Rüyada Kuş Görmek

Rüyada görülen kuş, tanınmıyorsa, Azrail’e işarettir. Rüyada görülen ve tanınmayan kuş, bir hastanın evinden küçük bir taş, yaprak, kurt veya bunlar gibi bir şeyi kaldırıp beraberce gökyüzüne uçsa, o hasta ölür. Kuşun kendi üzerine düştüğünü görmek, misafirin gelmesine işarettir. Eğer kuş beyazsa temiz ve iyi olur. Bulanıksa, işinin karışıklığına işarettir. Büyük kuşlar reis, tahsildar, âlim, tüccar ve zengin kimselere işarettir. Bazen de kara ve denizde yolculuk yapan adamlara işarettir.

Kuşların sesi, ağlamaya işarettir. Güzel bir sesle öten kuşlar, gerek erkek ve gerek dişi olsunlar, ses sanatkârlarına işarettir. Yırtıcı ve parçalayıcı kuşu görmek canavara ve yerdeki haşerelere işarettir. Yaralayıcı, sakat insanlar tarafından terbiye edilmiş kuş, izzete, devlete ve faydalı rızka işarettir. Eti yenen kuşu görmek, kolaylıkla elde edilen faydaya işarettir.

Rüyada kuş görmek, birisinin zevzekliği yüzünden bir zarara uğrayacağınıza işarettir. Kuş eti yediğinizi görmek, her ne muradı varsa, yakın zamanda gerçekleşir. Vahşi kuş görmek, pek kısa zamanda iş ve geçiminiz hakkında hayırlı bir haber alacağını­za yorumlanır. Üzerinize bir kuş konduğunu görmek, teşebbüs et­liğiniz işte başarılı olacağınıza ve maksadınızın hayırlı olarak ger­çekleşeceğine işaret sayılır. Elinizde bir kuşun öttüğünü görmek, herhangi bir sebepten dolayı gam ve kedere kapılacağınıza işaret­tir. Rüyada kuş yuvası görmek, erkek için evlenmeye, ticarete, ka­dın için hamile kalacağına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada kuş görmek, değişik şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyada bir kuşun gelip başının üzerine konduğunu görmesi, bol rızka kavuşmaya ve hayırlı bir iş yap­maya (hayır işlemeye) ve menfaat elde etmeye işaret eder.

Rüyasında bir kuşun gelip de omuzuna konduğunu gör­mek, arzusuna kavuşmaya ve muradına ermeye, dileğinin gerçekleşmesine işarettir şeklinde yorumlanır.

Kişinin rüyada tanımadığı ve bilmediği bir kuş görmesi, Azrail (a.s.) ile yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada elindeki bir kuşun öldüğünü görmesi, rüya sahibinin üzüntü ve kedere düşmesine, sıkıntıya gir­mesine veya gireceğine işaretle yorumlanır. Bir kuşu arka­sına (sırtına) alıp götürdüğünü görmek de bu yorum gibi yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada üzerine bir kuş düştüğünü görmesi, kendisine bir misafir geleceğine işaretle yorumlanır.

Rüyasında bir kuşun gelip yanına konduğunu gören bir kimse, sevineceği müjdeli bir haber alır veya alacağına işarettir denilmiştir.

Rüyasında birtakım kuşların başının üzerinde uçtuklarını görmek, rüya sahibinin, büyük bir mertebeye, makam ve dereceye yükselmesine işaret eder.

Rüyasında kuş eti yediğini görmek, arzusuna kavuşmaya ve muradına ermeye işaretle yorumlanır denilmiştir.

Rüyada türü bilinmeyen ve tanınmayan bir kuşu görmek, Azrail aleyhisselâm’a işâret eder.

Yine rüyada görülen ve tanınmayan kuşun, içinde hasta olan evden, küçük bir taş, yaprak, kurt ya da bunlar gibi herhangi bir şeyi alıp götürmesi, o evdeki hastanın vefat edebileceğine işâret eder.

Rüyada eşi hamile olan adamın üzerine konan kuşun kanadını kırmak, doğacak çocuğun uzun ömürlü olmasına; kuşun uçup gitmesi, doğacak çocuğun kısa ömürlü olmasına işâret eder.

Rüyada görülen büyük kuş, zengin kimseye, tahsildara, âlime, tüccara, başkan ve yöneticiye işâret eder.

Rüyada büyük kuş görmek, himmetinyüce olduğuna işâret eder.

Rüyada su kuşlarını görmek, iki cihetten riyasete ve özel vazifelere nâil olmuş şerefli insanlara işâret eder.

Bazen de rüyada su kuşlarını görmek, kara ve denizdeyolculukyapan adamlara işârettir.

Rüyada birçok kuşun başı üstünde uçtuğunu görmek, eğer ehilse, bir şehre vali olmaya, yöneticiliğe veya reisliğe işâret eder.

Rüyada güzel bir sesle öten kuşları görmek, ister erkek ister dişi olsunlar, ses sanatkârlarına işâret eder.

Rüyada kuş kümeleri görmek, onları yiyen yahut onlara rastlayan kimse için, altın, gümüş ve saltanata nâil olmaya işârettir.

Bir mahalde kuşların ötüştüklerini görmek, oyer için üzüntü, keder ve şiddete işâret eder.

Rüyada bir kuş ile konuştuğunu görmek, izzet ve şerefe işâret eder.

Rüyada elinde bir kuşun öldüğünü görmek, keder ve üzüntüye işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir kuşun gökyüzünden gelip yanına indiğini görmesi, sevineceği bir haberin yahut müjdenin geleceğine işaret eder.

Rüyada bilinmeyen bir kuş görmek, öğüt ve nasihattir. Bilinmeyen kuş, aynı zamanda rızktır.

Rüyasında yanında güzel bir kuş görmek, rüya sahibinin amelinin güzelliğine; yahut hayırlı bir haberle ona bir kişinin gelmesine işâret eder.

Rüyasında kendisinin yanında çirkin bir kuşun bulunduğunu görmek, rüya sahibinin amelinin kötü olduğuna yahut kötü bir haberle ona bir kişinin gelmesine işâret eder.

Rüyada görülen siyah kuşlar, günaha ve kötü işlere işâret eder.

Rüyada görülen beyaz kuşlar, iyiliğe, iyi ve temiz işlere işâret eder.

Rüyada görülen alaca ve kül rengi kuşlar ise, riya ve karışık amellere işâret eder.

Bir kimsenin rüyada düşen kuşu görmesi, erbabı için oyun ve eğlenceye, ona sahip olan için yüksek makama, ferahlığa, sevinç ve düşman üzerine galip gelmeye işârettir.

Rüyada erkek kuşları görmek, erkek; dişi kuşları görmek de, kadına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada devamlı su içinde bulunan kuşu görmesi, geçimi su üzerinde olan kimselere veya takva sahibi kimseye ve temizliğe işâret eder.

Rüyada yırtıcı ve paralayıcı büyük kuşu görmek, yabanî canavara ve yerdeki zehirli haşerelere işarettir.

Rüyada yaralayıcı ve fakat insanlar tarafından terbiye edilmiş bir kuşu görmek, izzete, devlete, şerefe ve faydalı rızka ve menfaate işâret eder.

Uçmayan bir kuşun rüyada uçtuğunu görmek, ahdini bozmaya ve isyan ile meşgul olmaya işâret eder.

Rüyada hayrı olmayan şerli kuşu görmek, düşmana işâret eder.

Rüyada şerri olmayan sadece hayrı olan bir kuşu görmek, korkudan emin olmaya, helal rızka ve elbiselere işâret eder.

Rüyada Anka kuşunu görmek

Şöhretli ama bidat ehli bir insanla arkadaşlığa işâret eder. Anka kuşunun kendisiyle söyleşmesi, bakanlıkya da devlete gelecek dünyalığa işârettir. Anka kuşuna sahip olmak, güzel bir kadınla evlenmeye işarettir.

Bazen anka kuşunu görmek, garip haberlere, uzağayolculukyapmaya, uluorta konuşmaya işâret eder.

Rüyada eğitilmiş av kuşları görmek, sevinçli habere, insanın sözünü dinleyen kimselere işâret eder.

Rüyada baykuş kuşu görmek, despot yöneticiye, işi pişkinliğe vuran hırsıza, tembelliğe, hilekâr insana işâret eder.

Bazen rüyada görülen baykuş, onu gören kimse için hayasız kadına, kötü söze işâret eder.

Rüyada Bıldırcın kuşu görmek

Güzel rızka, üzüntüden kurtulmaya, sözünde durmaya işâret eder.

Bıldırcın kuşu, şehirde yaşayanlar için nimetlerin şükrünü edâ etmemeye işâret eder. Bazen rüyada bıldırcın kuşu görmek, uzaktan hâsıl olacak mal ve nîmete işâret eder.

Rüyada bıldırcın avladığını veya tuttuğunu görmek, hiç ümit etmediği yerden Allah’ın izniyle gelecek rızka ve nîmete işârettir.

Rüyada Bülbül görmek

Fasih konuşan, güzel sesli, iyi sözlü bir evlada işâret eder.

Evinde bülbül olduğunu görmek, böyle bir evlada veya böyle güzel konuşan bir arkadaşa işârettir.

Rüyada bülbül görmek, zengin kimse, zengin ve iffetli kadın, Kur’ân-ı Kerim hafızı ve hayırlı evlat ile tabir olunur.

Rüyada Çalıkuşu görmek

Topraktan elde edilecek rızka işâret eder.

Yine rüyada çalıkuşu görmek,sebebe sarılmakla beraber güzel bir tevekküle işâret eder.

Rüyada Devekuşu görmek

Nîmete işâret eder.

Rüyada devekuşuna binmek, çölde yolculuğa yahut haram mala işâret eder.

Devlet adamlarından gelen devekuşu, ehli için hakim tayin edilmeye, ehli değilse devlet görevine işârettir.

Devekuşunun kanatları, dünyalığa işâret eder.

Devekuşunu kesmek, bir kadına sahip olmaya işâret eder.

Rüyada devekuşu yumurtasına rastlamak, bir kadınla karşılaşmaya işârettir.

Devekuşu sağır bir hayvan olduğu için, sağır ve söz dinlemek kimseye de işâret eder.

Rüyada Hüdhüd kuşu görmek

Hüdhüd kuşu şeref ve mala, azap ve sıkıntıdan kurtulmaya, elçiye yahut casusa, misafir gelmesine işâret eder.

Yine rüyada görülen hüdhüd kuşu (çavuş kuşu), uzaktan gelecek sahih habere, Ulüvv-ü kadre, düşmana karşı zafere, fehim ve idrake işâret eder.

Rüyada hüdhüdün etini ve tüyünü görmek, hayırlı mala işârettir.

Rüyada Keklik görmek

Hanıma veya güzel bir hizmetçiye işârettir.

Rüyada bir keklik tuttuğunu görmek, yakında evlenmeye işâret eder.

Keklik satın aldığını görmek, hizmetçi almaya işârettir.

Rüyada keklik eti yemek, yeni elbise i|e tabir olunur.

Rüyada serçe kuşu görmek

Kadri yüce bir zâta işâret eder.

Bir serçe kuşu bulduğunu görmek, kadri yüce bir zâtla muhabbete işâret eder.

Bir kimsenin rüyada bir dişi serçe kuşu bulduğunu veya aldığını görmesi, şeref ve iffet sahibi bir kadınla evlenmeye işâret eder.

Rüyada elindeki serçe kuşunun uçtuğunu ve bir daha geri gelmediğini görmek, erkek veya kız çocuktan birinin vefat edebileceğine işârettir.

Rüyada Sığırcık kuşu görmek

Erkek evlat, helal rızık, mal, hayır ve menfaat ile tabir olunur.

Bazen rüyada sığırcık kuşu görmek, yalancı, hilebaz bir arkadaşa işârettir.

Bazı kere de rüyada sığırcık görmek, çok yolculuk eden ve uzaklara gidip gelen kimseye işâret eder.

Yine rüyada sülün görmek, güzel yüzlü ve güzel sözlü hanıma, müstesna ve hoş hizmetçi, okumuş, zarif ve halim evlat, güzel kelâm, konuşması güzel âlim ile tabir olunur.

Rüyada Tarlakuşu (çayırkuşu) görmek

Ahmak ve aptal bir kimse ile iş yapmaya işâret eder.

Tarlakuşu tuttuğunu veya satın aldığını görmek, hastalık ile tabir olunur.

Bazen de çayırkuşu, toygaryahut çalıkuşu da denen tarlakuşunu görmek, zengin, güzel ve birçok meziyeti olan kadına işâret eder.

Rüyada üveyk kuşu görmek

Ahlâkı kötü, dini noksan ve insanlarla iyi geçinmez bir kadına işâret eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada bir üveyk tuttuğunu veya kendisine üveyk kuşu verildiğini . ^ ahlâkı kötü, dini noksan ve insanlarla ¡i geçinmez bir kadınla evlenmeye işâret eder. ^ Rüyada üveyk eti yediğini görmek, rızık ve mala işarettir.

Rüyada yabanördeği görmek

Güzel konuşmaya. dürüstlüğe, yumuşak ve hoş geçimliliğe işâret eder.

Bazen rüyada görülen yabanördeği, güzel ama kendini beğenmiş zor geçimli bir kadına da işâret eder.

Rüyada görülen pelikan, temiz yaratılışa, baht açıklığına ve sevince işâret eder.

 

 

Bir yanıt yazın