Rüyada Kuyu Görmek

Rüyada kuyu görmek, bilgi ve zengin olacağınıza işaret sayılır.Kuyudan su çektiğinizi görmek, yakın zamanda elini­ze bir define geçeceğine işarettir. Susuz kuyu görmek, sıhhatinizi tehdit eden pisliklerden çekinme yollarını aramanız gerektiğine Kuyuya düştüğünüzü görmek,hapse gireceğinize, bulanık kuyu su­yu görmek, felaket, keder,zarar ve ziyana işarettir. Berrak kuyu suyu zevk, sefa, servet ve kazanç işaretidir. Kuyudan suyun taşıp et­rafına aktığını görmek, bereket ve çok kazanca işaret eder.

Rüyada kuyu görmek, değişik şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyada kuyu görmesi, bazı yorumculara göre, hilekarlığa ve halkı (insanları) aldatmaya işarettir .

Bazı yoruma göre rüyada su dolu bir kuyu görmek, kuyu kadına işarette, suyu da kadının malına işaretle ve kovası da koca ile yorumlanır denmiştir.

Bir kimsenin rüyada kuyudan su içtiğini görmesi, hanımı­nın malından faydalanmasına, karısının malından istifade etmesine işarettir. Kuyunun suyunun taştığını görmek, karı­sının selamette olduğuna fakat, malının zarara uğrayıp te­lef olacağına (malını kaybedeceğine) işaretle yorumlanmıştır.

Rüyasında kuyunun suyu ile bitkilerini suladığını gören ki­şi, zengin bir kadınla evlenir. Suladığını gördüğü bitkiler, meyve veya tane verirse, rüya sahibinin evladı olacağına işarettir denilmiştir.

Rüyasında kuyuya saldığı kovanın boş çıktığını, hiç su al­madığını görmek, azalarında (organlarında) noksanlık olan bir çocuğa (bir çocuğu olacağına) işarettir şeklinde yorumlanır denmiştir. Bazıları da, görülen bu rüya çocuğun anne karnında öleceğine işaretle yorumlamışlardır.

Kirmani’nin yorumu:

Bir kimsenin rüyada kuyudan su içti­ğini görmesi, o kimsenin hastalanacağına işarettir.

Rüyasında kuyuya indiğini gören kimse, ya hapse girer ve­yahut ölür ve öleceğine işarettir. Şayet bu rüyayı gemide olan bir kimse görürse, suya düşer. Eğer kara yolculuğu yapan biri ise, kötü kişiler tarafından yolu kesilir şeklinde yorumlanır.

Kişinin rüyada bir kuyunun kenarında durup ondan su çek­mek için işe başladığını (teşebbüs ettiğini) görmesi, onun bir yolculuğa çıkacağına veya mala ve nimete kavuşarak hayra nail olur ve olacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada bir kuyunun kapandığını görmesi, o kimsenin (rüya sahibinin) hanımı hasta ise, veyahut lohusa ise şifa bulacağına ve iyileşerek sağlığına kavuşacağına işaretle yorumlanmıştır.

Ebu Said’il Vaiz’in yorumu:

Rüyada kuyu görmek, erkek için hayırlı bir zevce (hanım) ve zenginlik (yani zengin bir eş)’tir. Buna işarettir. Bu rüyayı bir kadın görürse, iyi huy­lu, güzel ahlaklı bir kocaya işarettir demiştir. Rüyada görü­len kuyu suyu, mala ve zenginliğe işaret eder şeklinde yorumlamıştır Ebu Said.

Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu:

Kişinin rüyada kuyu gör­mesi, şu beş cihetten biriyle yorumlanır:

Evliliğe işaretle,

Alim, ilim sahibi olmaya işaretle,

Asalet sahibi büyük bir zata işaretle,

Ölüm (ölüme) işaretle,

Hile ve hilekarlığa işaretle. Kuyu görmek, bunlardan birine işaretle yorumlanır demiştir Cafer-i Sadık hazretleri.

İmam-ı Nablusi’nin yorumu:

Bir kimsenin rüyada bir ku­yu kazıp içinden su çıktığını görmesi, zengin bir kadınla ev­lenip, ona hile yaparak aldatmasına ve aldatacağına işa­retle yorumlanır demiştir. Şayet kazdığı kuyudan suyun çıkmadığını (yani su çıkmadığını) görürse, fakir bir kadınla evleneceğine (yani evleneceği kadının fakir olacağına) işaretle yorumlanır demiştir.

Bir kimsenin kuyudan su içtiğini görmesi, o kimsenin (yani rüyayı görenin) hile yaparak insanları aldatarak mal elde edeceğine (yani haram servet, haram mal mülk edineceğine) işarettir şeklinde yorumlamıştır Nablusi.

Rüyada kuyu görmek, hapse girmeye veya kaba bir adamla karşılaşmaya da işaretle yorumlamıştır Nablusi hazretleri.

İlim sahibi (ilimle uğraşan) bir insanın rüyada kuyudan dile­diği (istediği) kadar su çektiğini görmesi, onun ilminin ar­tacağına işarettir. Bu rüyayı gören kişi, fakirse zengin olur. Bekarsa evlenir. Hanımı hamile ise, selametle doğum ya­par kurtulur.

Bir kimsenin rüyada evindeki kuyu suyunun dışarıya aktı­ğını görmesi, o kimsenin (rüya sahibinin) malından zarar edeceğine veya malının bir kısmını kaybedeceğine işaretle yorumlanır demişlerdir.

Rüyada kuyunun dibine düştüğünü görmek, ölüme işârettir.

Başkası için kazdığı kuyuya kendisinin düştüğünü görmek, hilenin geri tepmesine, kendi tuzağına kendisinin düşmesine işârettir.

Rüyada kuyuya indiğini fakat oradan gökyüzünü göremediğini görmek, mallarının hırsız tarafından çalınacağına işâret eder.

Bir kimse namaz için kuyudan abdest aldığını görse, eşyasını çalan hırsıza galip gelir ve ondan intikamını alır yahut kendisinden çalınan eşyanın hemen bedelini almaya nâil olur.

Bir kimse rüyada kuyudan abdest aldığını yahut guslettiğini görse, üzerinde borç varsa Allah Teâlâ ona borcunu ödemeyi nasip eder; günahkâr ise tövbesi kabul edilir; eğer hapishanede ise, Allah Teâlâ onu hapislikten kurtarır.

Kuyunun suyunun yere çekilmiş olduğunu görmek, Allah’a (c.c.) şirk koşmaya işârettir.

Kuyuya düşmek, büyüklere yaklaşmaya, izzet ve yüksekliğe; ilim ve irfanından istifade etmeye, bu vasıflarıyla büyüklere yaklaşmaya yahut sevinçli bir haberle önemli bir kişinin misafir gelmesine işârettir.

Bazen de rüyada kuyuya düştüğünü fakat kendisini çıkararak bir kimse bulamadığını görmek, kabre işâret eder.

Kuyunun suyunun taştığını görmek, hanımın salâhına ve malının telef olmasına işâret eder.

Rüyada bir kuyuya bakmak, bir kadınla evlenme arzusuna ve ondan görülecek çok hayra yorumlanır.

Rüyada kuyuyu temizlemek yahut temizleyen kimseyi görmek, yolculuğa, geçimde orta halli olmaya, hastanın vefat etmesine yahut malın kiri olar zekatı vermeye işâret eder.

Rüyada zemzem kuyusunu bir mahalde görmek, o yere hayır sahibi ve salâh ehli bir kimsenin geleceğine işâret eder.

Rüyada zemzem kuyusundan su içtiğini veya abdest aldığını görmek, hayır ve berekete ve hacca işâret eder.

 

Bir yanıt yazın