Rüyada Kuyumcu Görmek

Rüyada kuyumcu görmek, çeşitli şekillerle yorumlanır. Bazı yorumculara göre dünya işlerine çok önem verdiğinize, bazılarına göre de faydasız işlerle çok uğraştığınıza işaret­tir. Kendinizi kuyumcu olarak görmek, büyük bir adamla dost ola­cağınıza, kuyumcunun size bir şey verdiğini görmek, öyle bir adamdan bir haber işiteceğinize yorumlanır.

Rüyada kuyumcu görmek, çeşitli şekilde yorum­lanmıştır. Bir kimsenin rüyada kuyumcu veya işlenmiş al­tınları satan bir sarrafı görmesi, sevince işaret olarak yo­rumlanmıştır. Bazı yorumcular, bu rüyayı, doğruyu yanlış ile karıştıran bir kimseye işaretle yorumlamışlardır.

Bazı yorumculara göre ise, rüyada kuyumcu görmek, riya­karlık (gösteriş) yapan, yalan söyleyen, yaramaz işler ya­pan (doğruyu yalanla karıştıran) ve hilekarlık (insanları alda­tan) bir kişiye işaret olarak yorumlanmıştır. Bunlara göre, kuyumcu görmek, şu işlere işaretle yorumlanır:

Riya-riyakarlık ile,

Yalan dolan ile,

Hilekarlık ile,

Yaramaz işler yapmak ile rüyada görülen kuyumcu, işte bu dört özellik (vasıf) kendisinde bulunan bir kimseyi temsil eder şeklinde yorumlanır denilmiştir.

Bazı yorumcular da, kuyumcu yorumunda kendisinde ha­yır ve bereket olmayan şerli (zararlı) bir adamı temsil eder, böyle şerli bir adama işaret eder demişlerdir.

Bazen rüyada kuyumcu görmek, hakkı bâtıl ile birleştiren kimseye işâret eder.

Bazı kere de rüyada kuyumcu görmek, güzel şiir söylemeye, birtakım cümleleri bir araya getirmeye, ilim, hidayet, sevinç, sürür, evlenmek ve evlada işâret eder.

Yine rüyada görülen kuyumcu, kendisinde hayır ve bereket olmayan şerli bir adama işâret eder.

Kişinin rüyada tanımadığı bir kuyumcuyu görmesi, sözü dilediği kalıba döken ve yalan söz uyduran bir kimseye işâret eder.

Rüyada altın ve gümüşü ateşten çıkarıp sonra yine ateşe sokup kızdırdığını görmek, rüya sahibinin yalancı olduğuna ve insanlar arasına fitne soktuğuna işâret eder.

Altın ve gümüş üzerine mücevheryerleştirdiğini görmek, rüya sahibinin şerle başlayan ve hayırla biten tehlikeli bir işte insanların arasını düzeltmeye çalışan birisi olduğuna işâret eder.

Rüyada kuyumcu görmek riya, yalan, yaramazlık ve hilekarlık yapmaya yorumlanır. Kuyumcu görmek, bazen şiir söylemeye veya birtakım cümleleri bir araya getirmeye, bazen de ilim, hidayet, sevinç, evlenmek ve evlada yorumlanır. Kuyumcu, kendisinde hayır olmayan şerli ve yalancı bir kimsedir. Zira o erittiği şeylerin duman ve ateşi içerisinde konuşur.

Rüyada tanımadığı kuyumcuyu görmek, sözü dilediği kalıba döken ve yalan söz uyduran kimseye yorumlanır. Altın ve gümüş üzerine mücevher yerleştirdiğini gören kimse, şerle başlayan ve hayırla biten tehlikeli bir işte insanların arasını ıslaha çalışan birisi olduğuna işarettir.

Bir yanıt yazın