiğini görmek, iyi değildir. Rüya sahibinin bu rüyası, bir çocuğun öleceğine işaret eder. Bu çocuk, ya kendi çocuklarından biri olacaktır ya da akraba­larından birinin çocuğu olacaktır denilmiştir.

Rüyasında kuzu eti yediğini gören kimse, evladından fayda görür ve evladının malından yer, ondan istifade eder veya evladı sayesinde mala kavuşur şeklinde yorumlamışlardır. Eğer kuzuyu kesip hemen etinden yediğini görmek iyi de­ğildir. Bir evvelki yorumda görüldüğü gibi, çocuğun ölü­müne işarettir. Kuzuyu kestiğini görmeden kuzu eti yemek, evladının malından faydalanmaya işaret eder denilmiştir.

Rüyada bütün hayvanların küçük yavrulanı görmek, onlara sahip olan kimse için üzüntü ve kedere işâret eder.

Rüyada kuzu ve oğlak görmek, insanın çocuğuna işâret eder.

Rüyasında kuzu ve oğlak keserek etini yediğini görmek, kendisinin ya da akrabasının çocuğunun ölebileceğine işâret eder.

Rüyada kendisine bir kuzuya da bir oğlak bağışlandığını görmek, rüya sahibinin iyi ve temiz bir çocuğu olmasına işâret eder.

Rüyada kuzu ya da oğlak eti yediğini görmek, rüya sahibine bir çocuğundan dolayı az bir mal isabet edeceğine işarettir.

 

 

 

Bir yanıt yazın