Rüyada Kuşak Görmek

Yeni ve temiz bir kuşak görmek, daha iyi sayılır. Kuşak çözmek bunun aksine yo­rumlanır. Rüyada yün kuşak birinci derecede ipek kuşak ikinci de­recede, keten veya pamuk kuşak üçüncü derecede iyi sayılır.

Rüyada kuşak görmek, yakın akrabaya işaretle yorum­lanır. Kuşak rüyası, babaya, erkek kardeşe ve amcaya işa­ret olarak da yorumlanır demiştir yorumcular.

Bazı yorumculara göre: Rüyada kuşak görmek, çocuğa da işaret olarak yorumlanır demişlerdir.

Rüyada kuşak görmek, işi olmayan birisi için, bir işe gire­ceğine, bekar olan kişi için, evlenmeye, evli olanlar için, çocuklarının artmasına (çoğalmasına) işaret eder.

Rüyada kısa kuşak görmek, yarım bir ömre; uzun kuşak görmek, uzun ömre işâret eder.

Bazı kere de kuşak görmek, posta arabasına binmeye işâret eder.

Çok kuşak kuşandığını görmek onları giyen kimse için, uzun ömre işâret eder.

Rüyada üzerinde bezeksiz bir kuşak bulunduğunu gören kimse, şerefli, aziz ve kuvvetli bir kimseye istinat ve intisap eder ve ondan öyle bir hayır ve nîmete nâil olur ki, onunla servet sahibi olmak suretyle kuvvet kazanır ve fakirliğini giderir. Eğer o kimse zengin ve servet sahibi birisi ise, onun kuvvet ve muhafazakârlığına, ticaret ve saltanatındaki sebatına, helal mala erişmesine ve içinin dışından daha yi olmasına işârettir.

Eğer görülen kuşak altın ve zînetle bezenmiş ise, onlar da devletin vali ve idarecilerine işârettir.

Kuşağın süsleri eğer demirden ise, vali yardımcılarının kuvvetli ve şiddetli olduklarına işârettir.

Yüksek makamdaki bir kimsenin rüyada gümüş kuşak bağladığını görmesi, şöhret ve mal sahibi bir önder olacağına işâret eder.

Bir kimsenin rüyada kuşak kuşandığını görmesi, herkes tarafından gıpta edilecek bir nîmete ve rütbeye işâret eder.

Kuşak, boş olan kişi için, işe veya eşe ya da çoluk çocuğunun çokluğuna yorumlanır.

Kuşak çocuk veya kendisinden yardım istenen kuvvetli bir önderdir.

Eğer kuşak gümüşten, rüya sahibi de yüksek kimselerden ise, o kimse şöhret ve mal sahibi bir önder olur.

Kesik olan bir kuşağın rüyada sağlam olduğunu görse ve çocuğunun olmasını arzu ediyorsa, arzusu meydana gelir. Kendisinde bir korku veya hastalık varsa korkudan emin ve hastalıktan kurtulur.

Kuşak boş olan kimse için işe yahut zevceye veya çoluk çocuğunun çokluğuna yorumlanır. Özellikle onda askı da varsa.

Belinde Kuşak Sarıldığını Görmek

Rüyada belinde kuşak bulunduğu yerde bir yılan bulunduğunu da görmek, rüya sahibinin beline içinde para bulunan bir kemer kuşanmasına işârettir. Eğer belindeki kuşak iplikten ise, o kişinin ömrünün yarısının geçtiğine işârettir.

Rüyada görülen kuşak, babaya veya erkek kardeşe yahut amcaya yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, o kimsenin ömrünün yarısına kavuştuğuna yorumlanır. Çok kuşak onları giyen kimse için, uzun ömre yorumlanır.

Devlet reisinin rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, kuvvetinin ve devletinin artacağına işâret eder. Fakir bir kimsenin rüyada beline kuşak bağladığını (sardığı­nı) görmesi, o kimsenin zenginleşeceğine, fakirlikten kur­tulup zengin olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

Rüyasında beline bir kuşak sardığını (bağladığını) görmek iki şekilde yorumlanır. Bir ömrünün uzun olmasına, iki öm­rünün kısa olacağına. Rüyada beline sardığı kuşak uzun bir kuşak ise, ömrünün uzun olduğuna, çok yaşayacağına, kuşak kısa bir kuşak ise, ömrünün kısa olacağına, bu dün­ya da kısa bir ömür süreceğine işarettir.

Rüyada bele sarılan kuşak görmek, uzun ömürlü olacağınıza kısa ise ömrünüzün kısa olduğuna işaret olarak yorumlanır. Rüyada belinize kuşak bağladığınızı görmek, mesleğinizde ilerleyeceğinize, şeref ve itibarınızın artacağına, kuvvet ve meta­net sahibi olacağınıza işaret olarak yorumlanır.

 

 

Bir cevap yazın